Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over energieloket, vergunningen en regionale woonvisie

1 juli 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie 1 juli 2015
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Openingstijden gemeentehuis in vakantieperiode
Tijdens de vakantieperiode zijn we van 6 juli tot en met 16 augustus:alleen ’s ochtends open van 8.30 tot 12.30 uur en op de maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur.

Nieuwe energieloket voor inwoners
Inwoners van de gemeente Zuidhorn die echt werk willen maken van geld en energie besparen, kunnen daarvoor binnenkort terecht bij  het Energieloket. Dit loket is een initiatief van de provincie Groningen en alle Groninger gemeenten en gaat 2 juli van start.Veel mensen willen wel energie besparen, maar weten niet waar ze hun zoektocht naar energiebesparende maatregelen moeten beginnen. Het nieuwe Energieloket houdt rekening deze ‘klantreis’ en is gericht op persoonlijke vragen en wensen van geïnteresseerde mensen. Deze persoonlijke aanpak is de meerwaarde van dit loket. Meer informatie hierover binnenkort op deze gemeentepagina.

Verordeningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn maken bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 15 juni 2015 de volgende verordeningen heeft vastgesteld:
- Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015;
- Re-integratieverordening Participatiewet 2015
- Verordening individuele studietoeslag  Zuidhorn 2015
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Zuidhorn 2015
Deze verordeningen treden in werking op 1 juli 2015 en liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij de Publieksbalie van het gemeentehuis. Ook is de verordening te raadplegen op http://www.zuidhorn.nl.

Nieuwe regionale woonvisie
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn maken bekend dat de gemeenteraad 9 maart de nieuwe Woonvisie 2015-2020 heeft vastgesteld. Ook in andere Westerkwartiergemeenten is de Woonvisie vastgesteld. De Westerkwartiergemeenten en woningcorporaties Wold & Waard en Vredewold Wonen werken al lang intensief samen op het gebied van wonen. De keuzes en maatregelen in de nieuwe regionale woonvisie gelden dan ook voor het hele gebied.Benieuwd naar de plannen? De Woonvisie ligt vanaf 1 juli 2015 voor u ter inzage in het gemeentehuis Zuidhorn. Of online via http://www.zuidhorn.nl/beleid. Tegen de vaststelling van de regionale woonvisie is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Persoonlijke verhalen en ervaringen in tweede Zorgkrant
Deze week wordt huis-aan-huis in het Westerkwartier weer een speciale uitgave verspreid met informatie over de veranderingen in de zorg en ondersteuning. In deze tweede Zorgkrant kijken we terug en blikken we vooruit op de veranderingen in de zorg, die sinds 1 januari 2015 zijn doorgevoerd. In de krant vindt u persoonlijke verhalen en ervaringen van inwoners, (zorg)aanbieders, medewerkers en bestuurders van de vier gemeenten in het Westerkwartier. Wat zijn de veranderingen geweest en welke gevolgen hebben inwoners, instanties en gemeenten hiervan ondervonden?

VOORAANKONDIGING
De gemeenten Grootegast en Zuidhorn nodigen alle werkgevers in hun gemeenten uit voor een informatieavond op:
woensdag 2 september 2015 vanaf 19.30 uur in Dorpshuis De Rotonde in Niekerk.
Tijdens deze avond willen wij u informeren over gewijzigde wetgeving, te weten:
– Participatiewet
– Wet Flexibiliteit en Zekerheid
Daarnaast is er ruimte elkaar te ontmoeten.
De avond wordt georganiseerd door de werkgeversdienst-verlening Matchpunt Werkt! Met medewerking van uitzendbureau 2Bflex. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tonny de Jong (06-13866961) of Peter Rebergen (06-18309271).

Sloten in Nationaal Landschap goed beschermd
De regeling die de gemeenten Zuidhorn en Winsum hebben opgenomen in het bestemmingplan buitengebied om sloten te beschermen in het Nationaal Landschap Middag Humsterland lijkt zijn vruchten af te werpen. Uit controles die de gemeenten dit jaar hebben uitgevoerd met behulp van luchtfoto’s blijkt dat nagenoeg alle agrariërs in het gebied zich goed houden aan de bepalingen van het bestemmingsplan die toezien op de bescherming van landschappelijk waardevolle sloten.Zowel de gemeente Zuidhorn als de gemeente Winsum heeft wel een aantal overtredingen geconstateerd. De gemeenten ondernemen stappen tegen de grondeigenaren, die sloten hebben gedempt die landschappelijk waardevol zijn.

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/-ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een:
jubileum/seizoenstart VV Aduard op 29 augustus 2015 te Aduard
feestweek met div. activiteiten van 8 t/m 12 september 2015 te Oldehove
spelweek van 10 t/m 15 augustus 2015 te Visvliet
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevings­vergunning hebben ontvangen voor het:
bouwen van een woning, Castorstraat 4 te Zuidhorn
plaatsen van een vlaggenmast en namenzuil, Rijksstraatweg 1 te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken:
ontvangen 13 mei 2015 vervangen damwand en kademuur, de Kade 2-6 te Kommerzijl

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
1 iep, a/d Noorderweg te Noordhorn
1 kastanje, a/h Van Starkenborghkanaal NZ te Noordhorn
1 abeel, a/d Dreestraat/Joh. Smitpark te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende meldingen Activiteiten­besluit zijn ontvangen voor het:
lozen van grondwater op de riolering, a/d Kievitsweg (t/o nr. 20) te Grijpskerk
oprichten van een inrichting, Rikkerdaweg 31 te Niehove
oprichten van een inrichting, Gaaikemaweg 9 te Niehove
De meldingen liggen vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Melding Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende melding Besluit lozen buiten inrichtingen is ontvangen voor het:
aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, Noordhornerweg 5 te Oldehove
De melding ligt vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
vergroten van een dakkapel, Punter 3 te Zuidhorn (verzonden 23 juni 2015)
bouwen van een berging en dierenverblijf, Gaweg 2 te Zuidhorn (verzonden 23 juni 2015)

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
het aanleggen van een oprit, Jonkerslaan 5 te Grijpskerk (verzonden 25 juni 2015)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
een spelweek van 10 t/m 14 augustus 2015, a/h Van Starkenborghkanaal ZZ 1 te Zuidhorn (verzonden 23 juni 2015)
een verzorgingspost in Zuidhorn t.b.v. de Bauke Mollema Tocht op 29 augustus 2015, a/d Overtuinen te Zuidhorn (verzonden 25 juni 2015)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een spelweek op 10 en 12 augustus 2015 van 10.00 tot 17.00 uur, op 11 augustus 2015 van 10.00 tot 19.30 uur, op 13 augustus 2015 van 10.00 tot 22.30 uur en op 14 augustus 2015 van 09.00 tot 11.00 uur, Van Starkenborghkanaal ZZ1 te Zuidhorn (verzonden 23 juni 2015)
plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 19 januari 2016 t/m 1 februari 2016 ter aankondiging van ROC Menso Alting Groningen (verzonden 25 juni 2015)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een spelweek op 11 augustus 2015 van 18.30 tot 19.30 uur en op 13 augustus 2015 van 18.30 tot 22.30 uur, in een tent, Van Starkenborghkanaal ZZ 1 te Zuidhorn (verzonden 23 juni 2015)

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Hanckemadag scouting (1)

Eerste officiële “Hanckemadag” groot succes

25 september 2023    Zuidhorn-nieuws
Burgemeester door ‘t slijk
Lees verder →
Irma van beek-

Meldpunt discriminatie Westerkwartier bestaat twee jaar

25 september 2023    Zuidhorn-nieuws
Irma van Beek luistert en neemt de klacht of vraag van de inwoner over discriminatie serieus.
Lees verder →
Zunobri

Zunobri wordt 1e helft van de mat gespeeld

25 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
Een wanvertoning van een eerste helft. Een tweede helft om de veerkracht van Zunobri te laten zien. Een derde helft om toch weer als een team samen te zijn.
Lees verder →
Wijnloop zuidhorn 2023 (1)

Wijnloop Zuidhorn: Wandelen met een glas wijn in de hand

24 september 2023    Zuidhorn-nieuws - fotos
Gezellige en ontspannen sfeer in centrum
Lees verder →
Dubbel senioren tafeltennis

Talero 1 wint eerste competitiewedstrijd

24 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
primeur seniorenteam 7-3
Lees verder →
Gob inzicht

Wereld van het Kinderbrein

23 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Lezing Mark Mieras
Lees verder →