Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 24 september 2014

24 september 2014    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Over inloopavonden, Open Huizen en verkeershinder Noorderweg
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Inloopavond Duurzame ontwikkeling
Het doel van de avond is uitwisseling van duurzame ideeën en initiatieven. U bent dus van harte uitgenodigd om aan te schuiven bij twee interactieve sessies. Denk mee over de duurzame thema’s en onderwerpen die u belangrijk vindt of laat u inspireren door initiatieven die zich kort aan u presenteren door middel van een ‘pitch’. U bent van harte welkom! Geef u van te voren wel even op bij Leon Teeuw via e-mailadres: lteeuw@zuidhorn.nl. Opgeven kan tot en met 1 oktober 2014. 2 oktober 2014 Lokatie: Zuidhorn Cultureel Centrum Jellemaweg Aanvang: 19:30 uur tot 22:00 uur

Inloopavond werkzaamheden Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
Heeft u vragen over de projecten ter verbetering van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in de gemeente Zuidhorn. Wilt u weten hoe de planning van de werkzaamheden is of heeft u andere vragen? Kom dan naar de inloopavond in Balk.
Inloopavond: Zalencentrum Balk, De Gast 39 Zuidhorn. Dinsdag 2 oktober 17.00 - 20.00 uur.

Wmo-adviesraad zoekt nieuw lid!
De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders op het brede terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is dat iedereen, dus jong en oud, met of zonder beperking, zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen en meedoen in de samenleving. De adviesraad adviseert over maatschappelijke vraagstukken die op de gemeente afkomen, zoals die bijvoorbeeld voortvloeien uit de decentralisatie van de jeugdzorg, de begeleiding uit de AWBZ en de participatiewet. Gezien de huidige samenstelling van de Adviesraad Wmo zijn we vooral op zoek naar mensen die deskundig zijn of affiniteit hebben met jeugd en jongeren (-werk), sport of de participatiewet. De adviesraad Wmo is onafhankelijk, de leden verrichten hun werkzaamheden ‘zonder last of ruggespraak’. De adviesraad vergadert één keer per maand op de maandagochtend. Leden van de adviesraad Wmo Zuidhorn kunnen onkosten declareren. De adviesraad zoekt een enthousiast en (maatschappelijk) betrokken lid
Wij zijn op zoek naar een iemand, die:
> woont in de gemeente Zuidhorn;
> sociaal en maatschappelijk betrokken is en beschikt over inlevingsvermogen;
> een constructieve houding heeft, goed kan luisteren, overleggen en zoeken naar oplossingen;
> affiniteit heeft met het (brede) terrein dat de Wmo bestrijkt;
> affiniteit heeft/deskundig is op het gebied van jeugd en jongeren (-werk), sport of de participatiewet;
> bereid is zich voor een periode van vier jaar (of tot de verwachte herindeling van de gemeenten) vrijwillig in te zetten voor de adviesraad.

Informatie
Informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij de voorzitter van de adviesraad, de heer Jeen van Manen, telefoonnummer (0594) 212443.
Interesse?
Hebt u interesse en wilt u graag uw steentje bijdragen aan de maatschappelijke ondersteuning? Stuurt u dan vóór 15 oktober 2014 een gemotiveerde brief aan de heer J.A. van Manen, De Singel 24, 9843 ES Grijpskerk of een mail naar ja.vanmanen7@gmail.com. De eerste gesprekken vinden plaats op 20 oktober 2014 in de middag.

Militaire oefening
De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 29 september t/m 3 oktober 2014 in een gebied van Anjum, Grijpskerk, Groningen, Delfzijl, Waddenzee.
Schade?
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan: Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Telefoon 030 – 2180420

Hinder Noordhornerweg
Zondag 28 september aanstaande tussen 14.00-17.00 uur dienen automobilisten rekening te houden met ernstige hinder op de Noordhornerweg (tussen Noordhorn en Oldehove) in verband met wandelaars, die deelnemen aan het wandelfestival Tocht om de Noord. Het verzoek aan automobilisten is, indien mogelijk, gedurende genoemde periode een andere route te kiezen.

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Rectificatie
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een vergunning/- ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een:
> Sinterklaasintocht op 22 november 2014 te Grijpskerk (ipv 20 november 2014)
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Aanwezigheidsvergunning
Burgemeester maakt bekend dat hij de volgende aanvraag voor een Aanwezigheidsvergunning heeft ontvangen voor:
> 2 kansspelautomaten, op het perceel Hoofdstraat 2 te Zuidhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Activiteit bouw
Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit “bouw” te verlenen waarvoor ook een afwijking van het bestemmingsplan is aangevraagd, voor het:
> bouwen van een ligboxenstal, Nieuwbrugsterweg 2 te Den Horn
> bouwen van een jongveestal en het aanleggen van een sleufsilo, Waardweg 8 te Grijpskerk
De ontwerp-omgevingsvergunningen liggen met bijbehorende stukken vanaf 25 september 2014 zes weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden, hun zienswijze(n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> bouwen van een woning, Zonstraat 20 te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> vervangen van een LS-kabel, Englumerweg 1 te Oldehove

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> aanleggen van een inrit, Thomas van de Dijkweg 6 te Zuidhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> zeven lindebomen, Teenstraweg 5 te Lauwerzijl
> een es, a/d Buitensingel te Oldehove
> een plataan, Tjalk 26 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> uitbreiden van een ligboxenstal, Westerhornerweg 18 te Grijpskerk (verzonden 18 september 2014)
> bouwen van een loods, Heereburen 2 te Niehove (verzonden 18 september 2014)
> bouwen van een woning, Emmalaan 18 te Zuidhorn (verzonden 18 september 2014)

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> aanleggen van een betonplaat, Teenstraweg 5 te Lauwerzijl (verzonden 18 september 2014)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van:
> een LAN-party op 24 oktober vanaf 16.30 uur tot 26 oktober 2014 tot 19.00 uur, Schoolstraat 19a te Oldehove (verzonden 17 september 2014)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een festiviteit op 27 september 2014 van 17.00 tot 01.00 uur, Rijksstraatweg 46 te Noordhorn (Verzonden 17 september 2014)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88. Tenzij anders aangegeven.

 

Zaterdag 4 oktober Open Huis
Boteinstraat 7 Oostergast!
Kom tussen 11.00 - 13.00 uur naar de Oostergast in Zuidhorn en laat u informeren over het actuele aanbod van vrije kavels en woningen. Houd voor meer info de website in de gaten:
http://www.deoostergast.info

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Mollematocht-2022 (1) selfie

Mollematocht goed voor Selfie met Bauke

08 augustus 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport - fotos
En hij neemt daar alle tijd voor
Lees verder →
Bouwbedrijf kooi

Bouwbedrijf F. Kooi: gelijke monniken, gelijke kappen in Noordhorn

05 augustus 2022    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Familiebedrijf geeft inkijkje in bedrijfsvoering
Lees verder →
Fiets steenhuis

Fietstochten bij Museum ’t Steenhuus in Niebert

04 augustus 2022    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
Mooie tocht door het Westerkwartier
Lees verder →
Dorpsvenne hal

50 Store maakt plaats voor ALDI

04 augustus 2022    Zuidhorn-nieuws
Maar de handtekening moet nog gezet…
Lees verder →