Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Waar moet de gemeente Westerkwartier meer (of minder) geld aan uitgeven?

19 oktober 2022    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Hebt u een goed idee voor de leefbaarheid van uw buurt of dorp?
Spreken speech

Op woensdag 26 oktober vergadert de gemeenteraad over de conceptbegroting voor 2023. Hierin staan de plannen voor het komend jaar.

U kunt tijdens de vergadering uw ideeën en suggesties delen met de gemeenteraad. Dit noemen wij inspreken.
Wilt u als inwoner of organisatie inspreken?
Geef u op voor woensdag 26 oktober 12.00 uur via griffie@westerkwartier.nl Voor meer informatie kunt u dit mailadres ook gebruiken.
De gemeenteraad vergadert 26 oktober vanaf 19.30 uur in Zuidhorn (Hooiweg 9)

Westerkwartier begroting voor 2023.
Het is de eerste begroting van het nieuwe college, gebaseerd op het fundament van de voorgaande jaren. In de begroting zijn nog geen nieuwe beleidsvoornemens verwerkt, maar in de jaren 2023 tot en met 2025 is financiële ruimte in de begroting gereserveerd om invulling te kunnen geven aan nieuwe ambities.

De begroting 2023 vindt u op www.westerkwartier.nl/begroting2023

Uitgaven 189,8 miljoen euro
Sociaal domein 87,1 miljoen euro: Welzijnswerk, bijstand, jeugd, Wmo, re-integratie, sociale werkvoorziening
Bestuur en organisatie 33,2 miljoen euro: Gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie 
Volksgezondheid en milieu 20,1 miljoen euro: Volkshuisvesting, riolering, klimaat, afvalinzameling, milieu, begraafplaatsen 
Sport, cultuur en recreatie 15,8 miljoen euro: Sportbeleid, accommodaties, musea, bibliotheken, openbaar groen 
Verkeer en vervoer 10,7 miljoen euro: Beheer wegen, bereikbaarheid, parkeren, openbare verlichting 
Onderwijs 7,2 miljoen euro: Primair onderwijs, leerlingenvervoer, schoolgebouwen 
Veiligheid 5,8 miljoen euro: Politie en brandweer 
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 5,1 miljoen euro: Ruimtelijke ordening, grondexploitaties 
Economie 0,6 miljoen euro: Ontwikkeling bedrijvigheid

 

Kosten per huishouding
Onroerendezaakbelasting: 363 euro bij een waarde van 250.000 euro 
Afvalstoffenheffing: 344 euro bij 250 kilogram grijs en 130 kilogram groen 
Rioolrecht: 223 euro

  • Euro-geld
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

4 mei monument in het Wilhelminapark

1940 – 1945: Opdat wij niet vergeten

24 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Zaterdag 4 mei – 19.30 uur: herdenking bij het monument in het Wilhelminapark in Zuidhorn
Lees verder →
Wethouder be schollema

Gemeente Westerkwartier kiest voor toekomstbestendig grondstoffencentrum

24 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
De gemeente Westerkwartier heeft circulaire ambities die aansluiten bij het Rijksprogramma Nederland circulair in 2050.
Lees verder →
Kermis zuidhorn (1)

Smullen van een suikerspin in ‘t zonnetje

23 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Mooi weer tijdens laatste dag van de kermis
Lees verder →
Boreas duo uit oostum

Rederijkerskamer Eendracht speelt Theater Na de Dam in Zuidhorn

23 april 2024    Zuidhorn-nieuws
‘Kom vanavond met verhalen'
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Vrijheidsmaaltijd, Juni Fietsmaand & Europees Parlementsverkiezing

23 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 23 april 2024
Lees verder →
Ovtw 2024 netwerk (1)

Toeristische ondernemers ontmoeten elkaar (weer eens)

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
ledenvergadering: Podcastpresentatie en levendige discussie
Lees verder →