Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

VV Aduard 2000 financieel weer als gezonde club verder

5 juni 2013    Zuidhorn-nieuws
Voorzitter trots op inzet vrijwilligers, groot en klein en enthousiasme vereniging

Buren hulp en inzet vrijwilligers maakt dat de VV Aduard 2000 óók financieel weer als gezonde club verder kan.

Commissie van Herstel heeft maar een half jaar nodig om, het ontstane tekort ten gevolge van fraude door de penningmeester, ter grootte van € 75.000  weg te werken. Het constateren van de fraude was één, het vertrek van de voorzitter en de financiële en  administratieve chaos was twee. Het bracht de VV Aduard 2000 naar de rand van de afgrond en voor een faillissement werd gevreesd.

De Commissie van Herstel die in oktober 2012 is begonnen aan het herstellen van vertrouwen onder leden, sponsoren en dorpsbewoners in Aduard, is meer dan geslaagd in haar doelstelling. Tijdens de ledenvergadering op 31 mei jl. werd door de voorzitter, Jacob Klaas Star een sluitende begroting gepresenteerd. “De maandelijkse lasten ter hoogte van € 2.500,= zijn door deze  commissie omgezet in een langlopende lening, met een last van € 2.500,= per jaar. Een combinatie van een obligatiefonds en een lening met de buren.” 

De stichting MFC Aduard, die het multifunctioneel centrum bekend onder de naam De Meeden in eigendom heeft, zag met lede ogen aan dat de buurman bijna ten gronde ging aan de fraude die de club sinds 2010-2012 heeft meegemaakt. De stichting MFC Aduard heeft de helpende hand toegestoken en een lening ter beschikking gesteld van een aanzienlijk bedrag. Aaltje Bakker, voorzitter van de Stichting zegt: “Het betreft hier een 15-jarige lening, gefinancierd uit belegde middelen voor toekomstige onderhoudsuitgaven. Om de rentederving te compenseren is afgesproken dat de VV Aduard 2000  gedurende de looptijd van de lening in de winterperiode extra uren in de sporthal afneemt én er door het organiseren van gezamenlijke activiteiten (minimaal twee per jaar) met de beheerder van De Meeden meer horecaopbrengsten zullen ontstaan. We hopen dat door deze hulp de VV Aduard en De Meeden meer met elkaar samenwerken.”

De lening van De Meeden komt bovenop een bedrag van € 11.350,= dat is bijeengebracht door de leden en inwoners van Aduard en vele anderen die de vereniging een warm hart toedragen. Het Obligatiefonds biedt de vereniging de mogelijkheid alle lopende schulden om te zetten in een langlopende lening van 15 jaar. De deelnemers in het obligatiefonds krijgen hun bijdrage terug nadat het nummer van hun obligaat in een van de komende algemene ledenvergaderingen is getrokken.

Ook de Algemene Vereniging van Dorpsbelangen Aduard heeft een substantiële bijdrage geleverd door voor € 2.500, = obligaties af te nemen.  “Dorpsbelangen heeft het grote verantwoordelijkheidsgevoel dat de club laat zien door allerlei acties te ondernemen om uit de problemen te komen, graag willen belonen en steunen. “ Annette Veenstra, voorzitter Dorpsbelangen geeft aan; “het belang van deze vereniging is zo groot voor dit dorp, deze mag niet omvallen. Wij willen dit signaal niet alleen afgeven maar ook een bijdrage leveren aan het herstel.”

Naast de lening en het obligatiefonds zijn er diverse giften binnengekomen, van bedrijven, particulieren, een kerk en natuurlijk de opbrengsten van de activiteiten die zijn georganiseerd. 

“De inzet van onze vrijwilligers, groot en klein, het enthousiasme binnen de vereniging, ja daar kan je alleen maar trots op zijn” aldus de voorzitter van de VV Aduard 2000.  “In december hebben we de leden geïnformeerd waar we stonden. We hebben toen heel stoer aangegeven dat we de boel niet failliet zouden laten gaan. We hebben ingezet op afbetaling tot en met mei 2014, het eind van komend seizoen. Dat we dat binnen een half jaar al weten om te zetten in een sluitende begroting met steun van zo velen, geeft vertrouwen en toont de veerkracht van deze vereniging én dit dorp.”

Sinds oktober 2012 is er veel gevraagd van de leden en de inwoners van Aduard. Een veelvoud aan activiteiten,  van een Kerstfair tot een reünie, niets was te gek. Met de opgebrachte middelen zijn schuldeisers terugbetaald, maandelijks een bedrag van € 2.500,= gestort in een diepe put. “Het is ongekend; de situatie in september 2012 heeft de mensen dichter bij elkaar gebracht, niet bij de pakken neerzitten “mor kop d’er veur”.

De leden van de vereniging zijn, in afwachting van de rechtszaak die nog moet volgen tegen de penningmeester. Een zittingsdatum is nog niet bepaald. “We zijn natuurlijk zeer benieuwd naar de uitspraak en welk bedrag weer terug komt naar de vereniging, op welke wijze dan ook.” Jacob Klaas Star zegt hierover: “Als bestuur hebben we de nodige stappen gezet om zoveel mogelijk terug te krijgen, maar het uiteindelijke bedrag  is aan de rechter om te bepalen”.

De commissie van Herstel gaat verder als bestuur van de VV Aduard 2000, zo is vrijdagavond 31 mei besloten tijdens de algemene ledenvergadering in de kantine van de vereniging.  “Een groep van acht betrokken vrijwilligers die een geweldige inzet hebben laten zien met een fantastisch resultaat. Samen met elkaar, want daar draait het om in het voetbal” zegt de trotse voorzitter. “We kijken uit naar het nieuwe seizoen, doelstelling? Veel voetbalplezier!”

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Avond4daagse 2023 (11)

Avondvierdaagse Zuidhorn 2024: Record aantal kinderen uit Noordhorn en Zuidhorn in beweging

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Starttijden en routes voor de 5km en 10km en start/finish-locaties
Lees verder →
Onderling sterk karaoke (4)

Zingen en Swingen in Zonnehuis

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Karaoke en spelletjes middag voor jong en oud
Lees verder →
Braderie noordhorn 2024 (1)

Bui, braderie, bui

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Noordhorn voor en na de braderie geplaagd door regen, maar 's middags ontmoetingen en koopjes
Lees verder →
Zunobri stadskanaal

Zunobri pakt zwaarbevochten punten tegen MN en W

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
vorige wedstrijd werd redelijk makkelijk gewonnen door Zunobri
Lees verder →
Tentdienst

Tentdienst tijdens de feestweek in Noordhorn

23 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
De tentdienst brengt mensen uit Noordhorn en omgeving uit de verschillende kerken samen.
Lees verder →
Stekkie

Vissen is Cool!  Jeugdvergunning of jeugdvispas (de verschillen)

23 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Tip van hengelsportvereniging Noordhorn
Lees verder →