Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

27-02-08 PCOB zette vrijwilligers in het zonnetje

27 februari 2008    Zuidhorn-nieuws
Tijdens de Algemene Vergadering van de PCOB Zuidhorn e.o. op dinsdag 26 februari 2008 opende de vice-voorzitter de heer J. v.d. Velde de bijeenkomst met een toepasselijk bijbelgedeelte in deze 40-dagen tijd

Tijdens de Algemene Vergadering van de PCOB Zuidhorn e.o. op dinsdag 26 februari 2008 opende de vice-voorzitter de heer J. v.d. Velde de bijeenkomst met een toepasselijk bijbelgedeelte in deze 40-dagen tijd en wel met Marcus 10 de verzen 32 -34 en ging vervolgens voor in gebed.

Verder werden de jaarstukken zoals het jaarverslag, het financiële jaarverslag 2007 en de begroting 2008 besproken en goedgekeurd. De voorzitter wees er op dat binnenkort een wervingsactie onder het motto “De PCOB zoekt U!” zal plaatsvinden en dat daarbij de hulp van de aanwezigen noodzakelijk is.
Het ligt in de bedoeling dat het aantal leden dit jaar op 400 (thans 360) wordt gebracht en met een beetje goede wil en de nodige hulp van de leden moet dat lukken, sprak vice-voorzitter v.d. Velde optimistisch.

De vrijwilligers, die actief zijn binnen de PCOB, zoals de distributeur en bezorgers van het blad Perspectief, leden van de commissie Lief en Leed, leden van de Activiteitencommissie en ledenwervers ontvingen met een woord van dank voor al hun inzet een PCOB-tas met inhoud. Daarnaast werd afscheid genomen van een tweetal bestuursleden mevrouw J.A. v.d Laan-Poll en de heer S. van der Naald. Mevrouw V.d. Laan ontving voor haar werkzaamheden naast lovende woorden ook een prachtige bos bloemen en kadobonnen.

Dezelfde woorden werden inde richting van de heer V.d. Naald gesproken. Laatstgenoemde kon echter niet aanwezig zijn maar de bloemen en bonnen zullen bij hem thuis worden bezorgd. Vervolgens werd de heer J.K. Stol benoemd als voorzitter. De heer Stol is een bekende in Zuidhorn e.o. en dat zal de PCOB zeker ten goede komen, zo sprak de vice-voorzitter hem toe.
Tot slot werd de vice-voorzitter bedankt door het bestuurslid mevrouw F. Kloppenburg voor zijn inzet het afgelopen jaar en overhandigde hem eveneens een bos bloemen.

De bijeenkomst werd onder het genot van een drankje en veel gesprekstof geanimeerd voortgezet. Kortom een leuke ontmoetingsmiddag.

Na het zingen van lied “Alles wat over ons geschreven is” werd de vergadering gesloten en werden de leden wel thuis gewenst.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Kies je kunst

Opening Kunst in de Etalage route Zuidhorn

19 september 2019    Zuidhorn-nieuws
Kunst bekijken, loten kopen en met een kunstwerk naar huis
Lees verder →
Zonnepanelen1

Duurzaam wonen in het Westerkwartier!

20 september 2019    Zuidhorn-nieuws
Westerkwartierders, D66 en Sterk Westerkwartier willen aan de slag
Lees verder →
Vioolles oktje (5)

Drie jarige op viool in de kerk

19 september 2019    Zuidhorn-nieuws - fotos
Open les onder leiding van Oktje Lambermont van Klank en woord
Lees verder →
Rommelmarkt noordhorn (21)

Koopwoede groter dan de achterbak

18 september 2019    Zuidhorn-nieuws - fotos
Gezellige rommelmarkt in Noordhorn
Lees verder →
Veur-aaltied

Veur Aaltied in Visvliet

18 september 2019    Zuidhorn-nieuws
Levensverhalen van in of bij de kerk begraven dorpsgenoten basis voor bijzonder theaterstuk
Lees verder →
Blote voetenhof

Werkschuur Staatsbosbeheer Peebos Opende wordt multifunctioneel gebouw

17 september 2019    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek - Regio-nieuws
ontwerpbestemmingsplan ‘Peebos 1a, Opende’ ter inzage
Lees verder →