Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Westerkwartier heeft sluitende begroting met ruimte voor nieuwe ambities

12 oktober 2022    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Woensdag 26 oktober is de behandeling van de begroting 2023 in het raadsoverleg. Dan is er ook ruimte voor belanghebbenden om in te spreken
College 2022

Westerkwartier presenteert een sluitende begroting voor 2023. Het is de eerste begroting van het nieuwe college, gebaseerd op het fundament van de voorgaande jaren. In de begroting zijn nog geen nieuwe beleidsvoornemens verwerkt, maar in de jaren 2023 tot en met 2025 is financiële ruimte in de begroting gereserveerd om invulling te kunnen geven aan nieuwe ambities. 

Nieuw beleid volgt in collegeuitvoeringsprogramma aan het eind van dit jaar
Dat er geen nieuw beleid is opgenomen in de begroting heeft te maken met de coalitievorming die net voor het zomerreces is afgerond. Op 11 juli is het coalitieakkoord ‘Het gaat verder in Westerkwartier: veerkrachtiger, innovatiever en socialer’ gepresenteerd. Het coalitieakkoord wordt uitgewerkt in een collegeuitvoeringsprogramma, waarbij de ambities worden vertaald naar doelen en resultaten. Het college verwacht het uitvoeringsprogramma in december te kunnen presenteren.

Het financieel beeld vanaf 2026 is onzeker
Het financiële plaatje tot en met 2025 ziet er gunstig uit. Er is in de jaren 2023, 2024 en 2025 nog ruimte beschikbaar om in te zetten op ambities. Ook zijn we tevreden over de financiële positie van de gemeente, die in de afgelopen jaren steeds is verbeterd. Wel hebben we zorgen over de financiële situatie vanaf 2026. Het Rijk is van plan om gemeenten dan op een andere manier te bekostigen, maar het waarom en hoe daarachter is nog niet duidelijk. Voor Westerkwartier betekent dit een terugval van ongeveer 9 miljoen euro. Als we willen bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen zoals energietransitie, woningbouw, en circulaire economie, dan hebben we zekerheid nodig over de structurele middelen die we krijgen. Vooralsnog zetten we de beschikbare financiële ruimte daarom ook vooral incidenteel in en beperken we nieuwe verplichtingen voor langere termijn.

Zorgen om maatschappelijke ontwikkelingen
We leven in een onzekere tijd met onder meer hoge inflatie en stijgende energieprijzen. Dit heeft een grote impact op de bestaanszekerheid van inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven. Om hier ondersteuning in te bieden, kijken we naar landelijke regelingen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld en naar beschikbare lokale regelingen. We zijn ons er bewust van dat veel inwoners en organisaties in een ingewikkelde situatie zitten die wij niet zomaar kunnen oplossen.

Behandeling begroting
Woensdag 26 oktober is de behandeling van de begroting 2023 in het raadsoverleg. Dan is er ook ruimte voor belanghebbenden om in te spreken. Woensdag 9 november is de behandeling in de gemeenteraad. De begroting is te vinden op http://www.westerkwartier.nl/begroting2023

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

4 mei monument in het Wilhelminapark

1940 – 1945: Opdat wij niet vergeten

24 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Zaterdag 4 mei – 19.30 uur: herdenking bij het monument in het Wilhelminapark in Zuidhorn
Lees verder →
Wethouder be schollema

Gemeente Westerkwartier kiest voor toekomstbestendig grondstoffencentrum

24 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
De gemeente Westerkwartier heeft circulaire ambities die aansluiten bij het Rijksprogramma Nederland circulair in 2050.
Lees verder →
Kermis zuidhorn (1)

Smullen van een suikerspin in ‘t zonnetje

23 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Mooi weer tijdens laatste dag van de kermis
Lees verder →
Boreas duo uit oostum

Rederijkerskamer Eendracht speelt Theater Na de Dam in Zuidhorn

23 april 2024    Zuidhorn-nieuws
‘Kom vanavond met verhalen'
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Vrijheidsmaaltijd, Juni Fietsmaand & Europees Parlementsverkiezing

23 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 23 april 2024
Lees verder →
Ovtw 2024 netwerk (1)

Toeristische ondernemers ontmoeten elkaar (weer eens)

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
ledenvergadering: Podcastpresentatie en levendige discussie
Lees verder →