Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Persbijeenkomst gemeente Westerkwartier Mei en W.V.T.T.K

Door : Webmaster
Datum : 25 mei 2023
Persbijeenkomst lunch

Woningen in Visvliet & Grootegast, Hinderapp, weer weesfietsen en Co2opname bomen

Webmaster bezoekt de persbijeenkomsten waarbij het College het journaille ( ongedwongen ) op de hoogte stelt van actuele zaken. Deze persbijeenkomst vond plaats in Leek op dinsdag 23 mei en ondertussen werd het gezelschap getrakteerd op een lunch, een ware traktatie.

Ruud Kleijnen stelt zich voor, verkoop kavels, Hinderapp en gezonde Huiskamer.

Laura van Zon, Strategisch communicatieadviseur laat e.e.a goed verlopen en zit voor, daarnaast is ze niet te min om  de trolley met de lunch naar binnen te rijden.

Ruud Kleijnen stelt zich voor
Ruud Kleijnen is de nieuwe gemeentesecretaris, per 1 mei volgde hij Astrid Schulting op. De 57 jarige verhuist met zijn, van oorsprong Friese, vrouw naar Leek. Hij blijft Welkom in Zuidhorn! » Lees daarover 

Woningen in Visvliet & Grootegast
Wethouder Hans Haze ( van o.a. Woningbouw; Volkshuisvesting; Huisvesting statushouders; Ruimtelijke ordening) deelde het nieuws dat er in Visvliet een aantal woningen is overgenomen van Wold en Waard door Dorpsbelangen » Lees daarover 
Bij dit proces is gemeente betrokken geweest om het mogelijk te maken. “een goed voorbeeld om als gemeente iets te kunnen betekenen”. Aldus de wethouder. Ook kondigde hij de start van de verkoop van drie bouwkavels aan op het voormalige terrein van de tennisbanen aan De Noord in Grootegast. Voor een kleine twee ton mag je daar bouwen. » Lees daarover 

Hinderapp
Harry Stomphorst (  Beheer openbare ruimte; Vergunningen; Toezicht en Handhaving; Infrastructuur en verkeer ) pitchte de Hinderapp. Als je ergens last van hebt kun je dat via de app melden, ook kun je zien of er al eerder een melding van is gedaan. Bijvoorbeeld als het gaat om rookoverlast van de buren. Voor mensen met COPD of astma is dat erg hinderlijk. “ Het is wel de bedoeling om er eerst samen uit te komen aldus de wethouder. » Lees daarover

Gezonde Huiskamer
Tot slot van de bijeenkomst ging het gezelschap naar buiten alwaar de Gezonde Huiskamer stond geparkeerd. De Gezonde Huiskamer geeft inwoners de kans na te gaan hoe het met hun gezondheid is. Harry Stomphorst deed o.a. de knijptest en liet zien dat er met hem niet te spotten valt qua handdruk. » Lees daarover 

W.V.T.T.K
Veelal worden vragen gesteld tijdens de door de wethouder behandelde onderwerpen, nadien is er ook nog gelegenheid iets ter tafel te brengen.

Bomenkap en herplantplicht
Er werd geïnformeerd naar het bezwaar wat gemaakt is tegen de Zonnewal in Oostwold. Een inwoner maakt bezwaar tegen de kap van Wilgen. Wethouder Bé Schollema (o.a. Duurzaamheid. Energietransitie; Klimaatadaptatie) vindt het jammer dat het project wordt vertraagd, ook omdat het Wilgen zijn die vrij rap groeien. Daarnaast is er de herplantplicht.

Op de vraag of dat boom voor een boom is of Co2 opname voor Co2 opname antwoorde hij boom voor boom en voegde daar stellig aan toe dat een jonge boom meer Co2 opneemt dan een oude en dikkere boom. Nou, wetenschappers discussiëren daar nog steeds over. Jonge bomen groeien sneller en nemen dus sneller CO2 op, maar oudere bomen hebben een dichtere massa en kunnen dus net meer CO2 opslaan. ( » lees daarover als het je interesseert  )

Weesfietsen
Webmaster bracht evenals op 21 maart de Weesfietsen weer ter sprake, nog steeds staan er achtergelaten fietsen bij het station Zuidhorn ( en op andere plekken). In maart zei wethouder Fietsen en Verkeer Stomphorst dat het beleid eerst nog in actie moet worden omgezet. Nu blijkt dat er labeltjes bij de drukker liggen, voorzien van een QRcode die aan achtergelaten fietsen zullen worden bevestigd. Zo kan het inderdaad, een grote vrachtwagen zou het probleem ook oplossen.» Lees daarover 

Bospad afgesloten voor Fietsers
Tot slot is er weinig hoop dat het Bospad nog per fiets gebruikt kan worden. Afspraak (met Prorail)  is afspraak maar “we hadden alerter moeten zijn destijds”. Er zal een verkeersbesluit komen waarop weliswaar bezwaar aangetekend kan worden maar uiteindelijk zal dat ( zeer waarschijnlijk) bij een bezwaar commisie kansloos zijn. » Lees daarover 

  • Joris teleurgesteld

 

Columns Zuidhorn