Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

07-03-08 GS kiezen voor rondweg om Noordhorn

7 maart 2008    Zuidhorn-nieuws
Besluit tracé N355 in handen van Provinciale Staten In een voordracht aan Provinciale Staten kiest het college van Gedeputeerde Staten (GS) voor alternatief 5B-plus als tracé voor de N355. Deze variant op

Besluit tracé N355 in handen van Provinciale Staten

In een voordracht aan Provinciale Staten kiest het college van Gedeputeerde Staten (GS) voor alternatief 5B-plus als tracé voor de N355. Deze variant op 5B is de rondweg om Noordhorn, die met een aantal compenserende maatregelen alternatief 5B-plus is genoemd. De voordracht geeft aan de Staten informatie over en een vergelijking tussen twee alternatieven. Naast 5B-plus staat alternatief 4A variant III met een tracé tussen de dorpen Zuidhorn en Noordhorn door centraal in de vergelijking. Deze variant op 4A voldeed na uitwerking door een bewonersgroep niet aan de voorwaarden van GS. GS hebben deze wel uitgewerkt in de voordracht, omdat zij beide basisalternatieven (4A en 5B) eerder aanvaardbaar vonden.
De besluitvorming in Provinciale Staten vindt plaats op woensdag 23 april 2008.

4A-III
In overleg met een bewonersgroep is alternatief 4A - die tussen de dorpen Zuidhorn en Noordhorn doorloopt- in de zomer van 2007 uitgewerkt in acht varianten. Een van die varianten is 4A-III. 4A-III bestaat uit een tunnel voor de N355 onder de Langestraat door, en een rotonde op enige afstand ten westen van deze tunnel. Een gedeelte van de bewonersgroep vond alternatief 4A-III aanvaardbaar. De andere varianten zijn, uitgezonderd de financieel onhaalbare boortunnel, door alle leden van de bewonersgroep afgewezen. 4A-III scoort in de vergelijking met 5B-plus beter op sociale aspecten en op een aantal omgevingsgerichte aspecten zoals natuur, bodem, water, natuur en landschap.

5B-plus
In alternatief 5B-plus ligt het tracé van de N355 om Noordhorn en Zuidhorn vast, evenals de kruisingen. In het voorstel van GS staat op verzoek van de bewonersgroep geen zogenaamd hoogholtje meer, maar een fietstunnel ten noordoosten van Noordhorn. De vormgeving van de compenserende maatregelen op het gebied van natuur en recreatie in de 'plus', krijgt samen met betrokkenen nog nadere uitwerking, net als de structuurverbeterende maatregelen voor de landbouw. Ook wil het college op verzoek van de bewonersgroep een plan ontwikkelen om de sociale veiligheid bij de beide tunnels optimaal te maken. Daarnaast stelt het College voor om het open karakter van de omgeving ten oosten en westen van Noordhorn te waarborgen in het POP en in een officiële afspraak tussen gemeente en provincie. Alternatief 5B-plus scoort in de vergelijking met 4A-III beter op functionaliteit, oplossend vermogen, leefbaarheid, stedenbouwkundige kwaliteit en kosten.

Kijk voor meer informatie op de pagina Wegomlegging Zuidhorn


Bron Nieuwsbank

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →
Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →