Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 25 februari 2015

25 februari 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Over Duurzaamheidsbeleid, Stopverbod, Route Chemokar
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Duurzaamheidsbeleid 2015-2018
Op 9 februari 2015 heeft de gemeenteraad van Zuidhorn het Duurzaamheidsbeleid 2015-2018 vastgesteld. De beleidsnota biedt een degelijke basis voor inwoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie om de komende jaren met duurzaamheid aan de slag te gaan. Het beleidsstuk beschrijft de prioriteiten, duurzame doelen en ambities van gemeente Zuidhorn voor de komende jaren.

Duurzaamheid op alle niveaus
Duurzaamheid leeft op allerlei niveaus: bij inwoners, bedrijven, instanties én overheden. Inwoners van onze gemeente willen graag actief bijdragen aan ontwikkelingen die goed zijn voor mens en milieu. Er zijn initiatieven voor buurtmoestuinen, gezamenlijke inkoop van energieproducten en talloze andere zaken. Bedrijven in de gemeente zien duurzaam ondernemen ook steeds vaker als een kans en investeren hierin.

Voorbeeldfunctie
De gemeente Zuidhorn heeft daarnaast ook een voorbeeldfunctie op gebied van duurzaamheid. Daarbij wordt gekeken naar de bedrijfsvoering, dienstverlening en het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. Door zelf duurzaam te handelen, laat de gemeente zien hoe het kan.
De nota staat online via http://www.zuidhorn.nl

Verwijderen gebiedsaanduiding ter inzage
Ontwerp-wijzigingsplannen ‘Verwijderen gebiedsaanduidingen N355 Het Noorderlicht’ en ‘Verwijderen gebiedsaanduidingen N355 Rijksstraatweg’ ter inzage Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.9a Wro en afdeling 3.4 Awb bekend dat de ontwerp-wijzigingsplannen ‘Verwijderen gebiedsaanduidingen N355 Het Noorderlicht' en ‘Verwijderen gebiedsaanduidingen N355 Rijksstraatweg' met bijbehorende stukken met ingang van 26 februari zes weken ter inzage ligt. Op grond van artikel 3.9a Wro kan tijdens deze termijn een ieder een zienswijze naar voren brengen.

Achtergrond
De ontwerp-wijzigingsplannen maken het mogelijk dat de aanduidingen voor de geluidszone en veiligheidszone rondom de voormalige provinciale weg N355 (nu Het  Noorderlicht en de Rijksstraatweg) worden verwijderd.

Wijzigingsplannen inzien
De ontwerp-wijzigingsplannen ‘Verwijderen gebiedsaanduidingen N355 Het Noorderlicht' en ‘Verwijderen gebiedsaanduidingen N355 Rijksstraatweg' zijn in te zien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis aan de Hooiweg 9 te Zuidhorn. Op de gemeentelijke website http://www.zuidhorn.nl ; kunt u meer informatie over de ontwerp-wijzigingsplannen vinden en op http://www.zuidhorn.nl kunt u de bronbestanden downloaden. De identificatienummers van de wijzigingsplannen zijn NL.IMRO.0056.WZZH15COR01-OW01 voor Het Noorderlicht en NL.IMRO.0056.WZZH15COR02-OW01 voor de Rijksstraatweg. Landelijk staan de ontwerp-wijzigingsplannen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijzen
Tot en met 8 april 2015 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijzen op de ontwerp-wijzigingsplannen ‘Verwijderen gebiedsaanduidingen N355 Het Noorderlicht' en ‘Verwijderen gebiedsaanduidingen N355 Rijksstraatweg' kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Zuidhorn. Of stuur uw zienswijze naar: reacties-wro@zuidhorn.nl, o.v.v.: zienswijze wijzigingsplan ‘Verwijderen gebiedsaanduidingen N355 Het Noorderlicht' of ‘Verwijderen gebiedsaanduidingen N355 Rijksstraatweg'. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, moet u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 87 94. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het wijzigingsplan.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 87 94.

Stopverbod Boventilsterweg Oldehove
Op zaterdag 7 maart 2015 wordt op een weiland aan de Boventilsterweg (gemeentelijk deel) te Oldehove een Après Ski feest georganiseerd. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om voor het gemeentelijke deel van de Boventilsterweg een eenzijdig stopverbod in te stellen.
Deze verkeersmaatregel is alleen geldig van zaterdag 7 maart 2015 om 19.00 uur tot 8 maart 2015 om 04.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/- ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een:
> Koningsmarkt op 27 april 2015, o.a. Kerkplein, Groningerstraatweg, Lageweg, Herestraat te Grijpskerk
> Midzomermarkt op 10 juni 2015, o.a. Kerkplein, Stationsstraat, Lageweg, Herestraat te Grijpskerk
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Bijzondere wetten
Aangevraagde aanwezigheidsvergunning
Burgemeester maakt bekend dat hij de volgende aanvragen heeft ontvangen voor:
> 2 kansspelautomaten, Friesestraatweg 13 te Aduard
> 1 kansspelautomaat, Herestraat 51 te Grijpskerk
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor
> verlengen van een dak, Hogeweg 1 te Niezijl
> plaatsen dakopbouw, Waterbies 17 te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van:
> 2 berken, Stadsweg 9 te Lauwerzijl
> 20 essen, Rijksstraatweg 38 te Noordhorn
> 1 boom, Bartolesstraat 3 te Visvliet
> 1 boom, Burg. de Vrieslaan 1 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Besluit mobiel breken bouwe n sloopafval
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende melding is ontvangen voor:
> het mobiel breken van puin gedurende 1 werkdag, Barnwerderweg 3 te Oldehove
De melding ligt vanaf nu 4 weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> uitbreiden van een woning, Groningerstraatweg 18 te Grijpskerk (Verzonden 17 februari 2015)
> bouwen van een vrijstaande woning, Beatrixlaan 12 te Zuidhorn (Verzonden 19 februari 2015)
> bouwen van een woning, Boteinstraat 26 te Zuidhorn (Verzonden 19 februari 2015)
> bouwen van een garage, Ark 4 te Zuidhorn (Verzonden 20 februari 2015)
> bouwen van 6 woningen, Boteinstraat 22, 23, 24, 25, 28 en 30 te Zuidhorn (Verzonden 23 februari 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl. Tenzij anders is aangegeven.

Vertrek onbekend waarheen
Onderstaande publicatie betreft beslissing ingevolge artikel 2.22 Wet BRP.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar betrokkenen in de basis registratie personen als ingezetene van de gemeente Zuidhorn staan ingeschreven. De persoonslijsten zullen daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat betrokkenen daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
> J.J. van den Dorp Walraven, geb. 28-10-1966;
> J.S. Zeemans, geb. 10-03-1988.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit, of de datum van publicatie (22 oktober 2014) gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

Route Chemokar
maart 2015
Op de volgende tijden en plaatsen kunt u het klein chemisch afval afgeven aan het personeel van de chemokar:

Woensdag 4 maart
08.30 - 09.00 uur Niezijl 't Schanshuus (dorpshuis)

09.10 - 09.40 uur Grijpskerk De Wierde (Van Asschendorplaan)

09.45 - 10.15 uur Grijpskerk Oosterkade

10.20 - 10.35 uur Gaarkeuken Hoendiep Nz. (parkeerterrein nabij voormalig kantoor Provinciale Waterstaat)

10.45 - 11.15 uur Visvliet Bartoleshûs (dorpshuis)

11.25 - 11.55 uur Pieterzijl De Wending (dorpshuis)

12.35 - 13.05 uur Lauwerzijl De Vrijwilliger (dorpshuis)

13.20 - 13.50 uur Kommerzijl Dorpsstraat (t.o. bakker Smit)

Donderdag 5 maart

08.30 - 09.00 uur Oldehove Niehoofsterweg (einde bebouwde kom)

09.05 - 09.35 uur Oldehove Wengeweer (nabij tennisbanen)

09.45 - 10.00 uur Electra Parkeerterrein

10.10 - 10.25 uur Niehove Kerkstraat

10.40 - 11.10 uur Zuidhorn Hoek De Bongerd/Westergast

11.15 - 11.45 uur Zuidhorn Overtuinen

12.15 - 12.45 uur Zuidhorn Verl. Hanckemalaan (parkeerplaats t.o. Menno van Coehoornstraat) Vrijdag 6 maart

08.30 - 09.00 uur Den Horn Hogeweg (OBS “de Toermalijn”)

09.15 - 09.45 uur Briltil Steak- & Partyhouse André Dokter

10.00 - 10.30 uur Noordhorn Paluno (Torenstraat)

10.45 - 11.15 uur Saaksum Noorderstraat

11.25 - 11.55 uur Den Ham Ds. Koppiusweg (parkeerterreintje)

12.25 - 12.55 uur Aduard Kaakheem

13.00 - 13.30 uur Aduard Hoek Heereweg / A. en J. van Damlaan

De volgende ronde: woensdag 6 mei, donderdag 7 mei en vrijdag 8 mei 2015.

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Chemokar
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Kermis zuidhorn (1)

Smullen van een suikerspin in ‘t zonnetje

22 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Mooi weer tijdens laatste dag van de kermis
Lees verder →
Boreas duo uit oostum

Rederijkerskamer Eendracht speelt Theater Na de Dam in Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
‘Kom vanavond met verhalen'
Lees verder →
Ovtw 2024 netwerk (1)

Toeristische ondernemers ontmoeten elkaar (weer eens)

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
ledenvergadering: Podcastpresentatie en levendige discussie
Lees verder →
Inspiratiesessie ai (2)

Inspiratieavond AI boeiend voor ondernemers Westerkwartier

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
De kracht van Artificiële Intelligentie
Lees verder →
Kampioensteam met kees, mathijs, marcel en victor

Tafeltennissers Talero 2 kampioen!

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
volgend seizoen een klasse hoger
Lees verder →
Klimplanten test (3)

Rode, Witte en Blauwe bloemenpracht: Eerst in Wilhelminapark Zuidhorn dan in centrum Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Wethouder Haze plant klimplanten met stagiere Tim: Wilde Wingerd, Toscaanse Jasmijn en bruidsluier en Blauwe regen
Lees verder →