Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over aanslag gemeentelijke belastingen, minima beleid 2020, deelauto’s en Woningbrand

25 februari 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 25 februari 2020
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2020
(dagtekening 29 februari 2020)
In de laatste week van februari verstuurt de gemeente Westerkwartier de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking naar de inwoners van de voormalige gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Heeft u zich aangemeld bij MijnOverheid, dan ontvangt u de aanslag in de Berichtenbox van MijnOverheid. Heeft u zich niet aangemeld, dan ontvangt u de aanslag per post. 
Gebied Middag 
Hieronder in het kort een toelichting op het versturen van de aanslag gemeentelijke belastingen voor woningen en bedrijfspanden (niet-woningen) in de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd (gebied Middag).
Woningen 
De taxateurs zijn momenteel nog bezig met de herwaardering van de woningen in dit gebied. Voor de inwoners van de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd (gebied Middag) gaat het versturen van de aanslag gemeentelijke belastingen voor woningen daarom in twee stappen. Inwoners van de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd ontvangen eind februari ook een aanslag gemeentelijke belastingen. Op dit biljet staan alleen het vastrecht voor de aanslag afvalstoffenheffing en de aanslag rioolheffing. De afrekening voor de aangeleverde kilo’s afval in 2019 en de aanslag onroerende zaakbelastingen 2020 verstuurt de gemeente naar verwachting in april. 
Bedrijfspanden (niet-woningen) 
De eigenaren van bedrijfspanden/boerderijen in Ezinge, Feerwerd en Garnwerd ontvangen de aanslag gemeentelijke belastingen eind februari. 
Vragen/informatie 
Heeft u vragen dan kunt u bellen via 14 0594 of mailen naar belastingen@westerkwartier.nl Voor vragen over de WOZ-waarde kunt u mailen naar WOZ@westerkwartier.nl Kijk voor meer informatie op http://www.westerkwartier.nl/belastingen

AANKONDIGING INSPRAAK DETAILHANDELSVISIE
In september 2019 is het traject van start gegaan om te komen tot een gemeente brede Detailhandelsvisie. Hierbij is een begeleidingsgroep betrokken met daarin een afvaardiging van de besturen van vijf  ondernemersverenigingen in onze gemeente. Inmiddels is het visietraject zover gevorderd dat het eindconcept van de visie klaar is. Wij willen graag iedere belanghebbende de mogelijkheid geven kennis te nemen van de visie en daarop een reactie te geven. Deze reacties worden meegenomen in de raadsbehandeling van de visie. De concept Detailhandelsvisie ligt ter inzage van dinsdag 25 februari 2020 tot en met dinsdag 7 april 2020. U kunt de visie vinden op http://www.westerkwartier.nl. Ook ligt de visie ter inzage bij de 4 publieksbalies van de gemeente (Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn) Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Hendrik Buwalda, hendrik.buwalda@westerkwartier.nl
Inloopbijeenkomst 
Op maandagochtend 16 maart is er een inloopbijeenkomst waarbij u vragen kunt stellen over de visie. De inloopbijeenkomst is van 9.30 uur tot 12.30 uur in het gemeentehuis in Zuidhorn (Hooiweg 9). U hoeft zich niet van te  voren aan te melden.

MINIMA BELEID 2020 AANVRAGEN KAN VANAF 1 MAART 2020
Heeft u een inkomen op of rond bijstandsniveau? En heeft u weinig vermogen (maximaal € 6.225,00 voor een alleenstaande en € 12.450,00 voor een meerpersoonshuishouden)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het minimabeleid 2020. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten van de gemeentelijke belastingen en het participatiefonds (culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten). Iedereen die op 1 januari 2020 al een bijstandsuitkering van de gemeente Westerkwartier ontving, krijgt automatisch bericht van ons over het minimabeleid. U hoeft dan niets te doen. 
Ontvangt u geen bijstandsuitkering van ons, maar heeft u wel een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u, nadat u de aanslag van de gemeentelijke belastingen heeft ontvangen (rond 1 maart 2020), een aanvraag indienen. Voor het aanvragen van het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met een medewerker inkomen via telefoonnummer 14 0594. U kunt het formulier ook aanvragen via de website http://www.westerkwartier.nl/tegemoetkoming

EEN WONINGBRAND OVERKOMT MIJ NIET
Dat denkt u …….. 
Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Vaak is er alleen materiële schade. Helaas vallen er ieder jaar honderden gewonden en tientallen dodelijke slachtoffers. Gelukkig kunt u zelf veel  doen om uw huis brandveiliger te maken of als er toch brand uitbreekt, de gevolgen er van te beperken. Onderstaande vragen over de slaapkamer helpen hierbij. 
1. Gebruikt u de elektrische deken volgens de gebruiksaanwijzing?  Ja  Nee 
Elektrische dekens kunnen door kortsluiting of oververhitting brand veroorzaken. Gebruik ze daarom op de juiste manier. Als u de deken niet gebruikt, berg deze dan opgerold op. Let op: bij opvouwen beschadigt mogelijk de bedrading.
2. Hangen er rookmelders in de buurt van de slaapkamers en in de gang?  Ja  Nee 
Rookmelders helpen een brand tijdig ontdekken en zijn in ieder huis een must. Als u slaapt dan ruikt u niets, maar u hoort een rookmelder wel. 
3. Hebt u een rookvrije slaapkamer?  Ja  Nee 
Als u in slaap valt kan een brandende sigaret snel brand veroorzaken. Brand door roken in bed is een veel voorkomende oorzaak van een (fatale) woningbrand 

UITNODIGING RAADSAVOND 26 FEBRUARI 
U bent van harte welkom tijdens de raadsavond van woensdag 26 februari. Deze avond begint om 19.30 uur in Zuidhorn (Hooiweg 9). Op de agenda en de stukken staat onder andere verschillende bestemmingsplannen en het instellen van een sociale ombudsfunctionaris. De agenda en de stukken vindt u via http://www.westerkwartier.nl/raadsvergaderingen ;
Hierop is ook de livestream te volgen. Wij hopen u de 26e te mogen begroeten! 
Bijeenkomst Dusness-terrein 
Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt de raad tussen 18.00 en 19.00 uur bijgepraat over de huidige stand van zaken rondom het Dusnuss-terrein (aan de Hoofdstraat 101-1 Midwolde). De bijeenkomst is openbaar en omwonenden zijn welkom. Er is catering aanwezig. Geef u daarom even op via griffie@westerkwartier.nl

DEELAUTO’S WESTERKWARTIER OPEN VOOR PUBLIEK 
Vanaf maandag 2 maart zijn de zeven deelauto’s in de gemeente Westerkwartier ook te gebruiken door bewoners en bedrijven. De gemeente en aanbieder MobiNoord organiseren daarom twee informatie-avonden met alle praktische informatie en antwoord op de vraag; past een elektrische deelauto ook bij mij? De auto’s zijn volledig elektrisch en reserveren en betalen verloopt via een app op je telefoon. Testrijders die de afgelopen maanden al in de auto reden zijn aanwezig en delen hun ervaringen. De auto’s staan bij de gemeentehuizen in Leek (2x), Zuidhorn (2x), Grootegast, Marum en in Tolbert bij Novatec. Bewoners en bedrijven in en rond die locaties nodigen we  met nadruk uit om deze maand in te stappen. De eerste gebruikers kunnen tegen een aantrekkelijk tarief rijden in de maand maart. De informatieavonden zijn op maandag 2 maart in boerderij CazemierBoerderij in Tolbert (Hoofdstraat 27) en op maandag 9 maart in Zuidhorn in het gemeentehuis (Hooiweg 9). Zalen open vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur. Meer informatie via http://www.mobinoord.nl/gemeente/westerkwartier

MILITAIRE OEFENING
Van 2 t/m 6 maart 2020 vindt een militaire oefening plaats in het gebied tussen Dokkum en Winsum. Aan de oefening nemen 25 personen van de eenheid School Grond Lucht Samenwerking deel. Ze gebruiken zes voertuigen en 1 a 2 vliegtuigen (F-16). Meer informatie over de vliegbewegingen vindt u via http://www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen of op NOS teletekst pagina 766. Klachten kunt u indienen via luchtmacht.nl/geluidshinder Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar. 
Schaderegeling: 
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan: Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, Telefoon 030 – 2180420, jdvclaims@mindef.nl

VACATURE PLATFORM CLIËNTENPARTICIPATIEGEMEENTE WESTERKWARTIER
Het Platform Cliëntparticipatie is op zoek naar een kandidaat met kennis van Jeugdzorg. Het gaat om een lid die in de dagelijkse praktijk, persoonlijk of als ouder/vertegenwoordiger, te maken heeft met Jeugdzorg. 
Algemeen 
U heeft specifieke kennis van uitvoering van de wetten op één of meerdere gebieden van het Sociaal Domein en vooral op het gebied van de Jeugdzorg en de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Westerkwartier. U bent betrokken bij de doelgroep en eventueel daaruit afkomstig. U vervult een vertegenwoordigende rol, bereidt zich goed voor en neemt actief deel aan de vergaderingen. 
Vaardigheden 
U denkt vanuit het algemeen belang en u bent gericht op samenwerking. U heeft enige kennis van de sociale kaart in de gemeente Westerkwartier. U beschikt over een lokaal maatschappelijk netwerk en kan de signalen daaruit vertalen naar een advies. U kunt praktisch denken, adviseren en communiceren. U staat ingeschreven en woont in de gemeente Westerkwartier. U beschikt over voldoende tijd om de functie te vervullen. 
Wat bieden wij? 
Voor de leden van het platform bestaat een eenvoudige vergoedingsregeling. Het college van burgemeester en wethouders benoemt u op voordracht van de Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier. 
Belangstelling? 
Heeft u belangstelling en wilt u graag lid worden van ons Platform Cliëntparticipatie, stuur dan uw reactie voor 15 april 2020 naar adviesraad@westerkwartier.nl Voor vragen of meer informatie kunt u ook dit mailadres gebruiken. We nemen dan telefonisch contact met u op. 

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

OPENINGSTIJDEN DEPOT KLEIN CHEMISCH AFVAL
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

INFORMATIEPAGINA GEMIST?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Deelauto (2)
  • Militairen jeep
  • Toukomst
  • Gemeenteapp
  • Gemeentenieuws
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Dijkstra-team

Hogere verkoopprijs voor jouw huis dankzij styling?

31 maart 2020    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Een goede styling van een huis is belangrijk om het huis snel te verkopen. Maar zorgt styling ook voor een hogere verkoopprijs?
Lees verder →
Bert nederveen-2019

Westerkwartier wil ‘omvallen’ van organisaties en verenigingen voorkomen

31 maart 2020    Zuidhorn-nieuws
Behalve aan ondernemers die omzet zien wegvallen door de coronacrisis, doet de gemeente Westerkwartier ook een financiële handreiking aan maatschappelijke organisaties.
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Coronavirus en steunmaatregelen ondernemers

31 maart 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 31 maart 2020
Lees verder →
Vrouw ondernemer laptop

Aanvragen steunmaatregelen bedrijven in het Westerkwartier vanaf 1 april

30 maart 2020    Zuidhorn-nieuws
ondernemers, zzp’ers en maatschappelijke organisaties
Lees verder →
Ton en bennie in het holt

Online benefietquiz voor in ’t Holt

30 maart 2020    Zuidhorn-nieuws
Doneer en speel zaterdag 4 april met duizenden quizteams
Lees verder →
Tablet-kind

Schermtijd kinderen neemt voor het eerst in jaren af

30 maart 2020    Zuidhorn-nieuws
Toch blijft het mediagebruik voor ouders een moeilijk onderwerp, want wat is wijsheid?
Lees verder →