Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Werkgroep Wenakker in gesprek met het college van B&W.

22 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
De werkgroep Wenakker houdt zich bezig met de landbouw in Westerkwartier.
Wenakker

 Ze bestaat uit raadsleden, agrariërs en fractieassistenten van de gemeente Westerkwartier. Het doel is het goede gesprek tussen agrariërs en de raad te voeren. De werkgroep richt zich op de invloed van de gemeente op de landbouw en omgekeerd. Naast de  vergaderingen legt de werkgroep Wenakker ook regelmatig werkbezoeken af aan agrarische bedrijven.

Wenakker heeft een landbouwagenda en aandachtspunten in de vorm van een zogenaamde mindmap opgesteld. Afgelopen najaar heeft veehouder Thijs Neutel deze namens Wenakker tijdens een raadsvergadering overhandigd aan wethouder Nederveen.
Die landbouwagenda en mindmap zijn door de gemeenteraad aangenomen. Ze zijn nu dus officieel beleid. Ook is besloten dat Wenakker eens per jaar met het college van B&W spreekt over de voortgang van het beleid en actuele ontwikkelingen. Het eerste overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. Er is een goed gesprek gevoerd met
wethouders Bert Nederveen en Hans Haze. Onder meer werd het belang benadrukt van snellere en effectievere procedures voor vergunningverlening. Er werd gepleit voor  een landbouwloket om agrariërs beter te ondersteunen naast verbetering van de samenwerking met de Omgevingsdienst Groningen (ODG) en de provincie. Verder werden door de verschillende werkgroepsleden ook nog vele andere actuele onderwerpen aan de orde gesteld: de mestproblematiek, de zogenaamde PAS-melders, de bereikbaarheid van agrarische bedrijven, de gevolgen van de klimaatverandering, de samenwerking met kennisinstellingen, het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Het college van B&W gaf aan doordrongen te zijn van het belang van de landbouw voor Westerkwartier. De wethouders nemen de knelpunten serieus. Zij gaan graag samen met Wenakker en agrariërs op zoek naar oplossingen.
De voorzitter van de werkgroep Klaas-Wybo van der Hoek: “Zo is Wenakker het Westerkwartierder model op zijn best: het goede gesprek met de goede woorden en
vervolgens de goede daden. En ja, het is best ingewikkeld om met alles en iedereen rekening te houden. En ja, de uitvoering is niet gemakkelijk en kost tijd en geduld. Maar door in verbinding met elkaar te blijven in Wenakker geven we de landbouw in Westerkwartier en alles wat daarmee samenhangt een goede toekomst.”

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Viswedstrijdzuidhorn

Maar liefst 85 visliefhebbers voor Viskaravaan Briltil

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
De Zomer Viskaravaan strijkt op dinsdag 23 juli 2024 neer in de Jachthaven
Lees verder →
Aftrap opstellen woonplannen per dorp in de wilp door geertje dijkstra-jacobi - 27jun22-1

Gemeente Westerkwartier op stoom met woonplannen per dorp

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Huidig wethouder Woningbouw Hans Haze is nu halverwege het karwei
Lees verder →
Verkiezing

Westerkwartier in de top 10 meest toegankelijke gemeenten

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Deze zomer gaan Geheime Gasten langs bij de gemeenten om de toegankelijkheid te onderzoeken
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Raadsvergadering, korting op een regenton & sluiting Gemeentehuis Leek

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 16 juli 2024
Lees verder →