Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Zuidhorn:energieneutraal oke maar geen windmolens

22 februari 2009    Zuidhorn-nieuws
GEMEENTEN ZUIDHORN EN DE MARNE VINDEN WINDTURBINES NABIJ LAUWERZIJL ONGEWENSTDe colleges van de gemeenten Zuidhorn en De Marne hebben aangegeven windturbines in het landschap nabij Lauwerzijl ongewenst te vinden. Dit naar aanleiding

GEMEENTEN ZUIDHORN EN DE MARNE VINDEN WINDTURBINES NABIJ LAUWERZIJL ONGEWENST

De colleges van de gemeenten Zuidhorn en De Marne hebben aangegeven windturbines in het landschap nabij Lauwerzijl ongewenst te vinden. Dit naar aanleiding van het besluit van het college van de gemeente Kollumerland c.a. in principe medewerking te willen verlenen aan een initiatief van de Stichting Windmolencluster Kollumerland (WCK). Deze Stichting wil een windmolencluster oprichten in haar gemeente nabij Lauwerzijl,

Informatieavond
Woensdag 28 januari heeft de gemeente Kollumerland c.a. een informatieavond georganiseerd voor haar inwoners en de inwoners van Lauwerzijl naar aanleiding van het verzoek van de Stichting Windmolencluster Kollumerland (WCK). Het college van de gemeente Kollumerland c.a. heeft besloten in principe medewerking te willen verlenen aan dit initiatief. Het wil op deze manier ‘verrommeling’ van het landschap tegengaan en een bijdrage leveren aan de ambitie in 2020 een energieneutrale gemeente te zijn. Het besluit van het college dient de raad van Kollumerland c.a. nog te bekrachtigen.
Vertegenwoordigers van de gemeenten Zuidhorn en De Marne waren bij de informatieavond aanwezig. De colleges van Zuidhorn en De Marne benadrukken in een brief aan het college van B&W van Kollumerland c.a. dat zij sympathie hebben voor de doelstelling van de gemeente in 2020 energieneutraal te zijn. De keuze voor windenergie is in dat kader begrijpelijk. De gemeenten vinden de plek in het landschap zoals die is aangegeven nabij de gemeentegrenzen ongewenst.

Eenduidig beleid
Het landschap in het gebied kenmerkt zich door belangrijke cultuurhistorische - en landschappelijke waarden en een ruimtelijk patroon dat zich niet leent voor verstoring door windturbines. Ook de provincie Groningen is deze mening toegedaan. Om die reden is in de provincie Groningen gekozen buiten de aangewezen zoekgebieden turbines met een ashoogte van meer dan 15 meter niet toe te staan. De provincie Friesland voert een ander beleid. In deze provincie zijn meer mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines.
De gemeenten Zuidhorn en De Marne vinden het jammer dat in de provincies Groningen en Friesland geen sprake is van eenduidig beleid waardoor er discussie kan ontstaan tussen buurgemeenten. De colleges bieden aan te onderzoeken of de doelstelling met betrekking tot windenergie is te realiseren bij Lauwersoog.

Begin maart vindt overleg plaats tussen de colleges van Kollumerland c.a., Zuidhorn en De Marne.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Overdracht vlag tocht om de noord hielke westra 190921

Westerkwartier gastgemeente Tocht om de Noord 2022

26 september 2021    Zuidhorn-nieuws
vlag symbolisch overgedragen aan wethouder Hielke Westra
Lees verder →
Kranslegging monument

Platform Keelbos legt krans bij monument Faan

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Om positie LHBTI-ers te verbeteren en de geschiedenis niet uit het oog te verliezen
Lees verder →
Dorpskerk zuidhorn

Sponsor een dakpan voor restauratie dak Dorpskerk Zuidhorn

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Dakrestauratie in fases voor Dorpskerk Zuidhorn
Lees verder →
Mollema-2

Mollema gaat voor trilogie, maar eerst het WK

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws - Sport
Mollema start zondag op WK, maar heeft ander groot doel: 'In alle drie de grote rondes winnen'
Lees verder →
Astrid schulting

Gemeentesecretaris Astrid Schulting finalist overheidsmanager van het jaar 2021

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Eerst nog jurybezoek in oktober
Lees verder →
Food

Lancering Food Innovation Hub

24 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Samen de Food-agenda voeden
Lees verder →