Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Geen stro,- en autobandhuizen op Tussen de Gasten Zuidhorn

12 juli 2019    Zuidhorn-nieuws
Gebrek aan voldoende draagvlak voor innovatieve wijk
Wethouder geertje dijkstra-jacobi 1 westerkwartier

De nieuwbouwplannen voor het gebied Tussen de Gasten in Zuidhorn worden gewijzigd. Voor dit gebied tussen De Oostergast en De Gast in Zuidhorn is vorig jaar een gebiedsvisie opgesteld. Het oorspronkelijke doel van de voormalige gemeente Zuidhorn was om op die plek een innovatieve woonwijk te ontwikkelen.

Toenmalig wethouder Fred Stol maakte zich sterk voor de ontwikkeling van de innovatieve woonwijk maar kreeg uiteindelijk te weinig bijval. De gesprekken met omwonenden werden wel gevoerd maar lieten bij hen een rare smaak na in de mond. 

Bewoners die meegenomen zijn in het proces en de vier gehouden werksessies hebben gevolgd voelen zich aan het eind toch overvallen door het resultaat. Er is een verschil tussen de conceptkaart en het uiteindelijke plan wat werd gepresenteerd. Een aanwonende gaf aan dat de samenstelling van de sessies niet representatief was. “ slechts acht bewoners en een groot gezelschap van bestuurders en ambtenaren die ook nog mochten stemmen over onderwerpen” schoot bij hem in het verkeerde keelgat.

Ook bewoners van de Oostergast hadden zorgen. Zij kochten een woning op basis van andere verwachtingen. De vrees was dat zij straks uitkijken op een “rommelige” wijk met huizen van klei en autobanden.  Een petitie was het gevolg.

De gebiedsvisie die is opgesteld, is uiteindelijk vanwege het gebrek aan voldoende draagvlak niet door de gemeenteraad vastgesteld.

Woningvraag
De vraag naar nieuwe woningen is in 2019 ten opzichte van vorig jaar onverminderd hoog in Zuidhorn. Het college van B&W heeft daarom besloten om een deel van het gebied Tussen de Gasten op een meer traditionele manier te gaan ontwikkelen. Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: “Het betreft een uniek gebied tussen oud en nieuw Zuidhorn. We willen dan ook dat de buurt zich duidelijk onderscheidt van De Oostergast.”

Planvorming
Na de zomervakantie start Stedenbouwkundig bureau De Zwart Hond  met het maken van een stedenbouwkundig plan. De direct omwonenden zijn hier in juni al over geïnformeerd en deze groep blijft ook nog betrokken in de planvorming. 

  • Tussen de gasten
  • Cda-stol-20142
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Kies je kunst

Opening Kunst in de Etalage route Zuidhorn

19 september 2019    Zuidhorn-nieuws
Kunst bekijken, loten kopen en met een kunstwerk naar huis
Lees verder →
Zonnepanelen1

Duurzaam wonen in het Westerkwartier!

20 september 2019    Zuidhorn-nieuws
Westerkwartierders, D66 en Sterk Westerkwartier willen aan de slag
Lees verder →
Vioolles oktje (5)

Drie jarige op viool in de kerk

19 september 2019    Zuidhorn-nieuws - fotos
Open les onder leiding van Oktje Lambermont van Klank en woord
Lees verder →
Rommelmarkt noordhorn (21)

Koopwoede groter dan de achterbak

18 september 2019    Zuidhorn-nieuws - fotos
Gezellige rommelmarkt in Noordhorn
Lees verder →
Veur-aaltied

Veur Aaltied in Visvliet

18 september 2019    Zuidhorn-nieuws
Levensverhalen van in of bij de kerk begraven dorpsgenoten basis voor bijzonder theaterstuk
Lees verder →
Blote voetenhof

Werkschuur Staatsbosbeheer Peebos Opende wordt multifunctioneel gebouw

17 september 2019    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek - Regio-nieuws
ontwerpbestemmingsplan ‘Peebos 1a, Opende’ ter inzage
Lees verder →