Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Wijzigingen openingstijden mei, gevaarlijke hondenpoep & Europees Parlementsverkiezing

7 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 7 mei 2024
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

Wijzigingen openingstijden mei 2024
De gemeentelijke locaties zijn gesloten en telefonisch niet bereikbaar op de volgende dagen: 
 Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag). 
 Vrijdag 10 mei (dag na Hemelvaart). 
 Maandag 20 mei (tweede Pinksterdag). 
Afval 
De milieustraten zijn gesloten op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 20 mei (tweede pinksterdag). De route van de milieuboer en de grijze container op donderdag 9 mei is verplaatst naar zaterdag 11 mei. De route van de milieuboer en de grijze container op maandag 20 mei wordt gereden op zaterdag 18 mei. 
Spoed of crisiszaken 
Bij spoed of crisiszaken op het gebied van Jeugd of andere calamiteiten (wegen, riolering, gemeentelijke gebouwen en groen) belt u met het algemene nummer, 14 0594. 
Afhalen documenten 
Voor het afhalen van reisdocumenten of rijbewijzen kunt u zonder afspraak terecht bij de recepties van de locaties Leek en Zuidhorn. Raadpleeg altijd de actuele openingstijden op www.westerkwartier.nl/openingstijden
Afspraak maken 
Gemeente Westerkwartier werkt volledig op afspraak. Inwoners kunnen online een afspraak maken voor het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs via www.westerkwartier.nl/afspraak

Weet u dat hondenpoep gevaarlijk kan zijn voor drachtige koeien?
In hondenpoep kan de parasiet Neospora zitten. Deze parasiet is niet gevaarlijk voor honden, maar wel voor drachtige koeien. Een besmetting met Neospora is een belangrijke oorzaak van te vroeg geboren of doodgeboren kalfjes. 
Hoe wordt de koe besmet? 
In de meeste gevallen geeft de besmette koe Neospora door aan haar ongeboren kalf. Of de boerderijhond geeft de ziekte door via zijn ontlasting. Ook vreemde honden die in de berm naast het weiland hun behoefte doen geven de parasiet door. Veel eigenaren van honden weten dit niet. Zij laten hun hond loslopen naast weilanden waar koeien grazen of waar gras voor koeien groeit. 
Wat kunt u eraan doen? 
We vragen u uw hond aan te lijnen en de poep zelf op te ruimen. Zo helpt u boeren om besmetting van hun koeien te voorkomen. 

Geef uw behoefte aan elektrisch rijden en deelmobiliteit aan ons door
Wij willen elektrisch rijden en het gebruik van gedeelde voertuigen graag stimuleren. In 2022 hebben we een behoeftepeiling naar het gebruik van deelmobiliteit gedaan. Dit jaar herhalen we dat onderzoek. Om te weten hoe u er nu over denkt, en of dit afgelopen jaren is veranderd. Zou u voor ons de vragenlijst willen invullen? Dit kan tot 15 mei 2024 via http://www.westerkwartier.nl/deelmobiliteit. ;
Waarom elektrisch rijden? 
De gemeente Westerkwartier is een uitgestrekte gemeente met veel kleine kernen. De afstanden zijn vaak groot. We zijn daarom vaak aangewezen op de auto. De meeste auto’s rijden nog op fossiele brandstoff en en stoten dus CO2 uit. De gemeente Westerkwartier wil inzetten op het terugbrengen van deze CO2 uitstoot. Om dit te bereiken willen we onder andere elektrisch rijden stimuleren. 
Een eigen auto of deelauto? 
Elektrisch rijden kan met een eigen elektrische auto, maar het is ook een optie om een elektrische deelauto te gebruiken. Een deelauto is een auto die op een centrale plek in het dorp of de buurt staat en welke door buurtgenoten tegen een bepaald tarief gebruikt kan worden. Deze deelauto kan zo bijvoorbeeld een aantal tweede auto’s van bewoners in de buurt vervangen. 
Vul de enquête in 
Dit kan via http://www.westerkwartier.nl/deelmobiliteit

Verkiezingen Europees Parlement 2024
Op donderdag 6 juni mag u stemmen voor de leden van het Europees Parlement. De stempas hiervoor ontvangt u in week 20. U mag in elk willekeurig stembureau in de gemeente Westerkwartier uw stem uitbrengen. Een overzicht van de stembureaus vindt u op onze website.
Stempas kwijt of niet ontvangen 
Hebt u geen stempas ontvangen of bent u de stempas kwijt? Dan zijn er drie mogelijkheden om een nieuwe stempas te krijgen. 
1. Digitaal nieuwe stempas aanvragen Als u beschikt over een DigiD-code kunt u online een nieuwe stempas aanvragen. 
2. Persoonlijk aanvragen in gemeentehuis U kunt tot uiterlijk woensdag 5 juni 12.00 uur persoonlijk een vervangende stempas aanvragen bij de balies inwonerszaken in Leek en Zuidhorn van de gemeente Westerkwartier. 
3. Verzoek per e-mail of brief Uw schriftelijke verzoek om een vervangende stempas moet de gemeente uiterlijk op maandag 3 juni 2024 hebben ontvangen. Dit kan door te mailen naar inwonerszaken@westerkwartier.nl of een brief te sturen naar de gemeente Westerkwartier, t.a.v. team Inwonerszaken, Postbus 100, 9350 AC Leek. 
Iemand anders laten stemmen 
Bent u op de dag van de stemming niet in staat zelf uw stem uit te brengen? Machtig dan iemand anders om voor u te gaan stemmen. Dit kan op verschillende manieren. 
Onderhandse volmacht 
1. Vul op de achterkant van uw stempas de gegevens in van de persoon die u machtigt. 
2. Zet allebei een handtekening op de achterkant van uw stempas. 
Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden: 
 De persoon die u machtigt moet ook inwoner zijn van de gemeente Westerkwartier en een stempas hebben ontvangen. 
 De persoon die u machtigt mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de stemmen gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. 
 De persoon die u machtigt heeft een kopie (of foto op telefoon) van uw identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn. 
Schriftelijke volmacht 
Verblijft u buiten de gemeente op het moment dat de stempas op uw deurmat valt? Dan kunt u de volmacht niet meer persoonlijk overdragen. In dat geval kunt u van tevoren dit schriftelijk regelen door een volmachtformulier L8. Dit formulier vindt u op onze website. Het formulier moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 ingevuld en ondertekend ontvangen zijn. 
Ergens anders stemmen/Kiezerspas 
Kiezerspas 
Een kiezerspas vraagt u aan als u niet binnen de gemeente Westerkwartier wilt gaan stemmen. 
Digitaal aanvragen 
Als u beschikt over een DigiD-code kunt u online een kiezerspas aanvragen. 
Schriftelijk aanvragen 
U kunt tot maandag 3 juni 2024 een kiezerspas aanvragen. Dit kan door een e-mail te sturen naar inwonerszaken@westerkwartier.nl of per post naar: Gemeente Westerkwartier, t.a.v. team Inwonerszaken, Postbus 100, 9300 AC LEEK
Persoonlijk aanvragen 
U kunt tot woensdag 5 juni, 12.00 uur persoonlijk een kiezerspas aanvragen bij de balies inwonerszaken in Leek en Zuidhorn tijdens de openingstijden. Ga naar http://www.westerkwartier.nl/verkiezingen voor alle informatie over de verkiezingen

Stemmen met de stemmal en soundbox
Op donderdag 6 juni kunnen kiezers in het stembureau gemeentehuis Leek gebruik maken van een stemmal met audio-ondersteuning door middel van de soundbox. 
Voor wie is de stemmal geschikt? 
 blinde en slechtziende mensen; 
 mensen met woordblindheid; 
 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven; 
 mensen met een beperkte hand-/armfunctie (denk hierbij bijvoorbeeld aan Parkinson-patiënten). 
Hoe werkt het stemmen met een stemmal? 
Het stembiljet legt een medewerker van het stembureau in een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. Via de soundbox met koptelefoon krijgt u te horen welke partijen en kandidaten op de lijst staan. U hoort ook het nummer van de gewenste partij en van de kandidaat op wie u wilt stemmen. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. De juiste kandidaat vindt u door, onder de gewenste partij, gaatjes te tellen. Met het potlood maakt u het gewenste vakje rood.

Inleveren van Klein Chemisch Afval bij u in de buurt
In mei kunt u uw Klein Chemisch Afval (KCA) inleveren op diverse locaties in de gemeente. Het inleveren van KCA is gratis. Let op! Tijdens dit inlevermoment kunt u qua hoeveelheid de inhoud van een milieubox inleveren. Dit om te voorkomen dat mensen grote hoeveelheden KCA gaan inleveren, waardoor de chemokar vol raakt en andere mensen niets meer kunnen inleveren. 
Dinsdag 14 mei 
Gemeentehuis Leek: Tolberterstraat 66 08.30 – 11.30 uur 
Winkelcentrum Marum: Raadhuisstraat ter hoogte van de Wending 12.30 – 15.30 uur 
Woensdag 15 mei 
Centrum Grootegast: Marktplein tegenover gemeentehuis 08.30 – 11.30 uur 
Parkeerplaats Grijpskerk: Tegenover Oosterhof Holman, Kievitsweg 12.30 – 15.30 uur 
Donderdag 16 mei 
Albert Heijn Zuidhorn: Burgemeester Kruisingalaan 08.30 – 11.30 uur 
Parkeerplaats Oldehove: Parkeerterrein naast dorpshuis, Pastorijlaan 12.30 – 15.30 uur 
De volgende KCA route vindt plaats op 9, 10 en 11 juli. Bekijk het jaaroverzicht van de KCA route op http://www.westerkwartier.nl/kca ;
Heeft u vragen of opmerkingen over KCA? Stel deze dan aan de gemeente via 14 0594 of info@westerkwartier.nl. De medewerker op de chemokar is geen medewerker van de gemeente en kan dus niet altijd uw vragen beantwoorden. U kunt uw KCA gedurende het jaar, tijdens openingstijden, ook inleveren op milieustraat De Tweemat in Grootegast. Het inleveren van KCA is gratis

Oproep voor familie of nabestaande van een Molukse KNIL-militair en/of echtgenote
De graven van Molukse KNIL-militairen en/of echtgenotes op begraafplaats Nuis en Marum krijgen een bijzondere status. We tonen hiermee respect voor de inzet van de Molukse KNIL-militairen. Zij zijn in 1951 met hun gezinnen onvrijwillig naar Nederland gekomen en werden ondergebracht in kampen, onder meer in Nuis. Een groot deel hiervan is later in de Molukse wijk in Marum gaan wonen. 
Informatiebijeenkomst geweest 
Woensdag 17 april was er een informatiebijeenkomst voor de Molukse gemeenschap in Bunga Pala in Marum. De aanwezigen kregen daar uitleg over de bijzondere status van de graven. 
Oproep 
Bent u familie of nabestaande van een Molukse KNIL-militair en/of echtgenote op de begraafplaatsen Nuis en Marum? Bent u niet aangeschreven of bent u niet op de informatiebijeenkomst geweest? Dan vragen we u contact met ons op te nemen. 
Contact opnemen U kunt contact met ons opnemen via begraafplaatsen@westerkwartier.nl of bellen naar telefoonnummer 14 0594

Raadplegen bekendmakingen in uw buurt
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

Overzicht stremmingen
http://www.westerkwartier.nl/wegwerkzaamheden

Contactgegevens:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur

AFVALWIJZER
» Hier vindt u informatie over de milieuboer, KCA en Milieustraat

INFORMATIEPAGINA GEMIST?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Stemmen soundbox
  • Stemmen
  • Batterij kc afval
  • Omgevingswet
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Jeroen en jeroen

3e Single Jeroen Oosterhof

17 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Na, Op deze mooie dag en Laat de glazen klinken
Lees verder →
Nicole puutvol

Puut start in Zuidhorn

17 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Winkel in tweedehands (kinder) kleding mooie aanvulling winkelaanbod
Lees verder →
Busstation (2)

P10 blij met de aandacht voor de regio

17 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
aandacht hard nodig om de neerwaartse spiraal van verschraling in landelijke gebieden te stoppen
Lees verder →
Jazz te gast 010 (12)

Groninger cultuurprijzen 2024 zoekt kandidaten

16 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
De prijzen zijn bedoeld voor personen, instellingen of groepen die een bijzondere bijdrage leveren aan het culturele landschap
Lees verder →
 

Definitief ontwerp nieuwbouw Lauwers College bekend

16 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Op 4 juni vindt een inloopbijeenkomst plaats
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over passende zorgverzekering, Juni Fietsmaand & Summerproat

14 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 14 mei 2024
Lees verder →