Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over vervangen verlichting Aduard en Fietstelweek

22 augustus 2016    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 23 augustus 2016
Fietstelweek

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

 

Vervanging openbare verlichting in Aduard
Binnenkort starten de werkzaamheden voor de vervanging van openbare verlichting in Aduard, voornamelijk op de oostzijde van het dorp. Naar verwachting zal het hele project, afhankelijk van de weersomstandigheden, eind november afgerond zijn.
Toe aan vervanging
De vervanging is noodzakelijk omdat een groot aantal lichtmasten en armaturen versleten en doorgeroest is. Daarnaast wil de gemeente Zuidhorn graag een bijdrage blijven leveren aan de sociale- en verkeersveiligheid en daarbij het milieuaspect niet uit het oog verliezen. Dit betekent in de praktijk iets meer licht op straat met een lager energieverbruik.
Werkzaamheden
Om een effectieve verdeling van de lichtpunten mogelijk te maken kan het betekenen dat de lichtmasten op een andere plaats komen te staan dan u gewend bent. De gemeente probeert de lichtmasten zo veel mogelijk aan één zijde van de weg te plaatsen.
Omdat er ook kabels worden verlegd, zijn hier en daar graafwerkzaamheden nodig. Dit kan ook om uw tuin gaan. Bij dergelijke situaties zal de aannemer vooraf contact met u opnemen.
Locaties
De straten waar vervanging plaats gaat vinden zijn: Kleiweg (alleen armaturen), toegangspad naar sportpark, Burg. van Barneveld weg nabij huisnrs 16/18 en 30, Westersingel, B.L. van Aduardsingel, Wessel Gansfortstraat, Langelaan, Rijskampstraat, Kloosterstraat, Bloemstraat, Abdijstraat, Schoolstraat, Wildbaan, Bosweg en Wibrandusstraat.
Dimplichten
In navolging op de nieuwe woonwijken worden bij de vervanging ook armaturen en lampen gebruikt voorzien van dimmers . Dit betekent dat de Led-lampen wel de hele nacht doorbranden maar tussen 23.00 uur en 7.00 uur 's ochtends op 70% van hun vermogen. Hinder van licht wordt voor zover mogelijk voorkomen door 'lichtsturende' armaturen toe te passen. Dat betekent dat het licht wordt 'gestuurd' naar daar waar we het licht willen hebben: op straat.
Ander beeld
De vervanging van de lichtmasten zal in eerste instantie een ander straatbeeld in donkere uren met zich mee brengen. Dit zal even wennen zijn. De werkzaamheden kunnen tijdelijk enige overlast met zich meebrengen als gevolg van kortdurende lichtuitval of graafwerkzaamheden. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.
Vragen
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de gemeente Zuidhorn.

Nationale Fiets Tel Week 19 t/m 25 september
Op 19 september start de Fiets Telweek.Tijdens deze week brengen we onze fietsbewegingen in kaart. Want hoe meer we weten, hoe beter we onze fietspaden kunnen verbeteren. Tel jij ook mee? Download de app en maak kans op 1 van de 25 Veloretti fietsen.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• bouwen van een garage, Boteinstraat 5a te Zuidhorn (ontvangen 11 augustus 2016)
• vergroten van een woonhuis, Oosterweg 19 te Noordhorn (ontvangen 12 augustus 2016)

Meldingen
Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende melding Activiteitenbesluit is ontvangen voor het
• vervangen van het poldergemaal Ruigezandsterpolder, kadastraal sectie 1, nummers 399,594,640 en 641 te Lauwerzijl
De melding ligt vanaf heden gedurende 4 weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Verleende vergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• plaatsen van een schutting, Brilweg 16 te Zuidhorn (verzonden 11 augustus 2016)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Onderhoud wegen 2016
In de komende weken vindt als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke wegen enkele (kortdurende) stremmingen van wegen plaats. Wij willen u op deze wijze alvast inzicht geven in de geplande werkzaamheden. Deze  algemene informatie geeft u de gelegenheid rekening te houden met de overlast die u zou kunnen ondervinden. Voordat wij starten met de werkzaamheden worden, voor zo ver noodzakelijk, de direct aanwonenden geïnformeerd. Onderstaand  een overzicht van de grotere onderhoudswerkzaamheden:

Groot onderhoud aan het asfaltverhardingen:
Grijpskerk - Engewertlaan - Griffioenlaan - Stationsstraat - De Roder (tussen Sportlaan en Jonkerslaan)
Buitengebied - Zuiderweg
Zuidhorn - Bongerd nabij huisnrs 1-9 en 40-46 - Wilhelminalaan - Burg de Vrieslaan - Parklaan - SavorninLohmanstraat - Heemskerkstraat (gedeeltelijk) - Troelstraweg (gedeeltelijk) - Adm. Helfrichstraat 10- 20 - Boslaan 2 – 16
Naast bovenstaande wegen worden op diverse plaatsen kleinschalige reparatiewerkzaamheden uitgevoerd die weinig tot geen overlast veroorzaken.
Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de gemeente Zuidhorn.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Gob inzicht

Wereld van het Kinderbrein

23 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Lezing Mark Mieras
Lees verder →
Woonplan

Woonplan voor 750-1300 tot woningen in Zuidhorn en Briltil

22 september 2023    Zuidhorn-nieuws
B&W stellen concept-woonplan voor Zuidhorn en Briltil vast
Lees verder →
Politieauto

Man aangehouden voor inbraak in horeca Zuidhorn

22 september 2023    Zuidhorn-nieuws
Hij maakte een bedrag van 450 euro buit.
Lees verder →
Hans haze vz

1000-1400 woningen in Leek en Tolbert

22 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
Nieuwe plek voor bestaande bedrijven, sportverenigingen en onderwijs
Lees verder →
Weidevogel-fietstocht (10)

Subsidie voor fietsinitiatieven in de provincie

21 september 2023    Zuidhorn-nieuws
bijvoorbeeld voor onderzoek, proef, fietsevenement of een side-event bij een wielerwedstrijd
Lees verder →
Terin info

Geen treinen Groningen – Zuidhorn na aanrijding

21 september 2023    Zuidhorn-nieuws
Dat gebeurde op een spoorwegovergang in Den Horn
Lees verder →