Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Zomerborrel ZZP-ers, Openingstijden zomervakantie en Handhaving snelheid

9 juli 2018    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 10 juli 2018
Gemeentehuis-zuidhorn

Contact
Bezoekadres Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Postadres Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn
Telefoon (0594) 50 88 88

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Zomerborrel ZZP-ers
Na twee inspirerende meetup-sessies bij de gemeente ontstond het idee om zo af en toe een ontmoetingsmoment te organiseren, bv een borrel of koffieochtend voor ZZP-ers, ondernemers en andere geïnteresseerden in het Westerkwartier. Opgave & meer info http://www.zuidhorn.nl/livinglab
dinsdag 17 juli Aanvang: 16:30 uur Tot:  18:30 uur Lokatie: Bij Roos, Klinckemalaan 7 Zuidhorn
 

Handhaving snelheid op Het Noorderlicht
Begin deze week heeft de politie op snelheid gecontroleerd op Het Noorderlicht in Zuidhorn met behulp van enkele kinderen van de brede school De  Noordster. Ondanks de getroffen infrastructurele maatregelen wordt de maximum snelheid (30km/u) regelmatig overschreden. Bij deze handhavingsactie zijn slechts waarschuwingen uitgedeeld. De komende periode zal de politie snelheidsovertreders bekeuren.

Openingstijden zomervakantie
Vanaf 23 juli tot en met 31 augustus is het gemeentehuis in verband met de vakantieperiode alleen ’s ochtends van 8.30 tot 12.30 uur geopend en op maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur. Het kca-depot te Noordhorn is tijdens de bouwvak gesloten.

Vooraankondiging Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidhorn (herziening)’
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 18 juli 2018 het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidhorn  (herziening)’ voor de duur van zes weken ter inzage ligt.  Vanaf 18 juli 2018 is het mogelijk om tegen de inhoud van het plan een zienswijze in te dienen. In de bekendmaking leest u hoe u een zienswijze kunt indienen.
De belangrijkste onderwerpen die in dit plan een plaats krijgen zijn:
• Het aanwijzen van beeldbepalende en karakteristieke panden;
• Juridische vertaling plaatsen windmolens in het gebied Middag Humsterland;
• Locatiegerichte wijzigingen.

Stremming
In verband met het vervangen van de wegconstructie van de Kerkweg (buiten de bebouwde kom) te Den Horn is dit weggedeelte met ingang van maandag  9 juli 2018 vanaf 07.00 uur gestremd voor alle verkeer. De stremming duurt tot uiterlijk vrijdag 3 augustus 16.00 uur.
Bereikbaarheid:
De percelen aan de Kerkweg blijven bereikbaar vanaf de Dorpsstraat. De bereikbaarheid van de percelen aan de Nutweg is geregeld door middel van een rijplatenbaan die aansluiting vindt vanaf het Hoendiep (de Poffert) tussen de huisnummers 28 en 30. De bewoners van de Kerkweg en Nutweg worden  persoonlijk geïnformeerd over de stremming.
Neem voor meer informatie contact op met de Publieksbalie via (0594) 50 88 88.

Afsluiting spoorwegovergang Westerhornerweg Grijpskerk
In de nacht van 17 op 18 juli 2018 vinden werkzaamheden plaats aan de spoorwegovergang aan de Westerhornerweg te Grijpskerk. Hierdoor is de spoorwegovergang aan de Westerhornerweg afgesloten in de nacht van 17 op 18 juli 2018 van 01.00 tot 05.00 uur. Neem voor meer informatie contact op met de Publieksbalie via (0594) 50 88 88.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• plaatsen van een tijdelijke (10 jaar) mestsilo, Rijksstraatweg 2 te Niezijl ontvangen 12 juni 2018
• bouwen van een vrijstaande woning, Oostergast, kavel 39, te Zuidhorn ontvangen 18 juni 2018
• plaatsen van dakkapellen, Langestraat 40a te Noordhorn ontvangen 19 juni 2018
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88. In dit stadium kunt u  geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmelding
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van:
• diverse bomen, Gaaikemaweg 10 te Niehove
De melding ligt vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Meldingsplichtig evenement
• Openluchtconcert op 12 juli 2018 te Den Ham
• Openluchtconcert op 12 juli 2018 te Den Horn
• Stratenvolleybal op 14 juli 2018 te Grijpskerk

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• vergroten van de woning, Klinckemalaan 11 te Zuidhorn verzonden 28 juni 2018
• plaatsen van een windmolen, Rijksstraatweg 20 te Noordhorn verzonden 3 juli 2018
• bouwen van een nieuwe woning, Anserstraat, kavel 22, te Zuidhorn verzonden 5 juli 2018

Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 4 t/m 13 september 2018 ter aankondiging van de 4 Mijl van Groningen/4Mijl4You verzonden 5 juli 2018
• plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 31 oktober t/m 13 november 2018 ter aankondiging van de Scholenmarkt  Groningen op 13 en 14 november 2018 in Martini Plaza verzonden 5 juli 2018
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift  indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

 

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

  • Zomerborrel
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

 

Reageren

Om een reactie achter te kunnen laten dient u ingelogd te zijn. Inloggen...

 

Laatste nieuws

Snel internet

Snel Internet Groningen levert werk op voor bedrijven Grijpskerk

21 februari 2019    Zuidhorn-nieuws
Wegwijsrent en Koninklijke Oosterhof Holman
Lees verder →
 

Pilotproject ‘Werken aan werk’ voor statushouders succesvol afgerond

21 februari 2019    Zuidhorn-nieuws
Tijdens de slotbijeenkomst ontvangen alle deelnemers aan het project een ‘Bewijs van deelname’
Lees verder →
Burgemeester wiersma

Wie gaat deze ketting dragen?

20 februari 2019    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Inwoners Westerkwartier mogen meedenken over nieuwe burgemeester
Lees verder →
Fiets

Ver weg wonen en toch op tijd komen

19 februari 2019    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Actie Dag van de Leerplicht
Lees verder →
Rar reny kramer

Zen Zien: Teken- en schilderworkshop

19 februari 2019    Zuidhorn-nieuws
Wanneer je echt stil bent en gaat zien
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over aanvragen minimabeleid, gemeentelijke belastingen en verkiezingen

19 februari 2019    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 19 februari 2019
Lees verder →