Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Bromtoon Westerkwartier aangetoond

11 maart 2016    Zuidhorn-nieuws
Nieuwe onderzoekmethode ingezet om laagfrequent geluid te meten
Laagfrequentgeluid

Het onderzoek naar laagfrequent geluid in de gemeente Zuidhorn is afgerond. De geluidsmetingen zijn eind november 2015 uitgevoerd door geluidsspecialisten van de Omgevingsdienst samen  met  Microflown Technologies. Deze metingen zijn de afgelopen periode in kaart gebracht en geanalyseerd.  Enkele inwoners die last hebben van laagfrequent geluid zijn actief betrokken bij het onderzoek. Zij hebben vooraf hun vertrouwen uitgesproken over de  onderzoeksmethode en hebben een logboek bijgehouden. In een enkel geval komt het laagfrequent geluid dat is vastgesteld in de woningen overeen met het laagfrequent dat vastgesteld is rondom het NAM- terrein. De gemeente zal, naar aanleiding van het onderzoek, contact hebben met haar gemeenteraad, de NAM en de Rijksoverheid.

Nieuwe meettechniek
Gemeente Zuidhorn heeft de provincie gevraagd een bijdrage te leveren aan een nieuw onderzoek naar laagfrequent geluid. In het verleden is er reeds onderzoek gedaan naar laagfrequent geluid. Echter, onlangs heeft het bedrijf Microflown speciale apparatuur ontwikkeld om geluid te meten. Traditioneel vinden geluidsmetingen plaats door het meten van geluidsdruk. Gedurende dit onderzoek is gebruik gemaakt van meetapparatuur, die de verplaatsing van luchtmoleculen meet. Daarmee wordt niet alleen de frequentie en relatieve sterkte van het geluid weergegeven, maar ook de richting van het geluid.

Vaststelling laagfrequente tonen
Laagfrequent geluid is geluid lager dan 100 Hertz. Mensen die hier last van hebben horen een brommend geluid of voelen trillingen. De geluidsmetingen hebben plaatsgevonden in Kommerzijl, Niehove, Saaksum, Zuidhorn en rondom het NAM-terrein Grijpskerk. Inwoners die last hebben van laagfrequent geluid hebben aangegeven dat zij vermoeden dat het laagfrequent geluid daarvan afkomstig is. De onderzoekers hebben met grote nauwkeurigheid meerdere laagfrequente tonen vastgesteld. De betrokken inwoners hebben gedurende de meetweek veelvuldig laagfrequent geluid waargenomen. De momenten wanneer en de manier waarop zij dit hebben ervaren, lopen uiteen.

Gedurende de momenten dat de betrokken inwoners ernstige hinder hadden, zijn meerdere laagfrequente tonen vastgesteld. Aangetoond is dat deze tonen in een enkel geval afkomstig zijn van het NAM -terrein en in andere gevallen van nog niet te duiden bronnen daarbuiten.

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) heeft in de gemeente Zuidhorn eerder ook metingen gedaan naar laagfrequent geluid. Daarbij zijn laagfrequente tonen vastgesteld die mogelijk hinder veroorzaken. Het NLR concludeerde dat de installatie op het NAM terrein niet verantwoordelijk kon zijn voor hinder door laagfrequent geluid. De Omgevingsdienst en Microflown hebben met deze nieuwe, nauwkeurige meetmethode eveneens een groot aantal laagfrequente tonen geïdentificeerd, zowel afkomstig van het NAM-terrein als van andere locaties.

De resultaten van de onderzoeken van de Omgevingsdienst en van Microflown staan op de gemeentelijke website http://www.zuidhorn.nl.

Reactie Stichting Laagfrequent geluid
Wat de emissie met groepen mensen doet is dan ook niet onderzocht. Onderzoek naar wat er vrij komt is een begin. Onderzoek naar hóe dit vervolgens op een groeiende groep mensen inwerkt, isw met deskundigen uit verschillende disciplines, en niet te vergeten uit de medische hoek(!) die het nu geheel laat afweten, is noodzakelijk om te doorgronden waarom dit mensen zo hard treft en levens zo ontwricht.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Avond4daagse 2023 (11)

Avondvierdaagse Zuidhorn 2024: Record aantal kinderen uit Noordhorn en Zuidhorn in beweging

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Starttijden en routes voor de 5km en 10km en start/finish-locaties
Lees verder →
Onderling sterk karaoke (4)

Zingen en Swingen in Zonnehuis

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Karaoke en spelletjes middag voor jong en oud
Lees verder →
Braderie noordhorn 2024 (1)

Bui, braderie, bui

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Noordhorn voor en na de braderie geplaagd door regen, maar 's middags ontmoetingen en koopjes
Lees verder →
Zunobri stadskanaal

Zunobri pakt zwaarbevochten punten tegen MN en W

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
vorige wedstrijd werd redelijk makkelijk gewonnen door Zunobri
Lees verder →
Tentdienst

Tentdienst tijdens de feestweek in Noordhorn

23 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
De tentdienst brengt mensen uit Noordhorn en omgeving uit de verschillende kerken samen.
Lees verder →
Stekkie

Vissen is Cool!  Jeugdvergunning of jeugdvispas (de verschillen)

23 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Tip van hengelsportvereniging Noordhorn
Lees verder →