Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Repaircafé, Militaire oefening en Wijzigingen dienstverlening feestdagen

12 april 2022    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 12 april 2022
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

Het Repaircafé in Leek is weer open!
Een magnetron die het niet meer doet? Een boormachine die hapert? Een blouse of gordijn met een scheurtje er in? Gooi het niet meteen weg. Maar kom er eerst mee naar het Repaircafé. Alles wat het niet meer doet of herstel nodig heeft, is welkom en maakt kans op een tweede leven. De vrijwilligers van het Repaircafé zijn vaklui en hebben al menig probleem opgelost.
Het Repaircafé - Leek is een afdeling van ‘De Hulpkring’. We repareren niet alleen apparaten maar ook kleding en gordijnen. Het repaircafé is vrij toegankelijk en de reparatie is gratis.
Woensdag 20 april van 13.30 - 16.00 uur ‘De Schutse’ Oldenoert 32, Leek (0594) 51 23 34 www.hulpkring.nl

Militaire oefening van 25 t/m 26 april 2022
Van 25 tot en met 26 april vindt een militaire oefening plaats in het gebied tussen Het Hogeland, Westerkwartier en Noardeast Fryslan. Kijk voor meer informatie over de oefening op westerkwartier.nl/oefeningen

Wijzigingen dienstverlening feestdagen
Goede Vrijdag 15 april
u Geen wijzigingen voor de afvalinzameling.
u De milieustraten zijn gewoon open.
u De locaties van de gemeente zijn gesloten en telefonisch niet bereikbaar.
Tweede Paasdag 18 april
u De afvalroute gaat naar zaterdag 16 april.
u De milieustraten zijn gesloten.
u De locaties van de gemeente zijn gesloten en telefonisch niet bereikbaar.
Spoed of crisiszaken
Bij spoed of crisiszaken op het gebied van Jeugd belt u met het algemene nummer, 14 0594. U wordt dan doorgeschakeld met een consulent Jeugd. In geval van spoedeisende calamiteiten op het gebied van wegen, riolering, gemeentelijke gebouwen en groen, belt u met het algemene nummer, 14 0594. U wordt dan doorgeschakeld met het calamiteitennummer.

Informatie over opvang van vluchtelingen uit Oekraïne 
De oorlog in Oekraïne is dichtbij en veroorzaakt een grote vluchtelingencrisis in Europa. De gemeenteWesterkwartier neemt in de opvang van deze vluchtelingen voor oorlogsgeweld haar verantwoordelijkheid. En ook in onze gemeente zijn al tientallen vluchtelingen opgevangen in opvanglocaties van de gemeenten en bij particulieren.Wij richten ons op het verzorgen van opvanglocaties voor grotere groepen in bestaande gebouwen. Op het moment van verschijnen van deze krant is de volgende locatie, aan de Legolaan 1c in Grootegast, zo goed als klaar voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
We zien en horen al veel over initiatieven van onze inwoners en de bereidheid om mensen op te vangen in eigen huis. Dat waarderen we zeer.We weten ook dat er veel vragen zijn. Bijvoorbeeld wat u kunt doen, waar u dan moet zijn en hoe het onderwijs is geregeld. Op deze pagina vindt u daarover meer informatie.
Goederen
Heeft u goederen die u wilt geven voor de vluchtelingen? Kijkt u dan in uw omgeving of er een inzameling gehouden wordt. De gemeente zamelt momenteel geen goederen in. 
Kleding voor vluchtelingen
Vluchtelingen uitOekraïne kunnen voor kleding terecht bij MaximaWesterkwartier Marktplein 3,Grootegast. Neem vooraf contact op met Maxima voor meer informatie.Of kijk op de website www.kledingbankmaxima.nl
Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen
Vluchtelingen uit Oekraïne, die ingeschreven staan bij de gemeenteWesterkwartier, kunnen leefgeld aanvragen. Daarvoor moeten zij bij inschrijving een formulier invullen.Vluchtelingen die al ingeschreven staan, krijgen het formulier toegezonden. Het formulier kan ook worden aangevraagd. Mail dan naar lgo@westerkwartier.nl. De medewerkers vanVluchtelingenwerk Nederland en SociaalWerk De Schans kunnen helpen bij het invullen van het formulier. Kijkt u voor de spreekuren op de website van de gemeente.
Voor de uitkering van het leefgeld is een bankrekeningnummer nodig.Aanvragen kan bij iedere bank.
Medische zorg
Voor vluchtelingen of betrokken particulieren is meer informatie te vinden op http://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian
Bent u zorgverlener en heeft u een vraag? Kijk dan op http://www.hetcak.nl/over/nieuws/2022/zorgaan-onverzekerde-oekraiense-vluchtelingen of www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerden.
Onderwijs
Particulieren die Oekraïense kinderen opvangen kunnen voor plaatsing op een basisschoolterecht bij Stichting Quadraten. Contactgegevens: h.dimmendaal@quadraten.nl of het algemene nummer van Quadraten: (0594) 51 45 19
Oekraïense kinderen die naar hetVoortgezet Onderwijs willen kunnen zich melden bij de Internationale Schakelklas (ISK) in Groningen. Contactgegevens: m.vanwetten@o2g2.nl
Oekraïense kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen eventueel gebruik maken van de peuteropvang. Hiervoor kunt u contact opnemen met: hendrik.eding@westerkwartier.nl.
Openbaar vervoer
Oekraïense vluchtelingen reizen gratis met het openbaar vervoer in Nederland. Na aankomst in Nederland reizen zij gratis op vertoon van een Oekraïens paspoort of identiteitskaart. Bij gesloten toegangspoortjes op een station kunnen ze zich melden bij de servicebalie voor een gratis dagkaart.
Opvang vluchtelingen op locaties gemeente
Vluchtelingen die nog moeten worden geplaatst in een gemeentelijke opvanglocatie kunnen zich melden bij de gemeente (14 0594). De gemeente neemt contact op met deVeiligheidsregio. DeVeiligheidsregio zorgt dat de mensen op de juiste locatie terecht komen. Dat kan zijn in onze gemeente, maar ook in een andere gemeente. Dat hangt af van de samenstelling van de groep en de beschikbare plaatsen.
Opvang vluchtelingen bij particulieren
De opvang bij particulieren wordt gecoördineerd door takecarebnb. Kijkt u voor meer informatie over het opvangen van vluchtelingen op http://www.nederlandvoorvluchtelingen.nl
Registratie (Basisregistratie Personen)
Vluchtelingen die bij particulieren verblijven moeten zich laten registreren in de Basisregistratie Personen. Daarvoor kunnen zij telefonisch een afspraak maken met Inwonerszaken, telefoonnummer 14 0594. De registratie gebeurt in het gemeentehuis in Leek of Zuidhorn. Deze registratie is ook nodig voor het verkrijgen van leefgeld.Vluchtelingen op een gemeentelijke opvanglocatie worden geregistreerd op de opvanglocatie. De medewerkers van  inwonerszaken komen daarvoor naar de opvanglocatie.
Rode Kruis
WhatsApp-hulplijn voor vluchtelingen uit Oekraïne 06 48 15 80 53. Hebt u als vluchteling uit Oekraïne een vraag? Stel uw vraag in het Oekraïens of Engels viaWhatsApp en ontvang in de taal waarin het bericht is gestuurd een antwoord.
Nederlandstalige telefonische ‘Informatielijn Oekraïne
De Informatielijn Oekraïne van het Rode Kruis is opengesteld voor hulpvragers en hulpaanbieders aan vluchtelingen uit Oekraïne die vragen hebben in het Nederlands. De Informatielijn Oekraïne is op werkdagen tussen 9.00 en 21.00 uur bereikbaar via 070 44 55 888
Taalondersteuning
Voor ondersteuning bij taal kunt u de GlobalTalk &WelcomeApp voor toegang tot een taal-ondersteuner in het Oekraïens downloaden met één druk op de Join!
Telefoon
Voor Oekraïense vluchtelingen is er de mogelijkheid een Simkaart aan te vragen vanVodafone. Op de website van het Rode Kruis staat hoe: http://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/hoeoekraiense-vluchtelingen-via-het-rode-kruis-aan-simkaarten-komen.
Verzekeringen
Voor wettelijke aansprakelijkheid zijn alle vluchtelingen in onze gemeentelijke opvanglocaties meeverzekerd op de polis van de gemeente. De voertuigen zijn daarvan uitgesloten.Wilt u meer weten over de verzekering van voertuigen, kijkt u dan op de site van de Bond voor Verzekeraars (http://www.verzekeraars.nl). En heeft u vragen over de ziektekostenverzekering kijkt u dan op de site van het CAK (http://www.hetcak.nl) bij vergoeding van zorg aan onverzekerde Oekraïense vluchtelingen) en de op pagina over de subsidieregeling medisch noodzakelijke hulp aan onverzekerden.
Vragen van vluchtelingen
Voor de vluchtelingen uit Oekraïne is een landelijke speciale website geopend waar steeds de meest recente informatie voor hen in verschillende talen wordt vermeld: http://www.refugeehelp.com
Vrijwilligerswerk en initiatieven
Wilt u iets doen voor de vluchtelingen uit Oekraïne, dan kunt u dit doorgeven aan Sociaal Werk De Schans. Zij coördineren initiatieven en vrijwilligerswerk. Mailt u dan naar: oekraine@sociaalwerkdeschans.nl De mails worden dagelijks gelezen en er wordt binnen drie werkdagen gereageerd.
Contactgegevens gemeente
De contactgegevens van de gemeente voor vragen over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn: Mail oekraïne@westerkwartier.nl.Telefoon 14 0594 of (0594) 55 15 51. 
Spreekuren SociaalWerk De Schans enVluchtelingenWerk
SociaalWerk De Schans enVluchtelingenWerk houden spreekuur in de opvanglocaties. De spreekuren zijn
Locatie Legolaan 1c, Grootegast Dinsdag: 13.00 - 15.00 uur VluchtelingenWerk / Donderdag: 11.00 - 13.00 uur De Schans
Locatie Sebaldeburen Donderdag: 11.00 - 13.00 uur VluchtelingenWerk / en De Schans
Locatie De Schans Zuidhorn
Maandag: 10.00 - 12.00 uur VluchtelingenWerk
Woensdag: 14.00 -16.00 uur VluchtelingenWerk (speciaal voor inwoners met vragen over(de opvang van) Oekraïne(rs).
Donderdag: 9.30 - 11.00 uur De Schans Locatie De Schans Grootegast
Donderdag: 13.00 - 15.00 uur De Schans
Donderdag: 14.00 - 16.00 uur VluchtelingenWerk
Locatie De Schans Leek
Maandag: 9.15 - 11.15 uur De Schans
Donderdag: 10.00 - 12.00 uur De Schans en VluchtelingenWerk
Locatie De Schans Marum
Dinsdag: 10.00 - 12.30 uur VluchtelingenWerk
Dinsdag: 11.00 - 13.00 uur De Schans
Links
De site voor vluchtelingen met vragen: http://www.refugeehelp.com
De site voor particuliere opvang van vluchtelingen: http://www.nederlandvoorvluchtelingen.nl
Hulp voor dieren: http://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl
CoMensha, landelijk Coördinatiecentrum: http://www.comensha.n

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

AFVALWIJZER
» Hier vindt u informatie over de milieuboer, KCA en Milieustraat

INFORMATIEPAGINA GEMIST? 
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Repaircafe (32)
  • Militairen jeep
  • Oekraine-vluchtelingen
  • Gemeente insta
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Tafeltennis talero jeugd

Tafeltennis in Leek en Roden in de lift! ( Zuidhorners welkom )

27 november 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
Met de inschrijving van 3 nieuwe jeugdleden, 3 seniorleden en 1 OldStars lid de grens van 60 leden gepasseerd!
Lees verder →
Stop geweld tegen vrouwen

Gemeente Westerkwartier zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen

26 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Internationale dag tegen Geweld tegen vrouwen
Lees verder →
ouderen

Twee hoofdaanbieders voor Hulp bij het Huishouden en ondersteuning ouderen in Westerkwartier

26 november 2022    Zuidhorn-nieuws
MIEP en De Nieuwe Zorg Thuis bieden Wmo ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
Lees verder →
Dwarsdiep-onder-lucaswolde

´Zwemmen in Dwarsdiep straks weer veilig´

25 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Waterkwaliteit zal vanaf pakweg 2025 sterk verbeteren
Lees verder →
Scholieren fc

Scholieren denken in stadion FC Groningen mee over meer bewegen

25 november 2022    Zuidhorn-nieuws
In het stadion gingen ze de uitdaging aan om na te denken hoe we overgewicht verminderen in onze gemeente
Lees verder →
Marumerlage-2

Fotowedstrijd: Herfst- en winterbeelden

24 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier op de gevoelige plaat
Lees verder →