Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Verslag bestuurlijk overleg Den Ham Fransum

27 februari 2009    Zuidhorn-nieuws
Lijst van actiepunten voortvloeiende uit het bestuurlijk overleg met het bestuur van Plaatselijk Nut Den Ham-Fransum, gehouden op 27 januari 2009 in het dorpshuis te Den Ham Aanwezig: namens het bestuur de heer B.

Lijst van actiepunten voortvloeiende uit het bestuurlijk overleg met het bestuur van Plaatselijk Nut Den Ham-Fransum, gehouden op 27 januari 2009 in het dorpshuis te Den Ham

Aanwezig: namens het bestuur
de heer B. de Vries
mevrouw B.W.G. Doll-van den Berg
de heer K.Spriensma
de heer A. Hogeveen
mevrouw W. Keizer

namens de gemeente
de heer E. Fennema
de heer J. Oomkes
de heer S. de Vries
de heer F.H. Wiersma
mevrouw L. Kootstra
de heer B.J. GroenewoltOpeningVerslag bestuurlijk overleg van 29 januari 2008Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat de afwatering van het fietspad langs de Piloersemaborg - ter hoogte van de middelste rooster - nog steeds niet goed functioneert. Ook dient onderhoud gepleegd te worden aan het hang- en sluitwerk van de klaphekken aan weerszijden van het fietspad.
ACTIE:
De heer Wiersema zegt toe dat Openbare Werken aan beide zaken de nodige aandacht zal schenken.

Staat van onderhoud S. Veldstraweg
Het bestuur zegt dat in de afgelopen jaren over het onderhoud aan de weg veelvuldig overleg heeft plaatsgehad met de provincie. De situatie verslechtert aanzienlijk maar de gewenste maatregelen blijven uit, ondanks toezeggingen van ambtelijke zijde. Onlangs heeft het bestuur daarover haar zorgen geuit in een brief aan gedeputeerde Bleker. Hierop is tot op heden geen reactie ontvangen.

De heer Fennema zegt de zorgen van het bestuur te delen. Besloten wordt dat - zodra de reactie van de gedeputeerde is ontvangen - nader overleg plaatsvindt over de inhoud van de reactie en de eventuele vervolgstappen. Daarnaast wordt afgesproken dat het bestuur een brief aan het college van gedeputeerde staten schrijft, waarin de navolgende wensen ten aanzien van de veiligheid op de S. Veldstraweg binnen de bebouwde kom kenbaar worden gemaakt:het verbeteren van de oversteekbaarheid van de weg door het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats;het instellen van een inhaalverbod voor het gemotoriseerd verkeer;het regelen van de voorrangssituatie ter plaatse van de aansluiting van de S. Veldstraweg met de Ds. Koppiusweg en de Fransumerweg;het plaatsen van enkele fietsklemmen bij de bushalte aan de noordzijde van het dorp.

Plaatsen blikvanger langs fietspad aan de noordzijde van het dorp
Het bestuur vraagt het college om plaatsing van een blikvanger naast het fietspad aan de noordzijde van het dorp. Vooral in en om de sloot langs het fietspad worden veel lege blikjes en frisdrankflesjes aangetroffen

De heer Wiersma zegt, dat het bestuur in een eerder overleg ook al eens om een dergelijke voorziening heeft gevraagd. Toen is besloten tot plaatsing van een prullenbak naast de bushalte. Aan dit besluit houdt het college vast.
ACTIE:
De heer Wiersma stelt voor om in het najaar een zogenaamde zwerfvuilactie te houden in en om het dorp in samenwerking met het bestuur en de inwoners. Dit voorstel wordt door het bestuur goed ontvangen. De heer Wiersma zegt toe dat de gemeente daartoe het initiatief neemt.

Afvoer hemelwater aan de zuidzijde van het dorp
Het bestuur geeft aan dat de afvoer van hemelwater bij meerdere woningen aan de zuidzijde van het dorp minder goed functioneert nadat aan die zijde een sloot is gedempt.
ACTIE:
De heer Wiersma zegt toe, dat door een medewerker van Openbare Werken contact wordt opgenomen met de heer Spriensma voor het maken van een afspraak om ter plaatse de situatie in ogenschouw te nemen.

Toelichting op inspraakreactie in het kader van de bruggenstudie Aduard/Dorkwerd
Het bestuur geeft een toelichting op haar inspraakreactie, waarna de heer Fennema vervolgens nog eens de variantkeuze van de gemeente toelicht. Besloten wordt de verdere besluitvorming door de provincie af te wachten.

Rondvraag
Het bestuur verzoekt om de NH Kerk door middel van een verwijsbord op het kruispunt Ds. Koppiusweg en de S. Veldstraweg te verwijzen. Verder wordt opgemerkt dat het bebouwde kombord aan de zijde van de Fransumerweg is verdwenen.ACTIE:
De heer Wiersma zegt toe dat Openbare Werken aan beide zaken aandacht zal besteden.

Het bestuur dankt het college voor de medewerking bij de organisatie van de fietstocht op 30 april 2008.De heer Oomkes kondigt de restauratie van Steentil aan. De restauratie zal veel overlast met zich meebrengen voor het doorgaande verkeer. ACTIE:
Het bestuur zal van de verdere ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden. Aan de tijdelijke oversteekbaarheid van het Aduarderdiep voor fietsers en voetgangers zal nog de nodige aandacht worden geschonken.

Sluiting
Zuidhorn, 28 januari 2009.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Overdracht vlag tocht om de noord hielke westra 190921

Westerkwartier gastgemeente Tocht om de Noord 2022

26 september 2021    Zuidhorn-nieuws
vlag symbolisch overgedragen aan wethouder Hielke Westra
Lees verder →
Kranslegging monument

Platform Keelbos legt krans bij monument Faan

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Om positie LHBTI-ers te verbeteren en de geschiedenis niet uit het oog te verliezen
Lees verder →
Dorpskerk zuidhorn

Sponsor een dakpan voor restauratie dak Dorpskerk Zuidhorn

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Dakrestauratie in fases voor Dorpskerk Zuidhorn
Lees verder →
Mollema-2

Mollema gaat voor trilogie, maar eerst het WK

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws - Sport
Mollema start zondag op WK, maar heeft ander groot doel: 'In alle drie de grote rondes winnen'
Lees verder →
Astrid schulting

Gemeentesecretaris Astrid Schulting finalist overheidsmanager van het jaar 2021

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Eerst nog jurybezoek in oktober
Lees verder →
Food

Lancering Food Innovation Hub

24 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Samen de Food-agenda voeden
Lees verder →