Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Olifantspaadje Stationspark Zuidhorn klaar, busstation januari aan de beurt

24 december 2016    Zuidhorn-nieuws
uitbreiding en herinrichting van het stationsgebied in Zuidhorn
Stationspark-olifantenpad-bestraat

In de periode 2015-2018 werkt de gemeente aan de uitbreiding en herinrichting van het stationsgebied in Zuidhorn. Dit omvangrijke project brengt de nodige werkzaamheden en veranderingen met zich mee.

Stationsweg
De Stationsweg is reeds opnieuw ingericht met parkeerplaatsen met de aanleg van een voetpad tussen de bomenrij waar al jarenlang een olifantspad liep.

Aanpak busstation
In januari starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het busstation. Er komen vier perrons (haltes) en de bestaande ronde fietsenstalling (met glazen dak) wordt verplaatst en omgebouwd tot een wachtplek voor reizigers. Voor de fietsen komt er een nieuwe overdekte stalling voor 112 fietsen. Voor bezoekers van de bedrijven in de omgeving blijven er 28 parkeerplaatsen beschikbaar.

Betonnen fietspad
Gelijktijdig met de realisatie van het busstation wordt het fietspad tussen de spoorwegovergang in de Gast en de rotonde bij de Brede School vervangen door een mooi breed betonnen fietspad.

Verlichting
Op de lantaarnpalen van het busstation brengen we het zgn. tvilight systeem aan. Dit zorgt er voor dat in de rustige periodes, als er geen busverkeer is, het verlichtingsniveau automatisch dimt.

Elektrische bussen
Het opladen van een elektrische auto bij een laadpaal blijft hier mogelijk. In de nabije toekomst rijden er in Zuidhorn elektrische bussen. Ondergronds worden al voorzieningen aangebracht voor de nodige kabels en leidingen.

Tijdelijke bushaltes
Tijdens de werkzaamheden komen er tijdelijke bushaltes voor het gemeentehuis. De aanleg van het nieuwe busstation gaat in fases, waarbij er zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar blijven. Voor de fietsers komen er tijdelijke fietsenstallingen. De planning is, dat de werkzaamheden medio april zijn afgerond.

Planning
Het eerste kwartaal van 2017 staat in het teken van het aanpassen van het busstation. Later in het jaar volgt de aanleg van parkeerplaatsen achter het gemeentehuis (1e fase). De planning is als volgt:
Januari 2017 Start aanpassing/optimalisering busstation Aanleg/verbreden betonnen fi etspad tussen de Gast en Brede School
Voorjaar 2017 Uitbreiding parkeerterrein (achter gemeentehuis) 1e fase
Najaar 2018 Uitbreiding parkeerterrein 2e fase (na aanleg van het keerspoor, dat in het kader van de Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (EGSL) wordt aangelegd)

  • Busstation-stationspark-tekening
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Miljoenen voor MKB voor inrichten onderneming anderhalvemetereconomie

05 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Provincie pakt gevolgen corona aan: 11,5 miljoen beschikbaar
Lees verder →
Avondvierdaagse-2018 (1)

Gewoon dit jaar de Avond4daagse lopen!

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
niet in hele grote groepen tegelijk, maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je gezin
Lees verder →
Henk bakker mondkapje (2)

Lokaal gemaakte mondkapjes van Dymph Dressen

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Duurzaam, wasbaar en uniek design
Lees verder →
Wethouder reikt bloemen uit aan mantelzorger

Bloemetje van Bert voor Mantelzorgers

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
400 mantelzorgers krijgen bloemen in gemeente Westerkwartier
Lees verder →
Bert nederveen-2019

Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente Westerkwartier

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Een van de aanbevelingen in enquête:Heb aandacht voor het beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan.
Lees verder →
Hoogspanning masten

“Als de eerste masten staan gaan die niet meer weg”

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
TenneT wil beginnen met aanleg 380 kV hoogspanningsverbinding zonder uitspraak Raad van State
Lees verder →