Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over militaire oefening en vergunningen

26 augustus 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie 26 augustus 2015
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Verkeersbesluit invalidenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn hebben op 17 augustus 2015 besloten tot het reserveren van een invalidenparkeerplaats op kenteken op het parkeervak nabij de woning aan De Koperwiek 6 te Zuidhorn en ter uitvoering hiervan een bord te plaatsen volgens model E06 van de Bijlage I, RVV 1990.
Tegen het genomen verkeersbesluit kunnen bezwaren worden ingediend. De termijn hiervoor bedraagt zes weken. Gedurende de bezwarentermijn ligt het verkeersbesluit tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de Publieksbalie.

Wegstremmingen
Wegstremming Aduard
Op zaterdag 19 september 2015 vinden activiteiten plaats op het Kaakheem en de Hofstraat te Aduard in verband met de opening van het Wonder van Aduard. Met oog op de verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om de Hofstraat en het Kaakheem tussen de aansluitingen op de Burg. Seinenstraat af te sluiten voor alle verkeer. Deze verkeersmaatregel is alleen geldig op zaterdag 19 september 2015 van 09.00 uur tot 18.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is.

Wegstremmingen Oldehove
Van 9 tot en met 12 september 2015 vindt de jaarlijkse feestweek plaats in Oldehove. Hierom is besloten om gedurende deze periode enkele wegen af te sluiten voor alle verkeer.
- Beatrixstraat en Hofmastraat van 9 tot en met 12 september 2015;
- Julianastraat, Ol-Horn en Wilhelminastraat op 12 september 2015 van 8.00 tot 24.00 uur.

Wegstremming Zuidhorn
Op zaterdag 12 september 2015 vindt een buurtbarbecue plaats op een deel van de Boslaan te Zuidhorn. Met oog op de verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om de Boslaan ter hoogte van de huisnummers 42 tot en met 57 af te sluiten voor alle verkeer. Deze verkeersmaatregel is alleen geldig op zaterdag 12 september 2015 van 15.00 uur tot 24.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van bovenstaande besluiten aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via (0594) 50 88 88.

Militaire oefening
De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 31 augustus t/m 4 september 2015 in een gebied tussen de plaatsen Nes, Westernieland, Sauwerd en Kollum. Wanneer er schade door de oefening ontstaat, kan dit gemeld worden bij het Ministerie van Defensie via 030 - 2180420 of via jdvclaims@mindef.nl.

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een vergunning/- ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van:
> de 15e Middag-Humsterland Show op 30 en 31 oktober 2015 te Noordhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> plaatsen van een voordeur, Nieuwstraat 33 te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunning leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96. In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor de:
> aanleg van tijdelijke wegen, Nieuwklap te Aduard
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Activiteit Milieu
Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit “milieu” te verlenen voor het:
> wijzigen van de inrichting en bedrijfsactiviteiten, Albert Harkemaweg 76-78 te Aduard
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt vanaf nu zes weken ter inzage bij de Publieksbalie.
Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden, hun zienswijze(n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 1 es, Kloosterstraat 32 te Aduard
> 1 esdoorn en 1 berk, Schoolstraat 9 te Aduard
> 1 wilg, Wilhelminastraat 27 te Oldehove
> 1 grove den, Waterbies 15 te Zuidhorn
> 1 kastanje, Josinalaan 7 te Zuidhorn
> 2 essen, Schoolstraat 2 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende meldingen Activiteitenbesluit zijn ontvangen voor het:
> starten van de inrichting, Spanjaardsdijk Zuid 3 te Aduard
> veranderen van de inrichting, Sietse Veldstraweg 33 te Den Ham
> oprichten van de inrichting, Industrieweg 1 te Noordhorn
De meldingen liggen vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> tijdelijk aanleggen van wegverharding a/d Oostergast te Zuidhorn (Verzonden 18 augustus 2015)

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> verplaatsen van drinkwaterleidingen, nabij Friesestraatweg te Aduard (Verzonden 18 augustus 2015)

Activiteit milieu
Omgevingsvergunning-beperkte milieutoets
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning beperkte milieutoets hebben verleend voor:
> het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning voor de varkenshouderij, Hoendiep Westzijde 36 te Briltil (verzonden 14 augustus 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college.

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
> een jubileum-/seizoenstartfeest op 29 augustus 2015 van 09.30 tot 24.00 uur, sportpark te Aduard (Verzonden 12 aug. 2015)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een jubileum-/seizoenstartfeest op 29 augustus 2015 van 09.30 tot 24.00 uur, sportpark te Aduard (Verzonden 12 augustus 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een feest op 3 oktober 2015 van 21.00 tot 02.00 uur, Aalsumerweg 9 te Oldehove (Verzonden 20 augustus 2015)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend:
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een jubileum-/seizoenstartfeest op 29 augustus 2015 van 09.30 tot 24.00 uur, in een kraam op het sportpark te Aduard (Verzonden 12 augustus 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Drank- en Horecavergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende Drank- en Horecavergunning heeft verleend voor het perceel:
> Schoutstraat 5 te Grijpskerk (Verzonden 20 augustus 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl, tenzij anders is aangegeven.

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Militairen jeep
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Viswedstrijdzuidhorn

Maar liefst 85 visliefhebbers voor Viskaravaan Briltil

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
De Zomer Viskaravaan strijkt op dinsdag 23 juli 2024 neer in de Jachthaven
Lees verder →
Aftrap opstellen woonplannen per dorp in de wilp door geertje dijkstra-jacobi - 27jun22-1

Gemeente Westerkwartier op stoom met woonplannen per dorp

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Huidig wethouder Woningbouw Hans Haze is nu halverwege het karwei
Lees verder →
Verkiezing

Westerkwartier in de top 10 meest toegankelijke gemeenten

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Deze zomer gaan Geheime Gasten langs bij de gemeenten om de toegankelijkheid te onderzoeken
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Raadsvergadering, korting op een regenton & sluiting Gemeentehuis Leek

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 16 juli 2024
Lees verder →