Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Steun voor vrijwillgersbeheer zwembad Zuidhorn

25 maart 2011    Zuidhorn-nieuws
De zwemclub De Aquaflippers moet zijn eerder gedane offerte up-daten alvorens hem in te dienen. Eerder was uitgegaan van exploitatie vanaf dit jaar waardoor met de gemeentelijke subsudie een reserve opgebouwd zou kunnen

De zwemclub De Aquaflippers moet zijn eerder gedane offerte up-daten alvorens hem in te dienen.
Eerder was uitgegaan van exploitatie vanaf dit jaar waardoor met de gemeentelijke subsudie een reserve opgebouwd zou kunnen worden.

Om de exploitatie te kunnen doen vanaf 2013 zei voorzitter Harry Mencke van de zwemclub in 2013 eenmalig vier ton mee te willen krijgen van de gemeente. "dan nemen wij de exploitatie daarna over zonder jaarlijkse subsidie”.

Tot die tijd treedt Optisport Exploitaties BV op als beheerder. Ook Optisport heeft aangegeven om ook na 2012 in te schrijven voor een zwemvoorziening te Zuidhorn.

De raad geeft aan dit prettige te vinden. Er moet wel iets te kiezen zijn is de mening.

18-03-2011 WIZ

Voorzitter Harry Mencke van zwemclub De Aquaflippers is er in geslaagd om steun te krijgen voor zijn idee om zwembad De Waterborgh in Zuidhorn te laten exploiteren door een stichting die vooral werkt met vrijwilligers uit het dorp. Voor de uitwerking van zijn plan heeft hij al veel steun gekregen van Joep van Ommeren van de KNZB. Op donderdagavond 17 maart bleek dat er ook onder de bevolking én in de gemeenteraad van Zuidhorn veel sympathie is voor zijn plan. Dat was het resultaat van een succesvolle en drukbezochte avond in zaal Balk, mede georganiseerd door GroenLinks, VVD en D66.

Ook de andere politieke partijen uit de Zuidhorner gemeenteraad (CDA, ChristenUnie en PvdA) vonden dat het idee van De Aquaflippers in elk geval meegenomen moet worden in de alternatievenstudie die sportwethouder Fred Stol over twee maanden wil voorleggen aan de raad. Dit gaat over de voortzetting van het zwembad na 2012, als het pas gesloten contract met Optisport BV afloopt. De partijen vonden dat dit alternatief, naast andere meer commercieel georiënteerde varianten, een eerlijke kans verdient. De Aquaflippers en de KNZB beloofden hiermee snel aan de slag te gaan. Raadslid Henk Bakker van GroenLinks beloofde om nog dit weekend aan de wethouder te laten weten dat hij rekening moet houden met het voorstel voor een beheerstichting met vrijwilligers voor het zwembad.

Alle partijen toonden zich blij met de aangekondigde heropening van De Waterborgh in april a.s. en feliciteerden de wethouder daarmee. Ook benadrukten zij dat de Zuidhorner bevolking het mede zelf in de hand heeft of het zwembad succesvol is. Dat kan alleen als er veel mensen gaan zwemmen. De beste opmerking hierover kwam uit de zaal: De mensen komen alleen maar naar het zwembad als het enthousiasme uitstraalt. De Aquaflippers doen dat doordat ze werken met vrijwilligers. Daarmee creëer je draagvlak in het dorp. Je moet dus niet alleen maar kijken naar: wat is de goedkoopste oplossing, maar vooral naar: wat is het beste voor het dorp. Een vrijwilligersorganisatie is altijd het beste!


18-03-2011 H Bakker


Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →
Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →