Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

vijf koninklijke onderscheidingen in Zuidhorn

29 april 2011    Zuidhorn-nieuws
Burgemeester swart reikt vijf koninklijke onderscheidingen uitVrijdag 29 april aanstaande reikt burgemeester Bert Swart aan vijf inwoners een Koninklijke onderscheiding uit. Het gaat om mevrouw E. Timmer-Frankes en de heren J.W. Monster,

Burgemeester swart reikt vijf koninklijke onderscheidingen uit

Vrijdag 29 april aanstaande reikt burgemeester Bert Swart aan vijf inwoners een Koninklijke onderscheiding uit. Het gaat om mevrouw E. Timmer-Frankes en de heren J.W. Monster, J. Vennema. P.P. Koopman en B. Dikkeboer, allen uit Zuidhorn. De vier eerstgenoemden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Laatstgenoemde is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Swart reikt de eerste vier onderscheidingen uit in Zuidhorn. De laatste uitreiking vindt plaats in Groningen.

EltjeTimmer-Frankes (87) Lid) ontvangt de onderscheiding voor haar activiteiten, die zij voor de VVV en voor het verzorgingshuis ‘de Westerburcht’ in Zuidhorn heeft uitgevoerd. Daarnaast verleende decoranda mantelzorg aan haar moeder. Van 1974 tot 1984 was zij begeleider van en aanspreekpunt (vanuit de VVV) voor jongeren tijdens de Spelweken Zuidhorn. Van 1988 tot 2010 heeft zij zich enorm ingezet voor het verzorgingshuis ‘de Westerburcht’ in Zuidhorn. In die periode was decoranda gastvrouw en contactpersoon voor families van de bewoners. Ook was zij ondersteuner van de huishouding van het verzorgingshuis en organisator van de verzorging en het onderhoud van de soosruimte. In diezelfde periode was mevrouw Timmer ondersteuner van de huiskamer- en meerzorg-groep. Ook was ze in genoemde periode bestuurslid van de Stichting Vrienden van Westerburcht. Zij organiseerde diverse activiteiten zoals familieavonden, Sinterklaasviering en vakantieweken.

Drs. Johan Willem Monster (69) (Lid) ontvangt de onderscheiding voor zijn activiteiten, die hij sinds 1990 op het terrein van zorg en welzijn heeft ontplooid en ontplooit. De heer Monster was van 1984 tot 2003 adjunct-directeur en hoofd medische en paramedische dienst bij verzorgingshuis ‘Het Zonnehuis’ in Zuidhorn. Decorandus was hier ook lid van de raad van bestuur. Sinds 1990 is hij Monster bestuurslid en sinds 2006 voorzitter van de Stichting Bijzondere Woonvoorzieningen te Zuidhorn. Van 2003 tot 2010 was hij voorzitter van de Cliëntenraad Trombosediensten. Van mei 2004 tot februari 2009 was decorandus medisch begeleider van vakantiereizen voor gehandicapten van de Nationale Vereniging de Zonnebloem. Sinds 2006 is hij medisch begeleider van vakantiereizen voor jongeren op zeilschip De Eendacht. Sinds 2006 is de heer Monster ook actief lid en medisch begeleider van vakantiereizen voor gehandicapten op vakantieschip de J. Henry Dunant (sinds 2008) van het Nederlandse Rode Kruis. Hij fungeert dan ook als reserve scheepsarts.

Jan Vennema (80) (Lid) ontvangt de onderscheiding voor zijn activiteiten, die hij sinds 1974 voor de Gereformeerde Kerk te Zuidhorn uitvoert en heeft uitgevoerd. Sinds 1974 is decorandus verzorger van de geluidsinstallatie en de kerkradio. Sinds 1980 is hij verzorger van de bloemen voor de zondagse eredienst. Vanaf 1995 is decorandus contactpersoon. Dit houdt in dat hij ziekmeldingen van de gemeenteleden doorgeeft aan de pastores en scriba. Sinds 1980 is decorandus verzorger van drukwerk voor liturgieën, kerkvensters, jaar- en winterwerkboekjes. Van 2002 tot 2006 was de heer Vennema hulpkoster en zette hij zich vooral in voor ‘de Gasthorn’, het vergadercentrum van de kerk.

Pieter Pauwel Koopman (80) (Lid) ontvangt de onderscheiding voor zijn activiteiten, die hij op het terrein van kerkelijk leven, onderwijs, ouderenwelzijn en koorzang heeft ontplooid en ontplooit. Decorandus is adjunct-directeur geweest van het bedrijf Koopman Transport BV te Noordhorn. Van 1962 tot 1965 is decorandus lid geweest van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Delfzijl. Van 1963 tot 1968 was hij lid van het schoolbestuur van de Gereformeerde basisschool te Delfzijl. Van 1986 tot 1971 was decorandus lid van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Groningen-Noord. Van april tot juni 1990 was de heer Koopman lid van de Synode van Leeuwarden. Van 1994 tot heden is hij actief lid, tweede voorzitter, voorzitter en verzorger van het maandblad ’Perspectief’ van de Protestants Christelijke Ouderenbond, afdeling Zuidhorn. Sinds 1996 is decorandus bezorger van maaltijden voor tafeltje-dek-je in Briltil, Zuidhorn en Noordhorn. Van april tot oktober 1999 is hij lid geweest van de Synode van Leusden. Sinds 2002 is de heer Koopman adjunct-bestuurslid van de Vereniging Onderlinge Contact voor gemeenteleden van de Gereformeerde kerk te Zuidhorn. Sinds 2005 is hij voorzitter van een ouderenkoor. Daarnaast is decorandus sinds 1997 lid van het Gereformeerde Groninger Mannenkoor, waarvan 4 jaar als bestuurslid. Tussen 1976 en 2005 is decorandus meerdere perioden actief geweest als ouderling van de Gereformeerde Kerk te Zuidhorn.

Drs. Bartel Dikkeboer (62) (Ridder) ontvangt de onderscheiding voor zijn werkzaamheden als docent aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen en voor diverse beroepsgerelateerde activiteiten. Decorandus is arts en sinds 1974 werkzaam als docent aan bovengenoemd Instituut. De heer Dikkeboer heeft baanbrekend werk verricht voor de totstandkoming van de marjoropleiding Sportgezondheid van de Hanzehogeschool Groningen. De opleiding is trendsettend in Nederland en daarbuiten. De heer Dikkeboer heeft binnen de Hanzehogeschool diverse functies bekleed. Zo was hij manager Coördinatietaken en Expertise van de opleiding Sport, Gezondheid en Management en lid van de werkgroep Groninger Sportmodel. Ook was hij gastdocent aan de studierichting Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Daarnaast ontplooide/ontplooit decorandus de volgende activiteiten. Hij is van 1983 tot 1988 lid geweest van het Overlegorgaan van het Nationaal Instituut voor de Sportgezondheidszorg. Van 1983 tot 1984 was de heer Dikkeboer bestuurslid van het Sport Medisch Adviescentrum te Groningen. Van 1984 tot 1989 was hij lid van de Commissie Jeugdgezondheidszorg/Lichamelijke Opvoering. Van 1986 tot 1990 was decorandus lid van de Commissie Motorische Remedial Teaching. Van 1986 tot 2009 (met onderbreking van een jaar) was hij teamarts van de eredivisiebasketbalclub GasTerra Flames. Sinds 1987 is de heer Dikkeboer lid van de werkgroep Gezond Sporten van NISGZ/Koninklijke Vereniging voor Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Sinds 1988 is hij projectleider Bedrijfsfitness van de Academie Lichamelijke Opvoeding. Van 1992 tot 1993 was decorandus adviseur van Lode Medical Technology voor de ontwikkeling van het isokinetische apparaat Aristokin. Decorandus vervulde bij de ontwikkeling een pioniersrol en is onlangs gevraagd mee te werken aan de doorontwikkeling van het apparaat. Van 1992 tot 2000 is hij projectleider van Project Lineair Isokinesie en Contractactiviteiten. Sinds 1996 is hij lid van de wetenschappelijke commissie van het Interuniversity Cooperation Programme in Health en Fitness. Van 2002 tot 2004 was decorandus lid van de redactieraad van het blad Lichamelijke Opvoeding van de KVLO en in dezelfde periode was hij bestuurslid van de Stichting Basketball Groningen.

Naast genoemde activiteiten heeft decorandus vele publicaties in tijdschriften op het gebied van sportgeneeskunde op zijn naam staan. Ook heeft de heer Dikkeboer meegewerkt aan meerdere boeken, lezingen gegeven en meegewerkt aan radio- en tv-programma’s.

29-04-2011 WIZ

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Kies je kunst

Opening Kunst in de Etalage route Zuidhorn

19 september 2019    Zuidhorn-nieuws
Kunst bekijken, loten kopen en met een kunstwerk naar huis
Lees verder →
Zonnepanelen1

Duurzaam wonen in het Westerkwartier!

20 september 2019    Zuidhorn-nieuws
Westerkwartierders, D66 en Sterk Westerkwartier willen aan de slag
Lees verder →
Vioolles oktje (5)

Drie jarige op viool in de kerk

19 september 2019    Zuidhorn-nieuws - fotos
Open les onder leiding van Oktje Lambermont van Klank en woord
Lees verder →
Rommelmarkt noordhorn (21)

Koopwoede groter dan de achterbak

18 september 2019    Zuidhorn-nieuws - fotos
Gezellige rommelmarkt in Noordhorn
Lees verder →
Veur-aaltied

Veur Aaltied in Visvliet

18 september 2019    Zuidhorn-nieuws
Levensverhalen van in of bij de kerk begraven dorpsgenoten basis voor bijzonder theaterstuk
Lees verder →
Blote voetenhof

Werkschuur Staatsbosbeheer Peebos Opende wordt multifunctioneel gebouw

17 september 2019    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek - Regio-nieuws
ontwerpbestemmingsplan ‘Peebos 1a, Opende’ ter inzage
Lees verder →