Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Opvang vluchtelingen in oude schoolgebouwen het Anker en De Borgh

31 maart 2016    Zuidhorn-nieuws
dinsdag 12 april informatiemarkt in gemeentehuis
Ankerbouwwatch

Het college van Zuidhorn heeft een voorgenomen besluit genomen over de kleinschalige opvang voor maximaal 300 asielzoekers in de kern Zuidhorn voor een periode van maximaal vijf jaar. Het gaat om het terrein van de voormalige basisschool De Borgh aan de Boslaan 20a en de voormalige school Het Anker aan de Geert Waldastraat 2 in Zuidhorn. Het college heeft overeenstemming bereikt met  het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over genoemde locaties.

 

Onderzoek

 

Begin september 2015 heeft het COA het college verzocht mee te werken aan de opvang van vluchtelingen. De gemeenteraad heeft het college half september 2015 de opdracht gegeven te onderzoeken hoe onze gemeente hierbij kan helpen. De afgelopen zeven maanden zijn de mogelijkheden zorgvuldig onderzocht. De uitgangspunten hierbij waren onder meer: kleinschalige opvang voor maximaal 300 vluchtelingen, voor een periode van maximaal vijf jaar, een verantwoorde verhouding tussen het aantal inwoners en het aantal vluchtelingen en in de buurt van voorzieningen (onderwijs, winkels en openbaar vervoer) voor een goede integratie.

Op basis van bovenstaande heeft het college gekozen voor opvang in het dorp Zuidhorn. Samen met het COA zijn de verschillende opvangmogelijkheden bekeken en heeft het college gekozen voor bovengenoemde twee locaties. Locatie De Borgh wordt ingericht voor huisvesting van vluchtelingen en locatie Het Anker als diensten- en activiteitencentrum voor het COA. 

In gesprek

College- en raadsleden gaan in gesprek met direct omwonenden, inwoners en andere betrokkenen. donderdag 7 april vindt een bijeenkomst plaats voor de direct omwonenden van genoemde locaties. Daarnaast organiseert de gemeente voor alle inwoners op dinsdag 12 april een informatiemarkt in het gemeentehuis. De reacties tijdens en ook na de bijeenkomsten worden verzameld en beoordeeld. Het college legt deze reacties samen met een voorstel aan de gemeenteraad voor. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad de beslissing over het wel of niet doorgaan van de voorgestelde opvanglocaties. De gemeenteraad vergadert hierover op 6 juni aanstaande vanaf 19.30 uur. Deze vergadering is openbaar.

Meer informatie

Meer informatie over de opvang van vluchtelingen in de gemeente is te vinden op de website http://www.zuidhorn.nl/vluchtelingen. Voor vragen, suggesties en/of ideeën kunnen mensen contact opnemen met de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 508888 of via mail vluchtelingen@zuidhorn.nl.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Elly pastoor

Lancering Food Innovation Hub

24 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Samen de Food-agenda voeden
Lees verder →
Hans-en-wilgis hoorcentrum

Tienjarig bestaan van Hoorcentrum Westerkwartier

23 september 2021    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Met een unieke hoorbelevingswandeling door Zuidhorn.
Lees verder →
Irma van beek-ombudsvrouw

Meldpunt discriminatie Westerkwartier van start

23 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Irma van Beek luistert en neemt de klacht of vraag van de inwoner over discriminatie serieus.
Lees verder →
 

Informatie-avond Humanitas Westerkwartier

23 september 2021    Zuidhorn-nieuws
De avond is bedoeld voor mensen die meer willen weten over Humanitas of die zich als vrijwilliger willen inzetten voor andere mensen in de buurt of dorp.
Lees verder →
Woldzoom

Pluim van de PvdA voor Aebe de Jong

23 september 2021    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
Lees verder →
Oude-riet-bovenloop-voor-toukomst

Uitkijkpuntenroute Oude Riet een stap dichter bij

22 september 2021    Zuidhorn-nieuws
€ 25.000 beschikbaar gesteld door regio Groningen Assen (RGA)
Lees verder →