Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Persbijeenkomst gemeente Westerkwartier Maart en W.V.T.T.K

Door : Webmaster
Datum : 21 maart 2023
Persbijeenkomst lunch

Webmaster bezoekt de persbijeenkomsten waarbij het College het journaille ( ongedwongen ) op de hoogte stelt van actuele zaken. Aanwezig waren RTVNoord, Het Westerkwartier, De Streekkrant, DitisWesterkwartier en DvhN. Deze persbijeenkomst vond plaats in Leek op dinsdag 21 maart en ondertussen werd het gezelschap getrakteerd op een lunch, een ware traktatie.

Verkoop gemeentehuis, woningbouw en optoppen en Fietsen (Wees,- en op het Bospad)

Gemeentehuis Leek te koop
Bert Nederveen mocht (weer) aftrappen en maakte het, die ochtend genomen besluit bekend om het gemeentehuis te Leek te verkopen. Het college ziet daarmee kansen voor woningbouw op een mooie plek. Het historische voorhuis ‘Huize Klein Nienoord’ blijft bestaan.  4 april is er een inloopavond in de oude raadzaal in Leek voor omwonenden en andere inwoners. » alles daarover 

Nieuwbouwbeurs Oostindie
Hans Haze kondigde de Nieuwbouwbeurs Oostindie in Leek op Zaterdag 25 maart aan. Op deze beurs zijn alle nieuwbouwplannen in de wijk Oostindie in Leek te bekijken. De toegang is gratis. De laatste beurs  volgens de wethouder, want het is ondertussen vol. Hij is met name enthousiast over het project De Besloten Wal; een eigen buurt met 44 woningen, omsloten door een houtwal met een variatie aan woningen in een informele, losse sfeer. » meer daarover 

Optoppen
De woningbouw is een grote opgave en er wordt onderzoek gedaan naar andere locaties. Ook inbreiden is een optie en optoppen kwam ter sprake (een woonlaag op bv winkelpanden). In Zuidhorn stagneren de bouw en plannen daartoe (denk aan plannen van Kooi, Staghouwer en Wegman).
Op de vraag van webmaster of er dan voor het grootste hangijzer; de parkeervereiste dat er bij elke woning anderhalve parkeerplek moet komen, een oplossing wordt gezocht, kwam een lang antwoord ( is sowieso wel een dingetje van deze wethouder lijkt het ).

Het moet zorgvuldig want voor een lange periode, hij memoreerde de Overtuinen plannen uit 2006 die nu achterhaald zijn. “er wordt veel opgehaald bij de stakeholders en stappen worden gezet”. Het gaat over bestemmingsplannen en belangen, dus daar gaat wel wat tijd in zitten. » Lees ook over de centrumvisie Zuidhorn. Er is wel zeer recent een verkeers,- en parkeeronderzoek geweest. Misschien brengt dat meer duidelijkheid over de beschikbaarheid van parkeerruimte voor centrumbewoners.

W.V.T.T.K
Veelal worden vragen gesteld tijdens de door de wethouder behandelde onderwerpen, nadien is er ook nog gelegenheid iets ter tafel te brengen.

Compliment
Het begon met een compliment naar de gemeente. Na een lange inleiding over positieve berichten over de dienstverlening van de gemeente vroeg Simon van der Goot “wat is hier aan de hand”. We horen tenslotte vaak alleen de negatieve berichten. Eric Paré (directeur) stak het compliment in zijn zak.

Fietsen uit Bospad
Webmaster wilde nog even weten hoe het met de fietsen in het bospad af gaat lopen; Harry Stomphorst trok wat dat betreft even het boetekleed aan. Het bord “na 03-04-2023 definitief afgesloten voor fietsers” was voorbarig geplaatst en is ook snel verwijderd. » Lees daarover  
Met prorail is afgesproken dat er geen fietsers meer op dat pad mogen om gevaarlijke situaties op de overweg zelf te voorkomen. Tijdens de vervanging van de overweg in 2020 is er niet gelijk een ideale situatie gecreëerd ( lees tunnel ) maar de afspraak blijft staan. Er wordt overleg met Prorail gepleegd om tot een andere oplossing te komen maar ook hier zal de toekomst het leren. 

Weesfietsen
Tot slot wilde Webmaster ook nog weten per wanneer er gehandhaafd gaat worden mbt de Weesfietsen, achtergelaten fietswrakken bij het station.
In oktober 2022 is daar beleid opgemaakt » Lees daarover maar ze staan er nog steeds.
Volgens wethouder Fietsen en Verkeer Stomphorst moet dat beleid eerst nog in actie worden omgezet. Er wordt al wel gehandhaafd maar waar dat is heeft hij niet paraat. We merken het wel als ze weg zijn.

Na afloop van de bijeenkomst was er onder leiding van Bert Nederveen nog een korte rondleiding op het terrein wat te koop wordt gezet.

 

Columns Zuidhorn