Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Dorpen in Zuidhorn & Regio

Zuidhorn
is een dorp dat ongeveer 12 kilometer ten westen van de stad Groningen ligt. Het is ontstaan in een gebied waar vroeger het zeewater af en toe over de landerijen stroomde. De kern van Noord- en Zuidhorn bestaat uit een hooggelegen zandrug van circa 4 km lengte die het ontstaan van deze dorpen tussen het water en slik van de zee mogelijk maakte. Het dorp heeft een goede treinverbinding met Groningen en Leeuwarden. Ook is de stad Groningen per bus goed bereikbaar. Geen wonder dus dat het dorp is uitgegroeid tot een aantrekkelijk forenzendorp met een interessante historie.
» meer info & Links
Aduard
is bij uitstek een dorp met een roemrijke geschiedenis. Reeds in de 12e eeuw werd een beroemde abdij gesticht. Later (in 1280) volgde de bouw van een grote abdijkerk.
» meer info & Links
Noordhorn
De dorpskern van Noordhorn ligt op dezelfde gast - de hooggelegen zandrug - als het dorp Zuidhorn. Aangezien de term "horn" oorspronkelijk "hoek" betekent gaat het hier dus om de noordelijke hoek van deze gast.
» meer info & Links
Briltil
Het dorp Briltil, met circa 427 inwoners, beschikt over een goed geoutilleerde jacht- en passantenhaven aan het Hoendiep en het Niekerkerdiep. Briltil is een overnachtingshaven voor jachtschippers, die binnendoor via Friesland en Groningen naar Duitsland willen varen of het Lauwersmeer op willen.
» meer info & Links
Den Ham
kan zich beroemen op het bezit van de enige overgebleven borg in de gemeente: de Hamster- of Piloersemaborg. De borg ontstond in de 16e eeuw en werd toen bewoond door telgen van het geslacht de Mepsche.
» meer info & Links
Den Horn
Een oud dorp is Den Horn niet. Pas sinds 1700 is op deze plaats sprake van een echte dorpskern.
» meer info & Links
Grijpskerk
dateert van rond 1500. Omstreeks het jaar 1476 werden de Ruigewaarden (waarden zijn polders) aan de Lauwerszee onttrokken door het leggen van een dijk - deze werd door monniken aangelegd - waarin de Munnekezijl werd gelegd. Op de oude binnendijk verrees het dorp Grijpskerk.
» meer info & Links
Kommerzijl
tot eind 17e eeuw Opslachterzijl genoemd, is een dijkdorp gelegen aan de Kommerzijlsterdiep.
» meer info & Links
Lauwerzijl
Langs dit dorp stroomt het riviertje de Lauwers.
» meer info & Links
Niehove
dateert al van voor onze jaartelling. Aanvankelijk heette het dorp Suxwort (Zuidwierde). Toen het dorp rond 1200 een afzonderlijke rechtpostie innam kreeg het de huidige naam. Niehove is een prachtig voorbeeld van een wierdendorp.
» meer info & Links
Niezijl
heette oorspronkelijk Bomsterzijl. De "Bom" schijnt de benaming te zijn geweest van een laag, door het water ingesloten, stuk land.
» meer info & Links
Oldehove
ligt voor een groot deel in de Reitdiepvallei, het landschap van Middag Humsterland. In de oude kern van Oldehove zijn nog gebouwen te bewonderen uit een ver verleden
» meer info & Links
Pieterzijl
Monniken uit het Gerkesklooster bouwden, waar nu de brug over het Zijldiep is, een zeesluis die ze noemden naar Sint Petrus. Vandaar de naam Pieterzijl. Het dorp heeft een Fries verleden en heeft lange tijd bij Friesland gehoord.
» meer info & Links
Saaksum
wordt al genoemd tussen 700 en 1000 jaar na Christus. In Saaksum, met circa 110 inwoners, zijn enige boerenbedrijven woonboerderijen geworden, maar het dorpspatroon op zich is niet gewijzigd
» meer info & Links
Visvliet
op de grens van Groningen en Friesland is eens een zeehaven geweest. Net als Pieterzijl behoorde het dorp tot 1637 bij Friesland.
» meer info & Links
Niekerk Oldekerk Faan
tegen de grens met Friesland, ligt de gemeente Grootegast in het fraaie Zuidelijk Westerkwartier. De gemeente bestaat naast de gelijknamige hoofdplaats Grootegast uit de dorpen Niekerk, Oldekerk, Faan, Enumatil (ged.), Sebaldeburen, Lutjegast, Doezum, Kornhorn en Opende. De gemeente beslaat een oppervlakte van 8.832 ha. en heeft bijna 12.000 inwoners.
» meer info & Links