Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Themamiddag over toekomstig bouwen en wonen

27 november 2013    Zuidhorn-nieuws
ANBO en PCOB, in samenwerking met de SWgZ, maken WERK van het toekomstig bouwen!
2012-zonnehuisrondrit (22)

Op dinsdag 10 december 2013 zal in Zalencentrum Balk een themamiddag worden gehouden over het toekomstig bouwen en wonen. De ouderenbonden ANBO en PCOB, in samenwerking met de SWgZ, hebben hiertoe het voortouw genomen. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. Voor deelname, inclusief koffie/thee met cake, wordt een bedrag gevraagd van € 5,- per persoon.

De heren W. van Deel en F. Postema van de Adviescommissie Bouwen en Wonen Zuidhorn zullen een presentatie houden over het gewenste toekomstige bouwen van woningen. Nu de overheid zich steeds meer terug trekt op het gebied van zorg en ondersteuning zullen mensen langer in hun huis moeten blijven wonen. Dit betekent dat de huidige bouwstijl zal moeten worden aangepast en de woningen zodanig moeten worden gebouwd dat ouderen in staat zijn om langer in hun huizen te kunnen blijven wonen. Het gaat hier dus om een vorm van flexibel bouwen. Ongetwijfeld zal de eerste  reactie van deskundigen zijn dat deze mogelijke nieuwe aanpak extra geld zal vragen. De vraag is echter of dat wel zo is en of er geen slimmere oplossingen te bedenken zijn.

Maar ook andere vragen spelen een rol bij dit onderwerp b.v. wat zijn de consequenties van de scheiding wonen en zorg, de voorgenomen daling van de huurtoeslag, de sterk verminderde mobiliteit onder ouderen gekoppeld aan vereenzaming?
Kortom vragen te over.

Een forum onder voorzitterschap van de heer J.A. van Manen (voorzitter Adviesraad WMO Zuidhorn) en verder bestaande uit de heer J. Oomkes (wethouder o.a. van woningbouwontwikkeling in de gemeente Zuidhorn), mevrouw J. Klijn (directeur van Wold en Waard), mevrouw G. Hoiting (regiomanager Zuidhorn a.i. van de Zonnehuisgroep Noord) en mevrouw W. Schaap (ouderenadviseur SWgZ) zullen voor zover nog nodig hun visie geven op de toekomstige woningbouw. Daarna zal er een discussie plaatsvinden met de deelnemers. Het belooft een “stevige” middag te worden.
Het ligt in de bedoeling dat de uitkomst van de gehouden discussie in een manifest wordt verwerkt en vervolgens wordt aangeboden aan de fracties van de politieke partijen. Immers de gemeenteraadsverkiezingen zijn al op 19 maart 2014!

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Miljoenen voor MKB voor inrichten onderneming anderhalvemetereconomie

05 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Provincie pakt gevolgen corona aan: 11,5 miljoen beschikbaar
Lees verder →
Avondvierdaagse-2018 (1)

Gewoon dit jaar de Avond4daagse lopen!

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
niet in hele grote groepen tegelijk, maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je gezin
Lees verder →
Henk bakker mondkapje (2)

Lokaal gemaakte mondkapjes van Dymph Dressen

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Duurzaam, wasbaar en uniek design
Lees verder →
Wethouder reikt bloemen uit aan mantelzorger

Bloemetje van Bert voor Mantelzorgers

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
400 mantelzorgers krijgen bloemen in gemeente Westerkwartier
Lees verder →
Bert nederveen-2019

Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente Westerkwartier

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Een van de aanbevelingen in enquête:Heb aandacht voor het beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan.
Lees verder →
Hoogspanning masten

“Als de eerste masten staan gaan die niet meer weg”

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
TenneT wil beginnen met aanleg 380 kV hoogspanningsverbinding zonder uitspraak Raad van State
Lees verder →