Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over 4 mei Herdenkingen, Verkeersstremmingen en Nieuwe raadsleden

26 april 2022    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 26 april 2022
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

Informatie over opvang van vluchtelingen uit Oekraïne
» Lees daar over

Gewijzigde openingstijden
Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag) zijn de locaties gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Donderdag 5 mei 2022 (Bevrijdingsdag) zijn de locaties ook gesloten en telefonisch niet bereikbaar.
Spoed of crisiszaken
Bij spoed of crisiszaken op het gebied van Jeugd belt u met het algemene nummer, 14 0594. U wordt dan doorgeschakeld met een consulent Jeugd. In geval van spoedeisende calamiteiten op het gebied van wegen, riolering, gemeentelijke gebouwen en groen, belt u met het algemene nummer, 14 0594. U wordt dan doorgeschakeld met het calamiteitennummer.

Wat vind jij van het cultureel aanbod in het Westerkwartier? 
We willen graag weten hoe jij ons cultureel aanbod ervaart, waar je aan deelneemt en of je verbeterpunten ziet. Met jouw inbreng kunnen we onze culturele sector nóg mooier maken! Deelnemen? Vul dan uiterlijk 8 mei de vragenlijst in: via http://www.westerkwartier.nl/cultuur2022inwoners
 

4 mei Herdenkingen Westerkwartier 2022
Op 4 mei herdenkt Nederland de oorlogsslachtoffers van deTweedeWereldoorlog, in oorlogssituaties en tijdens NederlandseVredesmissies. Zo ook hier in hetWesterkwartier. In hetWesterkwartier wordt ook specifiek stil gestaan bij gesneuvelde plaatsgenoten, vliegeniers en verzetsstrijders.
De 4 mei Comités in hetWesterkwartier nodigen u en jullie uit om dit met hen mee te herdenken.Aan veel herdenkingen wordt medewerking verleend door leerlingen van de basisscholen. In onderstaand overzicht zijn locaties en tijdstippen weergegeven waar in hetWesterkwartier de herdenkingen plaatsvinden.

Aduard 19.00 uur:Abdijkerk, Burg. Seinenstraat 42 20.00 uur:Abdijkerk
Doezum 19.00 uur: ’t Stuurhuus, Perastraat 23 20.00 uur: Kerkplein
Enumatil 19.00 uur: Kerk Enumatil, Dorpsstraat 20 20.00 uur: Molen Enumatil
Grootegast 19.00 uur: Gemeentehuis Grootegast 20.00 uur: Monument, G.P. Beukemalaan
Grijpskerk 19.00 uur: Gereformeerde kerk, 20.00uur:Oorlogsmonument Nic. Grijpstraat AlgemeneBegraafplaats Oosterkade
Leek 19.30 uur: Gemeentehuis Leek 20:00 uur: Herdenkingsmonument Boveneind
Marum 19.00 uur: sporthal de Holten 20.00 uur: monument bij Romaanse Kerk, Noorderringweg 41
Niekerk 19.00 uur: dorpshuis de Rotonde 20.00 uur: begraafplaats Niekerk
Niezijl 19.30: dorpshuis ‘t Schanshuus 20:00 uur: monument naast de kerk
Noordwijk 19.00 uur: kerk Noordwijk 20:00 uur: kerk Noordwijk
Oldehove 19.15 uur: Gebouw Eben Haezer, Hoflaan 1 20.00 uur: Oorlogsmonument, T.P. Oosterhoffstraat
Pieterzijl 19.00 uur: Dorpshuis DeWending 20.00 uur:Oorlogsmonument, Diepswal
Tolbert 19.15 uur: Parkeerplaats Cazemier Boerderij, 20.00 uur: Begraafplaats Hoofdstraat 27 Tolbert
Zevenhuizen 19.15 uur: HetAnker, Hoofddiep 58 20.00 uur:Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan
Zuidhorn 19:20 uur: monumentWilhelminapark 20.00 uur: monument Wilhelminapark

Kranslegging ANZAC-Day
Op maandag 25 april 2022 is de ANZAC-Day (Australian New Zealand Army Corps day) herdenking gehouden op de begraafplaats Westduin in Den Haag. In het kader van onze vriendschapsbanden met Australië en Nieuw-Zeeland heeft burgemeester Ard van der Tuuk dit jaar een krans gelegd om onze oprechte deelneming te uiten tijdens deze herdenking van Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten die in de diverse oorlogen gevallen zijn.

Wat mag wel en niet in de Milieupuut?
In de week van 25 tot en met 29 april ontvangt u een folder over de Milieupuut in uw brievenbus. Hierin staat onder andere vermeld wat wel of niet in de Milieupuut kan. Heeft u vragen? Geef deze dan door via de mail afvalcoach@westerkwartier.nl. Lees meer informatie op http://www.westerkwartier.nl/milieupuut

Militaire oefening van 9 tot en met 13 mei 2022
Van 9 t/m 13 mei wordt een militaire oefening gehouden, die zich afspeelt in het gebied: Groningen, Het Hogeland, Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Leeuwarden, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Opsterland, Heerenveen, De Fryske Marren, Weststellingwerf, Noordoostpolder, Steenwijkerland, Meppel, De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Westerveld, Ooststellingwerf, Assen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier.
Meer informatie via http://www.westerkwartier.nl/oefeningen

Nieuwe raadsleden
Voorafgaand aan de raadsvergadering op 20 april ging de nieuwe raad samen met burgemeester Ard van der Tuuk en griffier Onno de Vries op de foto bij het gemeentehuis in Zuidhorn.

Voorste rij (zittend); Harry Rook (VZ), Annelie Bonnet (D66), Klaas-Wybo van der Hoek (GL), Geertje Veenstra (CDA), Annemiek Kleinjan (GL), Natasja Bennink (GL), Myra Eeken (PvdA), Sandra de Wit (PvdA), Reinette Gjaltema (CDA), Gert van Dellen (VZ) en Cynthia van Putten (VZ)
Middelste rij (staand); Olga Hartman (VVD), Arnold Bloem (SW), Jan Willem Slotema (CDA), Koos Siegers (CU), Arina Havinga (CU), Alex Steenbergen (CU), Mark Veenstra (PvdA), Richard Lamberst (VZ), Harm Beute (VZ), Geert de Jong (VZ), Frantina Kiekebeld (VZ), Onno Koopmans (VZ) en burgemeester Ard van der Tuuk 
Achterste rij (staand); Onno de Vries (griffier), Jan van der Laan (VVD), Wybe Niemeijer (CU), Jeroen Hoving (CU), Emil Klok (GL),Ytsen van der Velde (VZ), Harry Stomphorst (SW), Johan de Vries (VZ), Anneke Laan (SW) en Rogier van ’t Land (D66)
Meer weten over de raadsleden? Kijk dan op https://westerkwartier.bestuurlijkeinformatie.nl
Jacqueline Dijkstra-Helmholt (ChristenUnie) mist op deze foto.
Foto: Aernout Steegstra

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW) 
Maandag 2 mei, van 19.30 - 21.30 uur Locatie: gemeentehuis Leek Op de agenda staat onder andere:
u ThemagroepWmo
u Themagroep Participatiewet
u Themagroep Jeugd
DeASDW vergadert op de eerste maandag van de maand. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via het e-mailadres: adviesraad@westerkwartier.nl

Onafhankelijke cliëntondersteuning: hulp bij het vinden van hulp 
Zoek je hulp bij het regelen van hulp?
Een Onafhankelijke Cliëntondersteuner kan je helpen!
Een Onafhankelijke Cliëntondersteuner kan je helpen om hulp of zorg te regelen. Het is iemand die naar je luistert en met je mee kan denken. De ondersteuning is onafhankelijk. Dit betekent dat de cliëntondersteuner niet werkt voor een zorgverlener of instelling. Hij of zij beslist ook niet over een aanvraag. Hierdoor kan een Onafhankelijke Cliëntondersteuner kijken naar wat belangrijk is voor jou. Soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van zorg, het invullen van formulieren, het voeren van gesprekken of als je bezwaar wilt maken. Hier kan een Onafhankelijke Cliëntondersteuner jou ook bij helpen. Je kunt een afspraak maken als je vragen hebt over zorg of ondersteuning. Bij onderwijs, wonen, werk, inkomen of welzijn. Samen met jou kijkt de Onafhankelijke Cliëntondersteuner naar een oplossing. De ondersteuning is gratis en voor iedereen die woont in de gemeente Westerkwartier. 
Meer weten?
Kijk op http://www.sociaalwerkdeschans.nl/oco bel sociaal werk De Schans op 0594 745 620 of mail naar info@sociaalwerkdeschans.nl

N388 Bakkerom van 9 mei tot en met 10 juni gestremd 
Van maandag 9 mei 9.00 uur tot en met 10 juni 17.00 uur wordt de N388 afgesloten voor verkeer. Dit is nodig om de laatste werkzaamheden aan de brug en de N388 af te ronden. Bij de start van de omleiding zetten we verkeersregelaars in bij de rotonde om het verkeer te begeleiden tijdens de werkzaamheden. De afsluiting is aan de zuidzijde van de rotonde HogeTilweg en aan de noordzijde Langewolderweg en de Kuzemerweg. Ook zal de Dijkweg afgesloten zijn, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Gedurende de werkzaamheden gelden dezelfde verkeersmaatregelen en omleidingen als in de eerste fase van het werk. 
Bereikbaarheid fietsers en hulpdiensten
De weg blijft toegankelijk voor hulpdiensten met alarm en de vuilophaaldienst. De aannemer zorgt er ook voor dat de woningen en de bedrijven bereikbaar blijven tijdens de stremming. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden wel gebruik blijven maken van  de afgesloten weg.Voor de veiligheid voor de fietsers is de Mensumaweg van 7.30 tot 9.00 uur afgesloten voor doorgaand auto- en vrachtverkeer. 
Volledige afsluiting 1 en 2 juni
Op 1 en 2 juni is de N388 van 7.00 uur ’s morgens tot 17.00 uur ’s avonds geheel afgesloten voor verkeer. Dit geldt ook voor hulpdiensten en de vuilophaaldienst. Met omwonenden worden maatwerkafspraken gemaakt. In deze periode leggen we een nieuwe deklaag aan.Voor de uitvoering van dit werk zijn wij sterk afhankelijk van het weer. Mocht de uitvoeringsplanning veranderen door slechte weersomstandigheden, dan informeren wij u hier over.
Vragen
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan gerust contact op.Voor vragen over het werk kunt u contact opnemen met toezichthouder Johs van van der Klei via 06-20418526 of mailen naar johs.vanderklei@sweco.nl.Voor andere vragen kunt u bellen met ErnstJan Cornelius via 06-52401179 of mailen naar e.cornelius@prolander.nl Kijk voor meer informatie op http://www.prolander.nl

Wegwerkzaamheden Oostwold
Tot en met ca. 20 mei 2022 zijn er werkzaamheden aan de Polderweg in Oostwold.
Hierdoor zijn gedeelten van die straten niet of slecht bereikbaar. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd.
Fase 3: Polderweg
25-04-2022 t/m 06-05-2022
Fase 4: Polderweg
09-05-2022 t/m 20-05-2022

Verkeersstremming Waezenburglaan Leek
Vanaf 25 april 2022 t/m 17 juni 2022 zijn er renovatiewerkzaamheden aan 13 woningen aan de Waezenburglaan te Leek. Hierdoor is een aantal weggedeelten van de Waezenburglaan op diverse momenten gestremd.
- Van 25-4-2022 t/m 20-05-2022 t.h.v. huisnrs. 2 t/m 6
- Van 02-05-2022 t/m 27-05-2022 t.h.v. huisnrs. 8 t/m 12
- Van 09-05-2022 t/m 03-06-2022 t.h.v. huisnrs. 26 t/m 32
- Van 16-05-2022 t/m 17-06-2022 t.h.v. huisnrs. 34 t/m 38

Verkeersstremming Garnwerd
Vanaf 20 april 2022 tot en met 3 mei 2022 vindt aan de Antumerweg in Garnwerd de aanleg van kabels en leidingen plaats. De straat is dan afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.

Korte enquête over een ontmoetings- en beweegstartpunt in het park in Grootegast 
Woon je in Grootegast en wil je meedenken over een ontmoetings- en beweegstart- punt in het park van Grootegast? Vul dan deze korte vragenlijst in! Tijdens eerdere bewonersbijeenkomsten over gezonde leefomgeving werd duidelijk dat er behoefte is aan een ontmoetings- en beweegstartpunt in het park in Grootegast. Ook de jeugd geeft al langere tijd aan een plek te willen hebben waar ze kunnen ‘chillen’. Wij willen zo’n plek realiseren. En we horen graag van jou wat jij daarbij belangrijk vindt. Vul daarom de vragenlijst in. Het invullen kost maximaal 5 minuten. Hoe? Via http://www.westerkwartier.nl/GGontmoetingsplekWanneer? Vóór 9 mei 2022

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

AFVALWIJZER
» Hier vindt u informatie over de milieuboer, KCA en Milieustraat

INFORMATIEPAGINA GEMIST? 
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Raad 2022
  • 4 mei herdenking-2020 (1)
  • Oekraine-vluchtelingen
  • Militairen jeep
  • Gemeente insta
  • Milieupuut-afvalzak
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Tafeltennis talero jeugd

Tafeltennis in Leek en Roden in de lift! ( Zuidhorners welkom )

27 november 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
Met de inschrijving van 3 nieuwe jeugdleden, 3 seniorleden en 1 OldStars lid de grens van 60 leden gepasseerd!
Lees verder →
Stop geweld tegen vrouwen

Gemeente Westerkwartier zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen

26 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Internationale dag tegen Geweld tegen vrouwen
Lees verder →
ouderen

Twee hoofdaanbieders voor Hulp bij het Huishouden en ondersteuning ouderen in Westerkwartier

26 november 2022    Zuidhorn-nieuws
MIEP en De Nieuwe Zorg Thuis bieden Wmo ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
Lees verder →
Dwarsdiep-onder-lucaswolde

´Zwemmen in Dwarsdiep straks weer veilig´

25 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Waterkwaliteit zal vanaf pakweg 2025 sterk verbeteren
Lees verder →
Scholieren fc

Scholieren denken in stadion FC Groningen mee over meer bewegen

25 november 2022    Zuidhorn-nieuws
In het stadion gingen ze de uitdaging aan om na te denken hoe we overgewicht verminderen in onze gemeente
Lees verder →
Marumerlage-2

Fotowedstrijd: Herfst- en winterbeelden

24 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier op de gevoelige plaat
Lees verder →