Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Zwembadmotie er door:CONE boos en Burger verward

19 oktober 2010    Zuidhorn-nieuws
Een volle raadzaal was getuige van de behandeling van de zwembadmotie van Groen Links en VVD. Ruim 90 belangstellenden waren gisteravond aanwezig. "Verbijsterend. Politiek spel waar je niets aan hebt" vatte Dhr Teunissen

Een volle raadzaal was getuige van de behandeling van de zwembadmotie van Groen Links en VVD. Ruim 90 belangstellenden waren gisteravond aanwezig.

"Verbijsterend. Politiek spel waar je niets aan hebt" vatte Dhr Teunissen van de CONE Group de avond samen.
Heel even had hij nog hoop dat door het aannemen van de motie de gemaakte afspraken los gelaten konden worden om het zwembad open te houden.

Dat was echter niet intentie van de motie. Hij werd van een kleine tekstuele wijziging voorzien en vervolgens unaniem aangenomen.

Kortom:
De CONE Group dient gemaakte afspraken na te komen en krijgt geen gemeensschaps geld om een faillisement af te wikkelen.

Maar wat betekent dit nu allemaal?
CONE failliet
CONE Group zal niet weken achter elkaar verlies willen leiden. De kans dat het zwembad op zeer korte termijn dicht gaat is groot. De CONE Group gaat vervolgens een schadeclaim eisen van de gemeente via de rechter.

Uw geld?
Voor de mensen die alvast zwemlessen voor een jaar hebben betaald?
De gemeente;"U heeft een overeenkomst met de CONE Group" en u moet daar dus aankloppen. Volgens D66 moet u rap uw geld terugvragen als de CONE Group niet kan garanderen dat het bad open blijft. "want bij een fallissement wordt het helemaal ingewikkeld".

En dan?
Volgens Harry Mencke (Aquaflippers) blijft het bad hoe dan ook open, de gemeente heeft daar een verantwoordelijkheid voor en zal individuele afspraken (moeten) maken met het personeel.

De toekomst?
Alle fracties vinden een zwembad belangrijk maar het mag niet te veel kosten.
Harry Mencke (Aquaflippers) wil graag een alternatief met vrijwilligers en wil de exploitatie van het zwembad in een stichting onderbrengen. "Dit kan in februari rond zijn. De gemeente zal daarin een co ordinerende rol moeten spelen", zegt hij.


En de Kollumers?
De heren Hans Pantjes en Michel Vaatstra mengen zich niet in deze discussie maar willen nog steeds graag nieuwbouw in Zuidhorn plegen. Zij hebben alle begrip voor de actie van de Aquaflippers maar zien echter de zwemtoekomst anders: Een groot zwembad in iedere gemeente is niet meer van deze tijd, zeggen zij. Grotere baden in de regio kunnen wedstrijdzwemmers bedienen en een doelgroepenbad, zoals de Kollumer variant, past uitstekend in Zuidhorn. "Een bad met onze faciliteiten en zwemwater van 32 graden genereert zelfs meer bezoekers" voorspellen ze.

Gisteravond zagen zij allemaal mensen/doelgroepen die uitstekend in het bad zouden passen en als de perikelen zijn opgelost gaan ze graag weer met de gemeente in gesprek.
Zij werken overigens zonder subsidies

19-10-2010 WIZ


Hieronder de volledige tekst van de motie zoals die door de raad is aangenomen:
De raad van de gemeente Zuidhorn in vergadering bijeen op 18 oktober 2010,
Overwegende dat
o Het zwembad een belangrijke voorziening is voor de inwoners van Zuidhorn;
o De lopende afspraken voorzien in een exploitatie van De Waterborgh tot en met 31 december 2012;
o Het College van B&W op 2 november 2009 aan de Raad heeft toegezegd om alternatieven voor te leggen voor een zwembadvoorziening in de kern Zuidhorn voor de periode na beëindiging van de huidige exploitatie-afspraken;
o Uit de recente communicatie tussen de exploitant van het zwembad en het College naar voren komt dat er een reële dreiging bestaat dat het zwembad op korte termijn gesloten wordt;
o Er nog geen duidelijk inzicht is in de actuele situatie;

Spreekt als zijn mening uit dat
o Het belangrijk is dat lange termijn-oplossingen voor een zwembadvoorziening in Zuidhorn niet doorkruist worden door de actuele problematiek m.b.t. de exploitatie van De Waterborgh;

Draagt het College van B&W op om
o Alles in het werk te stellen om de huidige afspraken m.b.t. de openstelling van zwembad De Waterborgh te handhaven;
o Direct met de Raad in overleg te treden, indien zich onverhoopt een situatie voordoet die aanpassing van de lopende afspraken met de raad noodzakelijk maakt;
o De Raad alsnog tijdig alternatieven voor te leggen voor een zwembadvoorziening in Zuidhorn voor de periode nadat de huidige exploitatie-afspraken zijn beëindigd;

En gaat over tot de orde van de dag.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Onderling sterk karaoke (4)

Zingen en Swingen in Zonnehuis

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Karaoke en spelletjes middag voor jong en oud
Lees verder →
Braderie noordhorn 2024 (1)

Bui, braderie, bui

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Noordhorn voor en na de braderie geplaagd door regen, maar 's middags ontmoetingen en koopjes
Lees verder →
Zunobri stadskanaal

Zunobri pakt zwaarbevochten punten tegen MN en W

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
vorige wedstrijd werd redelijk makkelijk gewonnen door Zunobri
Lees verder →
Avond4daagse 2023 (11)

Avondvierdaagse Zuidhorn 2024: Record aantal kinderen uit Noordhorn en Zuidhorn in beweging

23 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Starttijden en routes voor de 5km en 10km en start/finish-locaties
Lees verder →
Tentdienst

Tentdienst tijdens de feestweek in Noordhorn

23 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
De tentdienst brengt mensen uit Noordhorn en omgeving uit de verschillende kerken samen.
Lees verder →
Stekkie

Vissen is Cool!  Jeugdvergunning of jeugdvispas (de verschillen)

23 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Tip van hengelsportvereniging Noordhorn
Lees verder →