Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over inleveren (KCA) , Sportakkoord & 4 mei herdenkingen Westerkwartier

3 mei 2023    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 2 mei 2023
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

Inleveren van Klein Chemisch Afval bij u in de buurt 
In mei kunt u uw Klein Chemisch Afval (KCA) inleveren op diverse locaties in de gemeente. Het inleveren van KCA is gratis.
Let op! Tijdens dit inlevermoment kunt u qua hoeveelheid de inhoud van een milieubox inleveren. Dit om te voorkomen dat mensen grote hoeveelheden KCA inleveren, waardoor de chemokar vol raakt en andere mensen niets meer kunnen inleveren.
Dinsdag 9 mei
Gemeentehuis Leek Tolberterstraat 66 08.30 – 11.30 uur
Winkelcentrum Marum Raadhuisstraat ter hoogte van de Wending 12.30 – 15.30 uur
Woensdag 10 mei
Centrum Grootegast Marktplein tegenover gemeentehuis 08.30 – 11.30 uur
Parkeerplaats Grijpskerk Tegenover Oosterhof Holman, Kievitsweg 12.30 – 15.30 uur
Donderdag 11 mei
Albert Heijn Zuidhorn Burgemeester Kruisingalaan 08.30 – 11.30 uur

Parkeerplaats Oldehove Naast dorpshuis Pastorijlaan 12.30 – 15.30 uur
Heeft u vragen of opmerkingen over KCA? Stel deze dan aan de gemeente via 14 0594 of
info@westerkwartier.nl. De medewerker op de chemokar werkt niet voor de gemeente
en kan dus niet altijd uw vragen beantwoorden.
U kunt uw KCA gedurende het jaar ook inleveren bij milieustraat De Tweemat in
Grootegast. Het inleveren van KCA is gratis.

Het Sportakkoord wordt vernieuwd, denkt u mee?
Heeft u een rol gespeeld (of wilt u een rol spelen) bij het in beweging brengen van de inwoners van het Westerkwartier? Dan nodigen wij u uit voor de sportavond. De avond is op dinsdag 16 mei van 19:00 uur tot ongeveer 21:30 uur in Sportcentrum Eekeburen Oldekerk, Eekebuursterweg 1, 9821 PA Oldekerk.
Wat is het Sportakkoord?
Met het Sportakkoord stimuleren we al drie jaar inwoners meer te sporten en bewegen. In deze periode hebben we waardevolle initiatieven kunnen ondersteunen en zijn er mooie projecten gerealiseerd. Hierdoor hebben we gewerkt aan de ambitie van het Sportakkoord in onze gemeente Westerkwartier, waarbij iedereen de kans krijgt om met plezier te sporten en bewegen.
Sportavond op 16 mei
De Rijksoverheid heeft de regeling Sportakkoord verlengd en aan de gemeenten gevraagd het Sportakkoord te evalueren en waar mogelijk te verbeteren. Dit doen we graag met u tijdens de sportavond op 16 mei!
Meer informatie en aanmelden kan via de website: westerkwartier.nl/sportavond

4 mei herdenkingen Westerkwartier
Op 4 mei herdenkt Nederland de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en tijdens Nederlandse Vredesmissies. Zo ook in de gemeente Westerkwartier. In het Westerkwartier wordt ook specifiek stil gestaan bij gesneuvelde plaatsgenoten, vliegeniers en verzetsstrijders.
De samenwerkende 4 mei Comités in het Westerkwartier nodigen u en jullie uit om dit mee te herdenken. Aan veel herdenkingen werken leerlingen van basisscholen mee. In onderstaand overzicht zijn locaties en tijdstippen weergegeven waar in de gemeente Westerkwartier de herdenkingen plaatsvinden.
Zuidhorn
Bijeenkomst en herdenking 19.15 uur Monument, Wilhelminapark mmv Scouts Hanckema,Rederijkers, Donne Cantabile en diverse sprekers o.a. Burgemeester van der Tuuk. Aansluitend Theater na de Dam in Hotel in 't Holt
Aduard
Bijeenkomst: 19.00 uur Abdijkerk, Burg. Seinenstraat 42 Herdenking: 19.45 uur Monument, Burg. Seinenstraat/hoek Kaakheem Na afloop samenzijn met genodigden in de Abijkerk
Doezum
Bijeenkomst: 19.15 uur ’t Stuurhuus, Perastraat 23 (inloop vanaf 19.00 uur) Vertrek stille tocht: 19.45 uur Herdenking: 20.00 uur Monument, Kerkplein
Enumatil
Bijeenkomst: 19.00 uur Kerk, Dorpsstraat 20 Herdenking: 20.00 uur Brug Lettelberterdijk
Grootegast
Bijeenkomst: 19.00 uur voorm. gemeentehuis Grootegast, Hoofdstraat 97 Vertrek stille tocht: 19.40 uur Herdenking: 20.00 uur Monument, G.P. Beukemalaan Na afloop koffie/thee in voorm. gemeentehuis
Grijpskerk
Bijeenkomst: 19.00 uur PKN Kerk, Nicolaas Grijpstraat 26 Herdenking: 19:45 uur Kranslegging bij het oorlogsmonument Algemene Begraafplaats Oosterkade
Leek
Vertrek stille tocht: 19.30 uur voorm. gemeentehuis, Tolberterstraat 66 Herdenking: 19:50 uur Joodse school, Samuel Leviestraat 10 Vervolg herdenking: 20.00 uur Monument, Boveneind
Marum
Vertrek stille tocht: 19.35 uur parkeerterrein sporthal “De Holten”, Hoornweg 46 Herdenking 20.00 uur Monument bij Romaanse Kerk, Noorderringweg 41 Na afloop samenzijn in Romaanse Kerk
Niekerk/Oldekerk/Faan
Bijeenkomst: 19.00 uur Dorpshuis “De Rotonde”, Bloemersmastraat 1B Vertrek stille tocht: 19.30 uur Herdenking: 20.00 uur Monument op begraafplaats, Smidshornerweg
Niezijl
Vertrek stille tocht: 19:45 uur Dorpshuis ’t Schanshuus, Hoofdstraat 83 (verzamelen van 19.30 – 19.45 uur) Herdenking: Aansluitend Monument bij de kerk, Hoofdstraat 54 Na afloop samenzijn in dorpshuis
Noordwijk
Bijeenkomst en 19:30 uur Kerk, Westerweg 2 herdenking: Aansluitend bloemlegging op oorlogsgraf op begraafplaats 
Oldehove
Bijeenkomst 19:15 uur Liudgerkerk, Kerkpad 2 (kerk open om 19.00 uur) Herdenking: 19.50 uur Monument tegenover kerk 
Opende
Kort samenzijn: 19.00 uur Gebouw Eben Haëzer, Hoflaan 1 Vertrek stille tocht: 19.30 uur Herdenking: 19.45 uur Monument op begraafplaats, Openderweg Na afloop samenzijn in gebouw Eben Haëzer
Pieterzijl
Verzamelen: 19.45 uur Dorpshuis De Wending, Schoolstraat 4 Herdenking: 20.00 uur Monument, Diepswal 3 Na afloop samenzijn in het dorpshuis
Tolbert
Bijeenkomst: 19.15 uur Kerk, Hoofdstraat 48 Vertrek stille tocht: Aansluitend aan de bijeenkomst Herdenking: 20.00 uur Begraafplaats, Oldebertweg
Visvliet
Verzamelen: 19.30 uur Oudheidkamer, Heirweg 38 Vertrek stille tocht: 19.45 uur Herdenking: 20.00 uur Monument op begraafplaats, Heirweg 3A
Zevenhuizen
Bijeenkomst: 19.00 uur Het Anker, Hoofddiep 58 Vertrek stille tocht: 19.40 uur Herdenking: 20.00 uur Monument op algemene begraafplaats, Kerkhoflaan
 
De mogelijkheid bestaat dat uw woonplaats niet in het overzicht is vermeld. Dit hoeft niet te betekenen dat er geen 4 mei herdenking plaatsvindt. Andere berichtgevingen kunnen u hier wellicht meer informatie over geven

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW) 
Maandag 8 mei van 19.30-21.30 uur
Locatie: gemeentehuis Leek,
Tolberterstraat 66
Op de agenda staat onder andere:
u Themagroep Wmo
u Themagroep Participatiewet
u Themagroep Jeugd
De ASDW vergadert op de eerste maandag van de maand. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via het e-mailadres: adviesraad@westerkwartier.nl (graag met vermelding van uw contactgegevens)

Verzoek om de Nederlandse vlag op de juiste wijze uit te hangen op 4 en 5 mei 
We leven in een land waar vrijheid van meningsuiting en demonstratie een groot goed is. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers die vielen voor onze vrijheid en op 5 mei vieren we onze bevrijding. Het doet veel mensen pijn juist op die dagen onze Nederlandse vlag omgekeerd te zien hangen. Een gevoel dat ik deel. Ik wil iedereen vragen op 4 en 5 mei de Nederlandse vlag op de juiste wijze uit te hangen; uit respect voor hen die vielen en zij die
vochten voor onze vrijheid.
Burgemeester Ard van der Tuuk

Aankondiging raadsoverleggen woensdag 10 mei
Op woensdag 10 mei zijn er twee raadsoverleggen. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Inwoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.
De vergaderingen zijn live te volgen. Bekijk de vergaderingen, complete agenda en de stukken op westerkwartier.bestuurlijkeinformatie.nl
Agenda:
Raadsoverleg 1 Raadzaal
u ENSIA verantwoording 2022
u Wegsleepverordening gemeente Westerkwartier 2023
u Nieuwe statuten stichting Goud
u Governance Veilig Thuis
u Dierenwelzijnsnota 2023-2030
u Rapportage gegevensbescherming van de FG
u Agenderingsverzoek IHP
u Agenderingsverzoek MIRT Deltaplan Rijksvisie stationsagenda
Raadsoverleg 2 Trouwzaal
u Financiële stukken publieke gezondheid en zorg
u Ontwerpbegroting 2024-2027 Omgevingsdienst
u Ontwerp gewijzigde gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Groningen
u Jaarstukken 2022 en meerjarenbegroting 2024-2027 Publiek Vervoer
u Wijziging gemeenschappelijke regeling publiek vervoer
u Jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Groningen (VRG)
u ARCG jaarrekening 2022 en algemene beleidsmatige en financiële kaders 2024
u ARCG ontwerpbegroting 2024
Inspreken?
Het is mogelijk om in te spreken bij de raadsoverleggen. Als u wilt inspreken dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@westerkwartier.nlOVERZICHT STREMMINGEN
 

Wij zoeken jou!
Ben jij tussen de 12 en 18 jaar en heb jij ervaring met professionele hulp voor jezelf? Dan zoeken wij jou! 
Wat gaat goed & wat kan beter?
Wij willen naar jou en anderen luisteren aan de “vertel-tafel”. Zodat we de hulp voor jongeren in onze gemeente nog beter kunnen maken. 
Waar & wanneer?
Donderdag 11 mei 2023 Tijd: 16.00 – 17.30 uur Locatie: De Postwagen, Tolbert (Hoofdstraat 53, 9356 AV Tolbert)
Aanmelden uiterlijk op 8 mei bij Maaike van Dam Whatsapp: 06-46374121 Email: m.vandam@zorgbelang-groningen.nl

www.westerkwartier.nl/wegwerkzaamheden

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

AFVALWIJZER
» Hier vindt u informatie over de milieuboer, KCA en Milieustraat

INFORMATIEPAGINA GEMIST? 
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Batterij kc afval
  • Helpen iso
  • Vlag nederland
  • Wij zoeken jou
  • Summerproat-2023
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Sport

Wie wint de Sportprijs Westerkwartier 2024?

22 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Meld tot en met 30 juni een organisatie of vereniging uit het Westerkwartier aan!
Lees verder →
Wenakker

Werkgroep Wenakker in gesprek met het college van B&W.

22 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
De werkgroep Wenakker houdt zich bezig met de landbouw in Westerkwartier.
Lees verder →
Mollematocht 2023 (1)

Mollema hoopt nog altijd op Tourdeelname

22 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
eerst zondag nog het NK in Arnhem op een mooi rondje over de Posbank
Lees verder →
Hoeve paradij-10-jaar (6)

Open dag Hoeve Paradij

19 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
De zorgboerderij biedt een interessant programma met voor elk wat wils
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over woonplannen, raadsoverleggen & Inspreken perspectiefnota

19 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 18 juni 2024
Lees verder →
Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →