Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Waterberging Zuidelijk Westerkwartier vele miljoenen duurder

7 oktober 2019    Zuidhorn-nieuws
opbouw ondergrond bestaat uit erg slap veen
Natuur zuidelijkwesterkwartier

De aanleg van natuur en waterberging in het Zuidelijk Westerkwartier wordt aanzienlijk duurder dan eerder was berekend.

Dat komt volgens projectleider Ernst-Jan Cornelius die secretaris is van de Gebiedscommissie, doordat is gebleken dat de opbouw van de ondergrond bestaat uit veen dat erg slap is. ,,Er was meer onderzoek nodig naar de wijze van aanleg van de kades en kunstwerken.’’

Volgens hem is in totaal 30 miljoen euro gemoeid met de plannen. Daarvan betaalt waterschap Noorderzijlvest 18 miljoen en de provincie 4 miljoen. Ook Europese fondsen dragen bij.

Eens in de 25 jaar onder water
Door de klimaatveranderingen zijn maatregelen nodig. Zo voorzien de huidige plannen in aanleg van twee waterbergingsgebieden. Die komen tot stand in de polders De Dijken-Bakkerom bij Boerakker en de Drie Polders bij Lettelbert-Midwolde. Verder worden aanpassingen verricht aan de waterhuishouding van de Lettelberterbergboezem.

Om de waterberging per 1 januari 2021 operationeel te laten zijn, moet de aanleg van kades en gemaal volgend jaar worden uitgevoerd. De verwachting is dat de twee polders eens in de 25 jaar bij overvloedige regenval voor waterberging worden ingezet.

Minder verzet
Aanvankelijk was er onder aanwonenden verzet tegen deze plannen. ,,Nu we de streek nauw bij de planvorming hebben betrokken, komen we die bezwaren nauwelijks meer tegen. Bovendien hebben we proefkades aangelegd. Die hebben de meeste bewoners ervan overtuigd dat de verstoring van hun uitzicht meevalt’’, zegt Cornelius.

Waterpeil
De gronden in de polders De Dijken-Bakkerom en Drie Polders (eigendom van Staatsbosbeheer) zijn nu ook al in gebruik als natuurgebied. De natuurfunctie krijgt in de toekomst meer accent.

Om dat te bereiken, wordt het waterpeil in de toekomstige bergingsgebieden met name in het het herfst en winterseizoen verhoogd. Regenwater wordt straks niet meer ‘kunstmatig’ afgevoerd. Polder De Dijken-Bakkerom wordt omgevormd tot een meer moerassig gebied, terwijl De Drie Polders wordt ingericht tot, wat genoemd wordt, plasdras.

Dijkweg in Boerakker
In het kader van de waterbergingsplannen krijgt de bestaande Dijkweg in Boerakker een functie als waterkering. Over een traject van twee kilometer wordt de dijk volgend jaar opgehoogd tot op sommige plekken 50 tot 60 centimeter.

Omdat tegen de plannen geen bezwaren zijn ingediend, is de verwachting dat de gemeenteraad van Westerkwartier hiermee deze week instemt. De aanbesteding van dit werk staat voor eind dit jaar op de rol.

Bron DvhN

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Boeremalocatie-mrt-2017

Marktplein Zuidhorn in 2020 op de schop

19 oktober 2019    Zuidhorn-nieuws
Verder geld voor herinrichting entree Grijpskerk, plan Meindertsma en Plan De Lindt Aduard
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Gemeente Westerkwartier brengt Dienstverlening Dichtbij

19 oktober 2019    Zuidhorn-nieuws
afgestemd op de wensen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
Lees verder →
Jan aldert en jacob

Door weer en wind naar de burger

18 oktober 2019    Zuidhorn-nieuws
on-line enquête over de energietransitie in de gemeente
Lees verder →
Boa

Westerkwartier wil meer BOA’s

18 oktober 2019    Zuidhorn-nieuws
wenselijk om zichtbaar aanwezig te zijn op straat
Lees verder →
Station-treinen

Laatste verzet tegen extra treinen Leeuwarden-Groningen lijkt kansloos

18 oktober 2019    Zuidhorn-nieuws
niet alle bezwaarmakers aanwezig tijdens zitting. Hun trein strandde onderweg door een defecte bovenleiding.......
Lees verder →
Orgel garnwerd

Herstelwerkzaamheden aan het orgel van Garnwerd

18 oktober 2019    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
Volgend jaar weer orgelconcerten in de zomer
Lees verder →