Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Dertig plattelandsgemeenten tevreden: nu samen verder!

17 oktober 2022    Zuidhorn-nieuws
“Samen met de agrariërs, dorpen en de mensen die er wonen, het Rijk en de Provincie".
Koe

De P10 is tevreden dat het kabinet de adviezen van Remkes omarmt. De P10 (het netwerk van 30 grootschalige plattelandsgemeenten) is voor een zorgvuldige gebiedsgerichte aanpak. “Dat doe je samen!”, stelt ook P10-voorzitter Harry Scholten. “Samen met de agrariërs, dorpen en de mensen die er wonen, het Rijk en de Provincie. P10-gemeenten denken in oplossingen en kennen de bedrijven en gebieden en roepen het rijk op gebruik te maken van die kennis.”

Wij zitten al aan de keukentafel
Remkes rapport ‘Wat wel kan’ legt de focus op mogelijkheden en biedt ruimte om te werken aan een vitaal platteland. Het rapport sluit op deze punten naadloos aan op de Agenda Platteland van het P10 netwerk.

Alleen met elkaar en in dialoog kunnen de grote uitdagingen opgepakt worden. De bestuurders van de P10 weten dat als geen ander. De gemeenten zijn de verbindende schakel tussen de overheid (landelijk en provinciaal) en lokale gemeenschappen. Harry Scholten: “Onze gemeenten kunnen oplossingen vinden voor de verschillende uitdagingen waar het landelijk gebied mee te maken heeft. Wij zitten immers al aan de keukentafel, zijn bekend met de zorgen van mensen en werken op regionale schaal aan gebiedsprocessen. Een schaal die betekenis heeft voor inwoners om erbij betrokken te willen zijn.”

Voorbeelden op het platteland
Zo zien de plattelandsgemeenten dat veel ondernemers willen doorpakken. Daar is nú geld voor nodig opdat processen niet stil komen te liggen. De P10 heeft talloze praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat er op korte termijn stappen te zetten zijn. Het instrument ‘Rood voor Rood’ bijvoorbeeld waarmee ondernemers die willen stoppen, snel geholpen worden. Door daarbij een combinatie te maken met het realiseren van woningen rondom buurtschappen wordt tegelijkertijd gewerkt aan het versterken van de leefbaarheid. Ondernemers melden zich ook nu al bij gemeenten met plannen voor beëindiging of verplaatsing van een bedrijf. Of voor ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie zoals het realiseren van een biogas hub, waarbij tegelijkertijd de uitstoot van methaan efficiënt gereduceerd wordt. “We merken dat veel ondernemers op korte of middellange termijn vrijwillig willen afbouwen, vanwege gebrek aan opvolging. Door passende regelingen en ook door kritisch te kijken naar de fiscale belemmeringen om te stoppen, zijn snelle en efficiënte stappen mogelijk. Stappen die goed zijn voor de sector en voor de leefbaarheid van het Nederlandse platteland. Stappen vooruit, die Nederland helpen in het realiseren van de doelen op het gebied van natuur, water en klimaat”, aldus Scholten.

Samen verder
De gemeenten van de P10 kennen het platteland en roepen op om gebruik te maken van die kennis bij de verdere uitwerking. Zij gaan daarbij uit van kansen en pleiten voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak waarbij in onderlinge samenwerking naar oplossingen wordt gezocht. Het uit te werken landbouwakkoord, perspectief voor de landbouw en het Nationaal Programma Landelijk Gebied kunnen niet zonder de inbreng van de P10! 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Kermis zuidhorn (1)

Smullen van een suikerspin in ‘t zonnetje

22 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Mooi weer tijdens laatste dag van de kermis
Lees verder →
Boreas duo uit oostum

Rederijkerskamer Eendracht speelt Theater Na de Dam in Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
‘Kom vanavond met verhalen'
Lees verder →
Ovtw 2024 netwerk (1)

Toeristische ondernemers ontmoeten elkaar (weer eens)

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
ledenvergadering: Podcastpresentatie en levendige discussie
Lees verder →
Inspiratiesessie ai (2)

Inspiratieavond AI boeiend voor ondernemers Westerkwartier

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
De kracht van Artificiële Intelligentie
Lees verder →
Kampioensteam met kees, mathijs, marcel en victor

Tafeltennissers Talero 2 kampioen!

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
volgend seizoen een klasse hoger
Lees verder →
Klimplanten test (3)

Rode, Witte en Blauwe bloemenpracht: Eerst in Wilhelminapark Zuidhorn dan in centrum Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Wethouder Haze plant klimplanten met stagiere Tim: Wilde Wingerd, Toscaanse Jasmijn en bruidsluier en Blauwe regen
Lees verder →