Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over onderhoud bermen en sloten, Innovatieprijs 2017

21 augustus 2017    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 22 augustus 2017
Innovatieprijs

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Openingstijden zomervakantie
Vanaf 24 juli tot en met 1 september is het gemeentehuis i.v.m. de vakantieperiode alleen ’s ochtends van 8.30 tot 12.30 uur en op maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur open. (Het kca-depot te Noordhorn is tijdens de bouwvak gesloten).

Nieuwe aanpak onderhoud bermen en sloten
Ook dit jaar voeren we weer onderhoud uit aan de watergangen zoals bermen, vijvers en waterpartijen in onze gemeente. We doen het vanaf dit jaar op een andere manier, wat kan zorgen voor een andere aanblik rond deze watergangen. We laten gemaaid gras nu niet meer liggen, maar ruimen het meteen op. Hierdoor krijgen andere flora en fauna de ruimte om te groeien. Riet in de vijvers laten we vaker staan. Dit is goed voor insecten en vlinders, die overwinteren in de stengels. Daarnaast draagt riet ook bij aan een goede kwaliteit van het water.
Planning
De onderhoudswerkzaamheden vinden plaats van 4 september tot en met 3 november aanstaande. De firma Lokken voert de werkzaamheden voor ons uit. Het bedrijf probeert daarbij de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Meer info
Voor informatie over de nieuwe manier van onderhoud kunt u contact opnemen de gemeente via telefoonnummer (0594) 50 88 88. Voor informatie over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met  de uitvoerder (de heer Hoeksema van de firma Lokken) via telefoonnummer 06 54 36 47 87 of emailadres info@elokken.nl

Ben of ken je een innovatieve ondernemer? Meld je aan!
In november 2017 reikt de gemeente Zuidhorn voor de eerste keer de Innovatieprijs uit aan de meest innovatieve ondernemer van de gemeente (die onder andere uitblinkt in technologische innovatie, toekomstgericht ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid). Kandidaten kunnen zichzelf en elkaar vanaf nu tot 20 september aanmelden voor de Innovatieprijs, waarna de selectiecommissie en de jury aan de slag gaan om de uiteindelijke winnaar aan te wijzen.
Meld je aan
De Innovatieprijs is gericht op alle ondernemers in de gemeente Zuidhorn, van groot tot klein, uit de industrie en de horeca, uit de agrarische en de toeristische sector en uit het midden- en kleinbedrijf. Wij nodigen innovatieve ondernemers graag uit om zich aan te melden. U kunt zich als ondernemer zelf aanmelden, maar ook andere ondernemers kunnen voorgedragen worden. Na de aanmelding nemen wij contact met u op om deze compleet te maken. Naast roem, kunt u een mooie prijs winnen. De winnaar wordt tijdens een feestelijk evenement van de gemeente in november, gehuldigd!
Achtergrond
De gemeente Zuidhorn ziet kenniseconomie en innovatie als een van de speerpunten in het beleid en wil dit uitdragen. Met de Innovatieprijs wil de gemeente de ondernemers aanmoedigen, inspireren en huldigen voor wat zij doen op innovatief gebied.
Meer informatie
Neem hiervoor contact op met Louwina Platteel of Dick Oudman (med. kenniseconomie & innovatie) via l.platteel@zuidhorn.nl of d.oudman@zuidhorn.nl of (0594) 50 88 88.

Beslissing ingevolge artikel 2.22 Wet BRP
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar betrokkenen in de basis registratie personen als ingezetene van de gemeente Zuidhorn staan ingeschreven. Onderstaande personen worden daarom ingeschreven in het Register Niet Ingezetenen (RNI). Dit is een register van personen die wel op één of andere manier verbonden zijn aan Nederland, maar daar geen officieel brief- of woonadres hebben met daarbij horende rechten.
Het betreft de volgende personen:
S. van der Zweep, geb. 25-05-1968;
D. Hakizimana, geb. 04-12-1978.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit of de datum van publicatie (22 augustus 2017) gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn hebben op 17 augustus 2017 besloten tot het reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op een parkeervak bij het appartementengebouw aan de Th. van de Dijkweg te Zuidhorn en ter uitvoering hiervan een bord te plaatsen volgens model E06 van de Bijlage I, RVV 1990. Tegen het genomen verkeersbesluit kunnen bezwaren worden ingediend. De termijn hiervoor bedraagt zes weken. Gedurende de bezwarentermijn ligt het verkeersbesl tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de Publieksbalie.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• bouwen van een berging c.q. magazijn, Dorpsstraat 23 te Kommerzijl ontvangen 1 augustus 2017
• bouwen van een woning, de Oostergast kavel 24 te Zuidhorn ontvangen 5 augustus 2017
• vervangen van een dak, Dorpsstraat 60 te Den Horn ontvangen 7 augustus 2017
• verbouwen van een woning, Brugstraat 48 te Pieterzijl ontvangen 7 augustus 2017
• vergroten van een woning, Bouwhuisstraat 1a te Grijpskerk ontvangen 8 augustus 2017
• bouwen van een vrijstaande woning, nabij Willem-Alexanderlaan 14 te Zuidhorn ontvangen 16 augustus 2017

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• het aanbrengen van een dam/duiker, op en nabij Boventilstertocht nabij Oldehove ontvangen 4 augustus 2017
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• verbreden van een dam/inrit en het verwijderen van een tweede dam, nabij Roodehaansterweg 3 te Saaksum ontvangen 14 augustus 2017
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Verlening beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken:
• het plaatsen van 2 windmolens, Gaaikemadijk 4 te Aduard ontvangen 28 juni 2017

Meldingen
Kapmelding
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 1 treurwilg, begraafplaats a/d Hogeweg 8a te Kommerzijl
• 1 treures, nabij begraafplaats a/d Kloosterstraat te Aduard
• 1 treures, oude begraafplaats a/d Dorpsstraat te Kommerzijl
• 2 wilgen, Hoendiep OZ t/h van Konijnenheuvel te Zuidhorn 
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en  wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende melding Activiteitenbesluit is ontvangen voor het:
• veranderen van het bedrijf, Westerhornerweg 18 te Grijpskerk
De melding ligt vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• verplaatsen van de voordeur, Frankrijkerlaan 8 te Zuidhorn verzonden 15 augustus 2017
• bouwen van een nieuwe woning, Stadsweg 57 te Lauwerzijl verzonden 15 augustus 2017
• vergroten van een woning, Stadsweg 45b te Lauwerzijl verzonden 16 augustus 2017
• bouwen van aanbouw, Gaaikemadijk 4 te Aduard verzonden 16 augustus 2017
• bouwen van een woning, Spicastraat 1 te Zuidhorn verzonden 17 augustus 2017

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• de Aduard 825 wandeltocht op 2 september 2017 van 12.00 tot 17.00 uur, te Aduard verzonden 16 augustus 2017
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• plaatsen van 10 reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 25 september t/m 8 oktober 2017 ter aankondiging van de campagne ‘Modder op de weg’
• plaatsen van 10 reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 23 oktober t/m 5 november 2017 ter aankondiging van de campagne ‘Afleiding’
• plaatsen van 10 reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 9 november t/m 3 december 2017 ter aankondiging van de campagne ‘Fietsverlichting’
• plaatsen van 10 reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 13 t/m 19 december 2017 ter aankondiging van de open dag Noorderpoort
• plaatsen van 10 reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 12 t/m 25 januari 2018 ter aankondiging van de open dagen Terra MBO Groningen
• plaatsen van 10 reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 17 t/m 30 januari 2018 ter aankondiging van de open dagen VMBO Groen Oldekerk
• plaatsen van 10 reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 8 t/m 21 januari 2018 ter aankondiging van de open dagen RSG de Borgen
• innemen van een tijdelijke standplaats voor de verkoop van sportartikelen op enkele zaterdagen gedurende het (sport)seizoen van 06.00 tot 18.00 uur, sportevenementen en -locaties in de gemeente Zuidhorn verzonden 16 augustus 2017

Ontheffing Bouwbesluit
(ex artikel 8.3, lid 3)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een ontheffing is verleend voor de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. het coaten van brugonderdelen op 20 en 27 augustus 2017van 07.00 tot 19.00 uur, Van Starkenborghkanaal ZZ te Zuidhorn verzonden 16 augustus 2017 Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. kcc@zuidhorn.nl.

Rectificaties
De burgemeester heeft op 15 augustus 2017 bekend gemaakt dat een vergunning/ ontheffing is verleend:
• Voor het organiseren van Kanaalpop 2017 op 15 september 2017 van 18.00 tot 24.00 uur, 16 september 2017 van 12.00 tot 02.00 uur en 17 september 2017 van 10.00 tot 21.00 uur, Van Starkenborghkanaal ZZ 1 te Zuidhorn verzonden 9 augustus 2017
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. Kanaalpop op 15 september 2017 van 18.00 tot 24.00 uur, 16 september 2017 van 12.00 tot 02.00 uur en 17 september 2017 van 10.00 tot 21.00 uur, Van  Starkenborghkanaal ZZ 1 te Zuidhorn verzonden 9 augustus 2017
Dit dient te zijn:
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• voor het organiseren van Kanaalpop 2017 op 15 september 2017 van 18.00 tot 02.00 uur en op 16 september 2017 van 12.00 tot 02.00 uur, Van Starkenborghkanaal ZZ 1 te Zuidhorn
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. Kanaalpop op 15 september 2017 van 18.00 tot 02.00 uur en 16 september 2017 van 12.00 tot 02.00 uur, Van Starkenborghkanaal ZZ 1 te Zuidhorn
Burgemeester en wethouders hebben op 15 augustus 2017 bekend gemaakt dat een vergunning/ontheffing is verleend van de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. Kanaalpop op 15 september 2017 van 18.00 tot 24.00 uur, 16 september 2017 van 12.00 tot 02.00 uur en 17 september 2017 van 10.00 tot 21.00 uur, Van  Starkenborghkanaal ZZ 1 te Zuidhorn verzonden 9 augustus 2017
Dit dient te zijn:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een ontheffing is verleend van de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. Kanaalpop op 15 september 2017 van 18.00 tot 24.00 uur en 16 september 2017 van 12.00 tot 02.00 uur, Van Starkenborghkanaal ZZ 1 te Zuidhorn verzonden 9  augustus 2017

Elektronische bekendmakingen
Via https://zoek.officielebekendmakingen.nl publiceren we de bekendmakingen van onze verordeningen en andere algemeen verbindende voorschriften zoals beleidsregels. Dit elektronisch gemeenteblad kunt u ook gratis raadplegen op het gemeentehuis. Wilt u op de hoogte blijven van de regelingen die we bekend maken? Kijk dan op bovengenoemde website.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Flower power quiz bart (5)

Bart zet mooi programma neer met Flower Power Quiz

28 november 2023    Zuidhorn-nieuws - fotos
Live band goede aanvulling op de energieke presentatie
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over wijziging afvalophaaldag, Kindpakket & bestuursfunctie CCZ

28 november 2023    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 26 november 2023
Lees verder →
Kerstpakket radio

Tijdens Winterfair live radio vanuit hal bij Albert Heijn Zuidhorn

27 november 2023    Zuidhorn-nieuws
Stichting Kerstpakket Westerkwartier helpt diegene die nét buiten de boot vallen
Lees verder →
 

Zunobri houdt vast aan kampioensdoel

27 november 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
verlies in Emmen
Lees verder →
Daniel gombert wint tablestars

Zilver voor Daniël Gombert op TableStars eindtoernooi

27 november 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
tafeltennistoernooi voor de jeugd uit Groningen, Friesland en Drenthe ter afsluiting van de najaarscompetitie
Lees verder →