Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over werkzaamheden in de gemeente en officiële bekendmakingen

19 september 2016    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 20 september 2016
Kiz-gemeente

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

 

Werkzaamheden in en rond Aduard
Informatie van de provincie Groningen over werkzaamheden hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
Werkzaamheden weg door Aduard Zondag 25 september 
Zondag 25 september krijgt de doorgaande weg door Aduard (N983)een nieuwe, dunne deklaag op het gedeelte, dat in juli dit jaar niet kon worden gefreesd. De Burgemeester Seinenstraat wordt die dag afgesloten vanaf De Lindt tot aan de schoolzone (voorbij de Schoolstraat). Die dag geldt vanaf 6.00 uur 's morgens een stop- en parkeerverbod en mogen er ook geen auto’s in de parkeerhavens langs de weg staan. De omleidingsroute voor doorgaand verkeer is via de brug Dorkwerd en het Reitdiep. Deze omleidingsroute staat met borden aangegeven. Bestemmingsverkeer in Aduard wordt omgeleid via de Bernardusweg -  Agricolaweg - Frederiksweg - Kleiweg en vice versa. Ook deze omleidingsroute staat met borden aangegeven. Bewoners ten oosten van de Burgemeester Seinenstraat kunnen zondag 25 september via de hiervoor beschreven omleidingsroute naar de Friesestraatweg. Bewoners van de Hofstraat en Kaakheem kunnen die dag niet met de auto de Burgemeester Seinenstraat op rijden. Woont u in één van deze straten en wilt u zondag  25 september, met de auto weg kunnen, dan raadt de provincie u aan uw auto voor zondag 25 september, 06.00 uur 's morgens, buiten de wegafzetting te parkeren. Voor dit deel van Aduard is geen omleidingsroute mogelijk. Bij de afsluitingen zet de provincie verkeersbegeleiders in.
Zondag 2 oktober
Hetzelfde geldt voor zondag 2 oktober. Die dag worden op de Burgemeester Seinenstraat de laatste, nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Dit gebeurt een week later, omdat in de tussentijd het asfalt moet worden ingereden. Zondag 2 oktober kunnen de bewoners van de Hofstraat en Kaakheem wel via de Burgemeester Seinenstraat rijden. Meer informatie en een plattegrond vindt u op http://www.lemmer-delfzijl.nl.
Werkzaamheden Nieuwklap
Het fietspad aan de oostzijde is beschadigd. Om erger te voorkomen, wordt dit fietspad op korte termijn hersteld. Het fietspad is op dat moment enkele dagen afgesloten. Fietsers worden dan omgeleid. Zodra de planning bekend is, staat deze op http://www.lemmer-delfzijl.nl.
Inloopspreekuur in Nieuwklap
Elke donderdagmiddag, van 14.00-16.00 uur is er inloopspreekuur in het Informatiecentrum aan de Friesestraatweg 12a in Nieuwklap. Hier kunt u terecht met uw vragen over de uitvoering van dit project.
Werkzaamheden brug Zuidhorn
Afzinken kelders in september
Deze week start aannemer MBS met het afzinken van de volgende delen van de kelders, die nu duidelijk zichtbaar zijn boven de grond. De aannemer start met de kelder aan de zuidzijde van het kanaal. Zodra die kelder op de juiste diepte is, wordt het materieel verhuisd naar de andere kant van het kanaal en daar weer opgebouwd. Daarna start het afzinken van die kelder. In totaal duurt dit afzinken van de twee kelders ongeveer zes weken. De exacte data meldt de provincie te zijner tijd op de site http://www.lemmer-delfzijl.nl.
Webcam
Hoe het afzinken van de kelders in zijn werk gaat, kunt u zien in de animatie op http://www.lemmer-delfzijl.nl. Bij de bestaande brug hangt een webcam, die tijdens de bouwwerkzaamheden foto's van de brug en de omgeving laat zien.
Geluidhinder beperken
Het is niet te voorkomen dat het afzinken van de kelders geluidhinder geeft. De draadkraan, die de grond afgraaft, draait 24 uur per dag. De afgegraven grond wordt in vrachtauto’s geladen en afgevoerd. De aannemer doet er alles aan om de geluidhinder te beperken, onder meer door modern en stiller materieel te gebruiken, rekening te houden met de positie van het aggregaat en de machines niet onnodig te laten draaien. Helaas is geluidhinder echter niet te voorkomen. De provincie houdt u op de hoogte van de exacte data waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Inloopspreekuur
Elke maandag, van 10.00-12.00 uur is er inloopspreekuur in het Informatiecentrum aan de Rijksstraatweg 19 in Zuidhorn. Hier kunt u terecht met uw vragen over de uitvoering van dit project.
Inloopavond projecten gemeente Zuidhorn: 22 september
Ook dit jaar organiseert de provincie Groningen samen met de gemeente, Rijkswaterstaat en de betrokken aannemers een inloopavond over de projecten, die in onze gemeente worden uitgevoerd in het kader van het verbeteren van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Het gaat om de brug Zuidhorn, spoorbrug Zuidhorn en projecten in en rond Aduard. De inloopavond is donderdag 22 september, van 17.00 tot 20.00 uur in hotel Aduard, Friesestraatweg 13 in Aduard. Meer informatie over de projecten vindt u op http://www.lemmer-delfzijl.nl.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• verduurzaming van het woonhuis, Burg. Seinenstraat 52 te Aduard (ontvangen 23 augustus 2016 )
• bouwen van een nieuwe woning, Emmalaan 2 te Zuidhorn (ontvangen 19 augustus 2016 )
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl).

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• verlengen van de oprit, Sportlaan 4 te Grijpskerk (ontvangen 23 augustus 2016)
• aanleggen van een in-/uitrit, a/d Schokker te Zuidhorn (ontvangen 9 september 2016)
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmelding
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 2 essen, bij de algemene begraafplaats te Den Ham
• 2 treuressen, a/d Oosterkade (begraafplaats) te Grijpskerk
• 1 es, a/d Fazant thv nrs. 6-8 te Grijpskerk
• 6 essen, a/d Sportlaan te Grijpskerk
• 1 berk, Borgweg 47 te Noordhorn
• 1 es, bij het speelveld a/d Buitensingel te Oldehove
2 kastanjes en 1 es, bij de parkeerplaats sportpark a/d Boventilsterweg 1 te Oldehove
• 1 els en 2 essen, bij het wagenpad langs de ijsbaan a/d Boventilsterweg 1 te Oldehove
• 1 abeel, bij het sportveld a/d Korbeel te Oldehove
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning
Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• aanleggen van een bredere inrit, Het Noorderlicht 51 te Zuidhorn (verzonden 13 september 2016)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college.

Ontheffing Bouwbesluit (ex artikel 8.3, lid 3)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een ontheffing is verleend voor de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. het afzinken van kelders van de in aanbouw zijnde tafelbrug, continu in de weken 38, 39 en 40 de zuidzijde en de noordzijde in de weken 41, 42, 43 en 44 te Zuidhorn (verzonden 14 september 2016)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze ontheffing binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college.

Wilt u meer weten over energiebesparing, de duurzaamheidslening of de subsidie energiebesparing?
Kom dan zaterdag 1oktober van 12.00 tot 17.00 uur naar de Kom in Zuidhorn markt!
Ook hier staat de gemeente Zuidhorn samen met een aantal ondernemers van de bedrijvengroep Slim Wonen voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden over het verduurzamen van uw woning.
U kunt ons vinden in het voormalige winkelpand van Schildersbedrijf Wolter Bergsma aan de Kerkstraat 3 (tegenover Bistro ’t Oude Raadhuis). Wij zien u graag langskomen op de Kom in Zuidhorn markt!

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

 

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Gob inzicht

Wereld van het Kinderbrein

23 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Lezing Mark Mieras
Lees verder →
Woonplan

Woonplan voor 750-1300 tot woningen in Zuidhorn en Briltil

22 september 2023    Zuidhorn-nieuws
B&W stellen concept-woonplan voor Zuidhorn en Briltil vast
Lees verder →
Politieauto

Man aangehouden voor inbraak in horeca Zuidhorn

22 september 2023    Zuidhorn-nieuws
Hij maakte een bedrag van 450 euro buit.
Lees verder →
Hans haze vz

1000-1400 woningen in Leek en Tolbert

22 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
Nieuwe plek voor bestaande bedrijven, sportverenigingen en onderwijs
Lees verder →
Weidevogel-fietstocht (10)

Subsidie voor fietsinitiatieven in de provincie

21 september 2023    Zuidhorn-nieuws
bijvoorbeeld voor onderzoek, proef, fietsevenement of een side-event bij een wielerwedstrijd
Lees verder →
Terin info

Geen treinen Groningen – Zuidhorn na aanrijding

21 september 2023    Zuidhorn-nieuws
Dat gebeurde op een spoorwegovergang in Den Horn
Lees verder →