Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Westerkwartier sluit 2019 per saldo af met klein verlies, financieel perspectief onzeker

29 mei 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek

Het college heeft de eerste jaarstukken van de nieuwe gemeente Westerkwartier aangeboden aan de gemeenteraad. Hoewel de gemeente over 2019 een positief resultaat heeft van zeven ton, is het eindsaldo ruim vijf ton negatief. Dit komt door eerdere budgetoverhevelingen. De totale kosten kwamen in 2019 uit op circa € 167 miljoen. Naast de financiële kant laten de jaarstukken zien, dat de gemeente de beleidsvoornemens over 2019 in belangrijke mate gerealiseerd heeft.

Bijzonder proces
De totstandkoming van de eerste jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) van de gemeente is een bijzonder proces geweest. De gemeente heeft hiervoor alle bezittingen en schulden en baten en lasten van de vier voormalige gemeenten, het gebied Middag, het sociaal werkbedrijf Novatec en de voormalige intergemeentelijke sociale dienst Noordenkwartier in elkaar moeten schuiven. Daarnaast maakte de huidige coronacrisis de uitdaging nog groter voor de betrokken medewerkers en accountant. Het college heeft waardering voor de inzet en is tevreden met het uiteindelijke resultaat.

Sociaal domein
De uitgaven voor het sociaal domein laten een stijgende lijn zien. Net als andere gemeenten heeft ook Westerkwartier te maken met toenemende kosten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Het college doet nog nader onderzoek naar deze kostenstijging. Wanneer deze lijn zich zonder meer doorzet, heeft dit aanzienlijke gevolgen voor het huishoudboekje van de gemeente. Het college wil daarom dat het Rijk de gemeente hierin compenseert.

Wethouder Financiën, Bert Nederveen: “Ik reken erop dat het Rijk zijn afspraken nakomt en ons fair compenseert, ook voor de stijgende kosten in het sociaal domein.”

Financieel perspectief onzeker
De coronacrisis heeft beperkt invloed op de jaarstukken van 2019. Voor het jaar 2020 en de periode daarna is de invloed groot. In de eerste bestuursrapportage 2020, die het college gelijktijdig met de jaarstukken aanbiedt aan de raad, is het nog niet mogelijk de effecten van de corona-crisis te berekenen. Het college gaat er echter van uit dat het Rijk conform de gemaakte afspraken de gemeenten compenseert voor de meerkosten door corona.

In de perspectiefnota, die het college over twee weken aanbiedt aan de gemeenteraad, gaat het college nader in op de gevolgen van de coronacrisis, het financiële perspectief en de scenario’s voor de nabije toekomst.

Wethouder Bert Nederveen: “Het wordt een grote uitdaging de effecten van de huidige coronacrisis voor onze gemeente voor 2020 door te rekenen. De gevolgen zullen breed merkbaar zijn voor de gemeente en niet alleen financieel. We hebben hiervoor verschillende scenario’s uitgewerkt in de perspectiefnota.”

Raad
De raad behandelt de jaarstukken op 17 juni en op 1 juli 2020. De betreffende financiële stukken zijn te vinden op de gemeentelijke website.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Kermis zuidhorn (1)

Smullen van een suikerspin in ‘t zonnetje

22 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Mooi weer tijdens laatste dag van de kermis
Lees verder →
Boreas duo uit oostum

Rederijkerskamer Eendracht speelt Theater Na de Dam in Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
‘Kom vanavond met verhalen'
Lees verder →
Ovtw 2024 netwerk (1)

Toeristische ondernemers ontmoeten elkaar (weer eens)

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
ledenvergadering: Podcastpresentatie en levendige discussie
Lees verder →
Inspiratiesessie ai (2)

Inspiratieavond AI boeiend voor ondernemers Westerkwartier

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
De kracht van Artificiële Intelligentie
Lees verder →
Kampioensteam met kees, mathijs, marcel en victor

Tafeltennissers Talero 2 kampioen!

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
volgend seizoen een klasse hoger
Lees verder →
Klimplanten test (3)

Rode, Witte en Blauwe bloemenpracht: Eerst in Wilhelminapark Zuidhorn dan in centrum Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Wethouder Haze plant klimplanten met stagiere Tim: Wilde Wingerd, Toscaanse Jasmijn en bruidsluier en Blauwe regen
Lees verder →