Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Start vernieuwend samenwerkingsverband gebiedscoöperatie Westerkwartier

19 december 2012    Zuidhorn-nieuws
Woensdag 19 december was de startbijeenkomst van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, een vernieuwend samenwerkingsverband op het gebied van onderwijs, landbouw en Staatsbosbeheer.
Ondertekening overeenkomst gebiedscooperatie westerkwartier 19dec2012

Deelnemende partijen in deze gebiedscoöperatie zijn: Staatsbosbeheer, AOC Terra en de agrarische natuurverenigingen Boer & Natuur ZWK, De Eendracht en Vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommeland.  Genoemde partijen zetten tijdens de startbijeenkomst hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. Vertegenwoordigers van de gemeenten uit het Westerkwartier zetten ook hun handtekening om hun betrokkenheid bij de gebiedscoöperatie kracht bij te zetten (de betrokkenheidverklaring). Tijdens de bijeenkomst gaven partners van de coöperatie en betrokken bestuurders tekst en uitleg over dit initiatief.

Oprichting gebiedscoöperatie
In het Westerkwartier willen ondernemers, overheden, burgerpartijen en natuurbeherende organisaties nog meer gaan samenwerken. In het afgelopen jaar hebben Staatsbosbeheer, AOC Terra, de overheid en de drie agrarische natuurverenigingen in het Westerkwartier bekeken of het mogelijk is een gezamenlijke gebiedscoöperatie op te richten. In overleg met de overheid willen de partijen het beheer van het platteland zoveel mogelijk vanuit de coöperatie organiseren. Ook andere activiteiten kunnen worden opgepakt. Activiteiten moeten daarbij steeds een bijdrage leveren aan de doelstelling: behoud en ontwikkeling van het Westerkwartier door het mogelijk maken van groene economische activiteiten. Daarvoor worden binnen de coöperatie geld, mankracht, verantwoordelijkheden en kennis gebundeld. Niet elke partij werkt voor zichzelf, maar de coöperatie werkt voor het hele gebied.

Vernieuwend
Een dergelijke gebiedscoöperatie is landelijk en Europees gezien bijzonder vernieuwend. De nieuwe manier van werken vraagt flinke veranderingen van de partijen en de overheid. In 2012 is gebleken dat alle partijen bereid zijn dit pilot verder uit te werken. Woensdag 19 december werd dit geformaliseerd door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst

Trekkersgroep
Om de gebiedscoöperatie handen en voeten te geven, is een trekkersgroep samengesteld, bestaande uit:
- Leendert Klaassen, onafhankelijk voorzitter
- Alex Datema, voorzitter Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier
- Fred Stol, wethouder Zuidhorn
- Rieks van der Wal, districtshoofd Groningen Staatsbosbeheer
- Willem Foorthuis, lector, vertegenwoordiger namens AOC Terra

 

Op de foto van v.l.n.r.wethouder Fred Stol (Zuidhorn), gedeputeerde Wiebe van der Ploeg (provincie Groningen), wethouder Jan Vos (Marum), burgemeester Kor Dijkstra (Grootegast), burgemeester Berend Hoekstra (Leek), Herman Sieben (directeur Staatsbosbeheer Noord), Alex Datema (voorzitter Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier), Kor de Boer (bestuurslid Natuur en Milieuvereniging De Eendracht), Wim Cnossen (directeur AOC Terra Groningen) en
Cor van Dijk (voorzitter Vereniging duurzame landbouw Stad en Ommeland).

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Adrian mey zonnehuis (1)

Muzikale injectie voor bewoners en medewerkers Zonnehuis

03 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Adrian Mey laat zijn betrokkenheid zien én horen
Lees verder →
Adrian mey-2019 zonder tekst

Adrian Mey laat bewoners Zonnehuis genieten

02 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Buitenoptreden van zanger
Lees verder →
Kuis team 2020 eigen foto

Rijwielhal Kuis wordt Bike Totaal Kuis Noordhorn

02 april 2020    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Meer keus, leaseplan en fietspaspoort
Lees verder →
Mollema algarve twitter

Bauke: “Ik hoop dat ik het Coronavirus heb gehad”

02 april 2020    Zuidhorn-nieuws - Sport
Eerder was Bauke al bereid risico te nemen als de Olympische Spelen door zouden gaan
Lees verder →
Kat poes (1)

Ook katten indirect slachtoffer Coronavirus

01 april 2020    Zuidhorn-nieuws - fotos
Onschuldig fenomeen funest voor huisdieren
Lees verder →
Nynke

Jarig in Coronatijd

01 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Een verjaardag om nooit te vergeten
Lees verder →