Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Zuidhorn krijgt centrum met planten en bomen waar mensen met plezier wonen, winkelen en verblijven

21 december 2022    Zuidhorn-nieuws
Centrumvisie vastgesteld: woningbouw in centrum, hittestress en droogte tegengaan en centrum aantrekkelijker maken met groen. Met als eindresultaat een
Sfeerbeeld overtuinen zuidhorn

Het college heeft de Centrumvisie Zuidhorn vastgesteld. Deze visie heeft drie doelen. De gemeente wil hiermee woningbouw mogelijk maken in het centrum van Zuidhorn. Daarnaast wil ze hittestress en droogte tegengaan op de pleinen. Het derde doel is het centrum aantrekkelijker maken met groen. Met als eindresultaat een centrum met planten en bomen waar mensen met plezier wonen, winkelen en verblijven. 

Vraag om ontwikkelingen in het centrum van Zuidhorn  
De gemeente heeft meerdere keren de vraag gekregen ontwikkelingen mogelijk te maken in het centrum van Zuidhorn. Het gaat dan om het bouwen van woningen boven winkels. Daarnaast staat in de Detailhandelsvisie dat ondernemers graag het centrum willen verbeteren. Ook heeft de raad in het Klimaatadaptatieplan het plein Overtuinen aangewezen als icoonproject. Hiermee wil de gemeente hittestress en droogte tegengaan.  

Redenen voor de gemeente om breder naar het centrum van Zuidhorn te kijken. En hiervoor een visie te maken. Met deze visie beoordeelt de gemeente bestaande en mogelijke wensen voor de toekomst. Ook maakt de visie het mogelijk de openbare ruimte in het centrum op onderdelen te verbeteren. 

 Inbreng van inwoners en ondernemers  
Op verschillende manieren heeft de gemeente inbreng gevraagd en gekregen voor de visie. De conceptvisie is besproken met de Zakenkring, marktkooplieden, Woon Advies Commissie, Historische Kring en het Platform Toegankelijk Westerkwartier. Ook heeft de gemeente inloopbijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en ondernemers. Uit deze gesprekken en bijeenkomsten blijkt dat er steun is voor de Centrumvisie.
Het zoeken van een andere plek voor de markt is onderdeel van de uitwerking. Hetzelfde geldt voor voldoende parkeerplaatsen voor de woningbouw. Ook houdt de gemeente rekening met het laden en lossen, de toegankelijkheid, verkeersveiligheid en het beheer en onderhoud.  

Wat is het vervolg? 
De gemeente vertaalt de visie in een ontwerpbestemmingsplan, dat daarna in procedure gaat. Daarnaast werkt de gemeente de visie uit in een ruimtelijk ontwerp. Daarbij komen de financiën en planning ook aan de orde. Over het concept ontwerp gaat de gemeente opnieuw in gesprek met de partijen en inwoners. Dit zal in het voorjaar van 2023 zijn. 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Haringuitreiking 2022 (47)

Weer haringhappen in Niekerk

28 maart 2023    Zuidhorn-nieuws
Gemeente Westerkwartier verheugt zich op haringtraditie 5 april
Lees verder →
Jongeren pixabay

Help mee Westerkwartier nog gezonder, fijner en kindvriendelijker te maken

28 maart 2023    Zuidhorn-nieuws
Hoe gaat het met uw kind(eren)? Hoe gaat het met hen op school, thuis, met hun gezondheid?
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Presentatie fietsroute Leek-Zuidhorn en centrumvisie Zuidhorn &  Takkenroute

28 maart 2023    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 28 maart 2023
Lees verder →
Frank meester 2023

Frank Meester “Groen blijft mijn passie”

27 maart 2023    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Van adviesgesprek tot een perfecte uitvoering, dat is waar Frank’s Groenadvies voor staat !
Lees verder →
 

“Natuurbegraafplaats in het natuurgebied Knooppolder”

27 maart 2023    Zuidhorn-nieuws
Gemeente werkt in principe mee aan natuurbegraafplaats bij Aduard
Lees verder →
Erkan en ruben tafeltennis

Verdienstelijk debuut Talero jeugd op het N.K. tafeltennis in Zwolle!

27 maart 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
zeer verdienstelijk op sterk bezette toernooi
Lees verder →