Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Groenlinks: tijd en aandacht voor brede school

8 februari 2013    Zuidhorn-nieuws
De plannen voor een Brede School in Zuidhorn worden steeds concreter. Dit nieuwe gebouw voor kinderen van De Borgh, Het Anker en de kinderopvang zou in de zomer van 2014 open moeten. De ontwerpen van de architect gaan uit van drie bouwlagen. Dat levert volgens GroenLinks-fractie een te grootschalig en massief bouwwerk op dat niet past bij een dorp als Zuidhorn.

GroenLinks is een warm voorstander van de Brede School en wil dat de school veilig is, dat er veilige routes van en naar de nieuwe school komen en dat de ouders hierbij betrokken worden. Ook moet de school passen bij het landelijke karakter van Zuidhorn. Het college van B&W wil € 8.675.000 voor de bouw. Voor GroenLinks tijd om kritisch te kijken of we wel op de goede weg zijn. De Brede School is belangrijk voor de toekomst van Zuidhorn. Zo'n gebouw neerzetten kun je maar één keer goed doen.

Raadslid Henk Bakker: "Het belangrijkste is een goede samenwerking tussen openbaar onderwijs, christelijk onderwijs en kinderopvang in de Brede School, voor de kinderen. Maar de gemeenteraad heeft ook eisen gesteld aan de veiligheid, veilige routes en het aantal bouwlagen (twee) voor deze basisschool. De raad wil unaniem dat de ouders hierbij goed betrokken worden. Het college is in gesprek met alle partijen, maar de inbreng van ouders lijkt toch in de knel te komen door de grote tijdsdruk op dit belangrijke plan.
Wij vinden het mooi dat er zo’n brede steun is voor het idee van de Brede School. Het is daarom jammer dat door de verdeeldheid in één van de coalitiepartijen, de PvdA-fractie, de gedachte van de Brede School weer ter discussie wordt gesteld. Maar daarentegen een discussie over de vormgeving van het gebouw voor de Brede School, zelfs over de locatie, voeren wij graag.

De ontwerpen van de architect gaan uit van drie bouwlagen. Dat levert volgens ons als GroenLinks-fractie een te grootschalig en massief bouwwerk op dat niet past bij een dorp als Zuidhorn. Ook zijn er grote vraagtekens bij de veiligheid van de locatie in de Oostergast, vlak langs het tracé van de Friesestraatweg en een hogedruk-gasleiding. En of de veilige fiets- en looproutes er op tijd zullen zijn, is onbekend. Juist hiervoor is een intensief burgerparticipatietraject afgesproken. Het college van B&W heeft daarvoor een Plan van Aanpak beloofd voor het eind van 2012, maar dat is er nog steeds niet. Nu dreigt een situatie te ontstaan waarin de ontwikkeling van de Brede School niet meer te stoppen is, terwijl er nog geen zekerheid is of de Friesestraatweg wel op tijd is omgelegd en ook niet over veilige routes van en naar de school.

Er is een nieuwe situatie ontstaan, omdat de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk De Oostergast aanzienlijk vertraagd wordt. Dat verandert de positie van de Brede School, zowel wat betreft leerlingprognoses als wat betreft de ligging ten opzichte van (kinderrijke) buurten.
Daarom stellen wij voor om meer tijd te nemen voor het maken van de plannen. Alle betrokken partijen kunnen dan zonder druk en voldongen feiten meedenken en -praten. Want de Brede School zal het leefklimaat in Zuidhorn voor gezinnen jarenlang bepalen. Daarom is kwaliteit nu belangrijker dan snelheid."

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Jeroen en jeroen

3e Single Jeroen Oosterhof

17 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Na, Op deze mooie dag en Laat de glazen klinken
Lees verder →
Nicole puutvol

Puut start in Zuidhorn

17 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Winkel in tweedehands (kinder) kleding mooie aanvulling winkelaanbod
Lees verder →
Busstation (2)

P10 blij met de aandacht voor de regio

17 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
aandacht hard nodig om de neerwaartse spiraal van verschraling in landelijke gebieden te stoppen
Lees verder →
Jazz te gast 010 (12)

Groninger cultuurprijzen 2024 zoekt kandidaten

16 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
De prijzen zijn bedoeld voor personen, instellingen of groepen die een bijzondere bijdrage leveren aan het culturele landschap
Lees verder →
 

Definitief ontwerp nieuwbouw Lauwers College bekend

16 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Op 4 juni vindt een inloopbijeenkomst plaats
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over passende zorgverzekering, Juni Fietsmaand & Summerproat

14 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 14 mei 2024
Lees verder →