Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Spoorbrug Zuidhorn: Doelmatig en sober

25 juni 2008    Zuidhorn-nieuws
Vanwege de plannen voor het vervangen van de spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal in de gemeente Zuidhorn, was er een openbare informatiebijeenkomst in Zalencentrum Balk.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door ProRail, provincie Groningen en de gemeente Zuidhorn en werd door ruim 70 belangstellenden bezocht.

Doelmatig en sober
Dhr Prijt, project ingenieur van Prorail, gaf aan als opdracht een doelmatige en sobere brug te moeten realiseren.
Na de aanbesteding, september dit jaar, zal worden gekeken welke aannemer binnen een aantal van te voren gestelde criteria, een passende offerte heeft gemaakt.
Het ontwerp zal daar wel in meegenomen worden maar niet allesbepalend zijn.

"lelijke" brug
De vrees bestaat dat door de "Doelmatige en Sobere" opdracht Zuidhorn met een "lelijke" brug word opgezadeld.
Er werd gevraagd of er ook een inspraak moment zou komen.
Dit bleek een nogal ingewikkeld onderwerp te zijn waar niemand een goed antwoord op kon geven.
Het welstandsadvies bepaalt of de gemeente de vergunning verleent.
Echte criteria zijn daar niet voor opgesteld. Dit zou volgens een democraties proces moeten verlopen. Vanuit de gemeente wordt nog eens goed gekeken hoe de procedures zijn en die zullen uiteraard gevolgd worden.

Een miljoentje meer
Daarnaast was er een vraag of er ook een voorziening was getroffen voor voetgangers en fietsers.
Dhr Prijt gaf daarop een kort en bondig neen maar dat werd niet zomaar aangenomen en de vraag werd doorgegeven aan wethouder Wiersema.
Uiteraard kon hij op dat moment daar geen toezegging over doen. Naast dat ene miljoen voor de aanleg zal er bijvoorbeeld ook geld vrijgemaakt moeten worden voor onderhoud.

Volgens webmaster ligt daar echter wel kansen. De insteek is momenteel om het Westerkwartier ook toeristisch (meer) op de kaart te zetten. Fietsroutes en wandelpaden horen tenslotte daarbij. Misschien dat er vanuit die pot wat geld vrijgemaakt kan worden.

Dubbel spoor
De nieuwe spoorbrug zal ruimte bieden voor een dubbel spoor, voor het geval er in de toekomst eventueel sprake zou zijn van een dubbel spoor tussen Groningen en Leeuwarden. Dit is momenteel in onderzoek en daar zou volgens dhr Prijt, project ingenieur van Prorail, wel eens op korte termijn over besloten kunnen worden.


Naar verwachting wordt in de loop van 2010 /2011 de werkzaamheden afgerond. Vanwege het verbeteren van de vaarweg Lemmer-Delfzijl wordt ook het Van Starkenborghkanaal verbreed. Tevens moeten de bochten in het kanaal ten westen van de spoorbrug worden verruimd.


In opdracht van de provincie Groningen verzorgt ProRail alle werkzaamheden voor het vervangen van de spoorbrug. De provincie is verantwoordelijk voor de werkzaamheden voor de verbreding en bochtverruiming van het kanaal.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Viswedstrijdzuidhorn

Maar liefst 85 visliefhebbers voor Viskaravaan Briltil

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
De Zomer Viskaravaan strijkt op dinsdag 23 juli 2024 neer in de Jachthaven
Lees verder →
Aftrap opstellen woonplannen per dorp in de wilp door geertje dijkstra-jacobi - 27jun22-1

Gemeente Westerkwartier op stoom met woonplannen per dorp

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Huidig wethouder Woningbouw Hans Haze is nu halverwege het karwei
Lees verder →
Verkiezing

Westerkwartier in de top 10 meest toegankelijke gemeenten

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Deze zomer gaan Geheime Gasten langs bij de gemeenten om de toegankelijkheid te onderzoeken
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Raadsvergadering, korting op een regenton & sluiting Gemeentehuis Leek

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 16 juli 2024
Lees verder →