Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

14-06-08 80% schoolverlaters Westerkwartier stroom

14 juni 2008    Zuidhorn-nieuws
Ruim 80% van schoolverlaters Westerkwartier stroomt terug Uit het jaarverslag RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) Westerkwartier blijkt, dat in het schooljaar 2006/2007 ruim 80% van de voortijdig schoolverlaters naar school,

Ruim 80% van schoolverlaters Westerkwartier stroomt terug

Uit het jaarverslag RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) Westerkwartier blijkt, dat in het schooljaar 2006/2007 ruim 80% van de voortijdig schoolverlaters naar school, een leer/werktraject of naar de arbeidsmarkt terug stroomden. De RMC wetgeving uit 2001 verplicht gemeenten samen te werken bij de RMC-taak. De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben gekozen voor een zelfstandig functionerend coördinatiepunt: RMC Westerkwartier. Deze lokale samenwerking is vastgelegd in een convenant voor de duur van vier jaar (2005-2008).

Wat is de RMC?
Het is belangrijk dat jongeren naar school gaan, dat ze leren voor een beroep en dat ze later een baan krijgen. Maar soms lukt het niet op school of is een foute keuze gemaakt. De RMC is opgericht om te helpen dit soort problemen op te lossen. De afkorting RMC betekent Regionale Meld- en Coördinatiefunctievoortijdig schoolverlaten. De RMC heeft de taak de problemen van het voortijdig schoolverlaten in kaart te brengen en samen met veel andere organisaties en instellingen deze problemen aan te pakken. De RMC is voor alle jongeren van 17 tot 23 jaar, die geen startkwalificatie hebben, niet op school zitten en graag terug willen naar school.


RMC Westerkwartier

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor een passende aanpak, waarbij herplaatsing in het onderwijs een primaire doelstelling is. De RMC trajectbegeleider voor het Westerkwartier, Josien Munniks, speelt hierin een cruciale rol. Als trajectbegeleider motiveert zij de jongeren. Jongeren die zonder diploma van school gaan, komen in baantjes terecht waarvoor ze al na een aantal jaar te duur zijn. Een leuke baan in de toekomst is dan niet meer voor hen weggelegd. De trajectbegeleider wacht niet af, maar zoekt de jongeren actief op. Zij kijkt niet naar de negatieve kant, maar naar de kansen die er zijn. Haar enthousiasme slaat over naar de jongeren die ze begeleidt. Het blijkt dan dat veel jongeren daar heel positief op reageren.


Waarom is de rol van de trajectbegeleider zo belangrijk?

Om het onderste uit de kan te halen bij jongeren, hebben ze echt aandacht nodig. De trajectbegeleider geeft die aandacht en is echt geïnteresseerd in de jongere zelf. Zij sluit zich aan bij hun interesses en probeert ondersteunend te zijn om hun dromen waar te maken. Dat ondersteunen is heel concreet. Ze gaat samen met de jongere kijken op internet, naar een school, enzovoort. Jongeren ontdekken dan dat zij ambities hebben en door deze werkwijze krijgen ze net dat kleine zetje in de rug om daarmee zelf ook echt aan de slag te gaan.

Uitstroom

De uitstroom van de voortijdig schoolverlaters is als volgt verdeeld: naar school (38%), een leer/werktraject (15%) of naar de arbeidsmarkt (30%). De overigen stroomden anders uit (3%), kregen zorgbegeleiding (9%) of verhuisden buiten de gemeente (5%).
RMC Westerkwartier blikt terug op een succesvol jaar. De betrokken organisaties hebben goed samengewerkt en voor elke individuele jongere is maatwerk geleverd.

bron: gemeente marum

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Viswedstrijdzuidhorn

Maar liefst 85 visliefhebbers voor Viskaravaan Briltil

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
De Zomer Viskaravaan strijkt op dinsdag 23 juli 2024 neer in de Jachthaven
Lees verder →
Aftrap opstellen woonplannen per dorp in de wilp door geertje dijkstra-jacobi - 27jun22-1

Gemeente Westerkwartier op stoom met woonplannen per dorp

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Huidig wethouder Woningbouw Hans Haze is nu halverwege het karwei
Lees verder →
Verkiezing

Westerkwartier in de top 10 meest toegankelijke gemeenten

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Deze zomer gaan Geheime Gasten langs bij de gemeenten om de toegankelijkheid te onderzoeken
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Raadsvergadering, korting op een regenton & sluiting Gemeentehuis Leek

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 16 juli 2024
Lees verder →