Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Voedselakkoord Westerkwartier: Samen zaaien om structureel te kunnen oogsten!

17 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Op dinsdag 16 juni hebben de gemeente Westerkwartier en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier het startsein gegeven voor het opstellen van een Voedselakkoord in het Westerkwartier.
Hans bergsma en elly pastoor bij rolf rozema in niezijl voor startsein voedselakkoord

Elly Pastoor (Wethouder gemeente Westerkwartier) en Hans Bergsma (Directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier) vertelden op het agrarische bedrijf van Rolf Rozema in Niezijl over het Voedselakkoord.

Wat houdt een Voedselakkoord in?
Voedsel is voor de gemeente Westerkwartier en wethouder Elly Pastoor een belangrijk thema. “Voedsel is voor jong en oud noodzakelijk om gezond en in leven te blijven. De voedselketen is bovendien een belangrijk onderdeel van de economie (van boer tot consument) en daarin moeten we veel bewuster worden waar ons voedsel vandaan komt. Dat gaat niet alleen over voedselkilometers maar ook over educatie en beleving. Zo zorgt voedsel voor leefplezier en verbinding; voedsel is een bouwsteen voor samenleven. Kortom, voedsel is voor iedereen belangrijk! Wij zijn in de gemeente al een aantal jaren bezig met iets wat in Europa gestalte moet krijgen: Het ontwikkelen/herstellen van lokale infrastructuren voor voedselproductie, voedselverwerking, voedselconsumptie en profilering van plattelandsgemeenschappen. Ik ben er trots op bij dat wij met onze geïntegreerde aanpak van onderop willen komen tot een voedselakkoord. Vanuit de samenleving opgesteld en niet door de overheid opgelegd. Daarom wil de gemeente Westerkwartier met de mensen met passie voor voedsel in gesprek. Een voedselakkoord voor het Westerkwartier waarin we samen de speerpunten bepalen en hier vervolgens ook samen uitvoering aan gaan geven”.

Tijdens het proces halen we de uitdagingen, prioriteiten, leerpunten en knelpunten op binnen het domein voedsel. Het kan gaan over uiteenlopende onderwerpen bijvoorbeeld: voedingszorg, transport, duurzaamheid, onderwijs, verdienmodellen, teeltmethodes, moestuinen, restaurants en buurtsupers. De gemeente Westerkwartier en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier willen de kansen van voedsel benutten en de schadelijke impact verminderen. Dat is de basis van het Voedselakkoord. Oftewel, het Voedselakkoord Westerkwartier is het gezamenlijk zaaien zodat er op structurele basis geoogst kan worden door alle betrokkenen.
 

Zaaien en oogsten
De Gebiedscoöperatie Westerkwartier zal dit proces organisatorisch op zich nemen. Het doel van de Gebiedscoöperatie is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier, door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied. Hans Bergsma vult het verhaal van Elly Pastoor aan en benadrukt het belang van regionale ketens. “De Gebiedscoöperatie is bij uitstek de geschikte partner om dit proces te ondersteunen. Er gebeurt al veel, maar te versplinterd. Je ziet vaak dat zaken georganiseerd worden voor een klein deel van de voedselketen, bijvoorbeeld of de boer of de consument. Heel goed van de gemeente Westerkwartier dat ze de gehele keten willen betrekken, inclusief zorg, onderwijs en de inwoners. Daarbij zorgt ook ons Europese samenwerkingsproject Reframe voor een mooie bijdrage binnen het Voedselakkoord” aldus Hans Bergsma.

Kennismakingsbijeenkomsten
Om goed in kaart te brengen welke partijen, personen, programma’s, projecten, etc. er zijn en met welke uitdagingen zij zitten, organiseren we twee Kennismakingsavonden op 1 en 3 september. Uiteraard worden de bijeenkomsten georganiseerd volgens de dan geldende RIVM richtlijnen. Heeft u interesse om één van de kennismakingsavonden bij te wonen? Ga dan naar http://www.voedselakkoord.nu

Vanuit de Kennismakingsavonden ontstaan kernthema’s. Deze kernthema’s worden verder uitgewerkt in drie bijeenkomsten, ook wel ‘Kooksessies’. Na de laatste Kooksessie willen we een gezamenlijk akkoord ondertekenen.

Heeft u vragen over het Voedselakkoord Westerkwartier of interesse om één van de kennismakingsavonden bij te wonen? Ga dan naar http://www.voedselakkoord.nu of neem contact met ons op via info@gcwk.nl

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Bruggen zuidhorn starkenborgh

Westerkwartier wil warmte uit het Van Starkenborghkanaal

03 oktober 2022    Zuidhorn-nieuws
Het onderzoek is een vervolg op de Transitievisie Warmte
Lees verder →
Groente-pixabay

Proef Baby Groente Tas van start in Marum

03 oktober 2022    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
meeste kinderen en volwassenen eten te weinig groente
Lees verder →
Zunobristadskanaal

Zunobri moet terug naar de tekentafel

03 oktober 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
9-23 tegen, de scheids fluit af en de 60 minuten zijn overleefd. Een wedstrijd om jezelf achter de oren te krabben
Lees verder →
Kom evenement 2022 (1)

Bicycle Band Crescendo steelt show Kom in Zuidhorn evenement

02 oktober 2022    Zuidhorn-nieuws
Ondanks buien ontmoeten, genieten en verbazen
Lees verder →
Wethouder woningbouw hans haze en directeur vastgoedontwikkeling dura vermeer bouw hengelo marieke mentink-1

240 nieuwe woningen in wijk De Oostergast Zuidhorn

29 september 2022    Zuidhorn-nieuws
op korte termijn een informatiebijeenkomst
Lees verder →
Woonzorgappartementen zonnehuis

Uitbreiding woonzorgappartementen Zonnehuis Oostergast

29 september 2022    Zuidhorn-nieuws
De vraag naar woonzorgappartementen in Zuidhorn is gegroeid.
Lees verder →