Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Discussie belangengroep beperkten met raadsleden

12 mei 2015    Zuidhorn-nieuws
Niemand tussen wal en schip?
Onderling sterk raad (2)

“Niemand mag tussen wal en schip vallen, wij praten niet alleen nu met jullie maar doen dat ook regelmatig in de raad over dit moeilijke onderwerp”.
“Er worden, dat is nu net bekend geworden, 935 banen voor de doelgroep gecreëerd waarbij het bedrijfsleven aanspraak kan maken op loonkostensubsidie en coaches”.

Geruststellende woorden tijdens een discussieavond tussen Onderling sterk, wethouders Bakker en Nederveen en raadsleden. In de raadszaal van Zuidhorn werd een aantal stellingen voorgelegd waarin de zorgen van leden van de belangengroep zijn verwoord.

Deze woorden namen echter niet alle zorgen weg.

Maria Dirks, medewerker van O.S. Steunpunt Groningen wees er bijvoorbeeld op dat er in het verleden ook regelingen zijn getroffen voor bedrijven om verstandelijk,- of lichamelijk beperkten in dienst te nemen. Als daar niet aan werd voldaan stond de bedrijven een boete te wachten, echter deze werd nooit opgelegd. En nu twintig jaar later zou het wel werken? zo vroeg ze zich af.

Wethouder Nederveen, in de rol van loco burgemeester ziet het belang van deze, bijna jaarlijkse, discussieavond.  » debat 2011  Ook andere activiteiten zoals de » rolstoelrondgang in 2012  , » en vraag om verkiezingsprogramma’s in klare taal en pictogrammen 2014

Hij kaatste echter wel de bal een aantal malen hard terug. Zo werd er door Michel van Nispen geopperd om een restaurant te openen waarin de doelgroep kan werken. Nederveen stelde voor dat ze zelf contact gaan zoeken met het bedrijfsleven. De vraag is om dat de rol moet zijn van deze groep.

Ook Melissa ( 19 jaar ) is niet gerust op de ontwikkelingen. Zij liet een schrijnende brief voorlezen in de raadszaal. Hierin uit ze haar zorgen en ervaringen. De brief maakte veel indruk op de aanwezigen en roept de vraag op of er echt niemand tussen wal en schip gaat vallen.

Hallo Ik ben Melissa 19 jaar oud. Ik heb een PGB voor een zorgboederij en voor een begeleider. Ik woon nu nog thuis bij me ouders maar later wil ik wel op me zelf wonen, maar ik moet in een woonvoorziening wonen, Maar daarvoor heb ik ook alweer PGB voor nodig. Ik ben 3 dagen in de week bij de zorgboederij de hoeve paradij en Gerrit zit daar ook op de boerderij. Ik heb ook eerst op school stage gelopen bij de Hema Maar dat ging niet goed door mijn lichamelijke beperking omdat ik daardoor te langzaam werkte, En na de Hema ben ik gaan stage lopen bij het stadspark  de kinderboerderij. En daarna kwam ik op die zorgboederij de Hoeve paradij terecht. En na een jaar stage te hebben gelopen ben ik daar gaan werken en was school afgelopen.  En ik vind het heel leuk om daar te komen op de boerderij. Alleen ik ben wel bang dat ik / andere beperkte mensen met PGB   niet meer naar dagbestedingen kunnen of  naar andere activiteiten waar je PGB nodig voor hebt. Zo is er al iemand op mijn werk weg gegaan omdat  haar PGB werd ingenomen.  En als wij als mensen van Nederland echt moeten werken in de Maatschappij dan kan niet iedereen dat. Dus dan werken we niet krijgen we geen geld meer kunnen we niks meer betalen. En als de politiek steeds zegt dat wij in de maatschappij werken , zo als de CDA zei dan denk ik ja dat zal wel want niet iedereen kan dat, want eigenlijk werd ik weg gestuurd door de HEMA door dat ik te langzaam werkte.

 

Onze zorgpunten.
1. beperkte mensen komen op straat te staan
2. De begeleiders hebben ook geen werk meer omdat wij er niet meer zijn
3. Beperkte mensen zijn 7 dagen per week dan zonder niks thuis { ALS ZE NOG EEN HUIS HEBBEN}
4. niet iedereen kan of / wil ons opvangen
5. Wij als beperkte willen ook nog iets moois hebben in het leven
6. Als de begeleiders weg gaan redden we het niet.
7. Het bezuinigen kan denk ik op andere plekken dan alleen/bijna  in de zorg
8. Wij beperkte mensen hebben dan niks leuks meer te doen.

  • Onderling sterk raad (3)
  • Onderling sterk raad (4)
  • Onderling sterk raad (8)
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

15 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →
Allersmaborg

Programma seizoen 2024 - 2025 Vrouwen van Nu bekend

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
afwisselend en inspirerend
Lees verder →
Jazz te gast 2024 (7)

Groninger Cultuurprijzen

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
drie categorieën: professionals, Amateurs en de Groninger Talentprijs
Lees verder →
Mollematocht 2023 (1)

Bauke moet opgeven in Ronde van Zwitserland

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
“Hoop terug te zijn voor NK"
Lees verder →
Buitenspeeldag 2024 (1)

Vrolijke gezichten en mooie opkomst Buitenspeeldag Zuidhorn

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Soms een spatje regen maar weer viel erg mee
Lees verder →
Auto op reis

Tips en trucs voor zorgeloos autorijden

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Lees verder →