Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Stichting Vrienden van het Johan Smitpark en Waterpark in Zuidhorn over Parken en Politiek

23 februari 2022    Zuidhorn-nieuws
Omdat recent een aantal mensen vanuit hun politieke achtergrond zich in de pers uitspraken over de Stichting en daarbij verbanden legden met personen, reageert het bestuur
Sible bootsma vrienden van joh smit park

De Stichting Vrienden van het Johan Smitpark en het Waterpark vertegenwoordigt in toenemende mate vele honderden burgers, die bezwaren hebben tegen het aanleggen van een ingrijpende mountainbike route in de beide parken van Zuidhorn.

Omdat recent een aantal mensen vanuit hun politieke achtergrond zich in de pers uitspraken over onze Stichting en daarbij verbanden legden met personen, willen wij daar op reageren. De Stichting bestaat uit vrijwilligers en heeft geen politieke intentie. Bestuursleden en de vele andere betrokkenen hebben hun eigen mening, voorkeuren en contacten. Het is bijzonder dat op dit onderwerp zoveel verschillende burgers zo lang en zo vasthoudend met elkaar verbonden zijn. Wat ons samenbrengt is dat voorbereiding en besluitvorming omtrent de route niet volgens de regels verloopt en burgers dientengevolge zich in hun recht aangetast weten.

De zaken die door de raadsfractie ‘VZ Westerkwartier’ naar voren zijn gebracht, zijn onafhankelijk van de Stichting Vrienden onderzocht. Sinds 11 februari 2020 beschikte de Stichting na onderzoek via de griffie al over dezelfde informatie. Deze werd door de toen nieuwe gemeente Westerkwartier verstrekt, nadat bij de voormalige gemeente Zuidhorn vergeefs geprobeerd was de relevante informatie boven tafel te krijgen.

Dat politieke partijen elkaar bestrijden en benijden hoort thuis in het politieke veld. De Stichting Vrienden is blij met elk stukje waarheid wat naar boven komt. In dit geval is een tip van de sluier opgelicht, namelijk dat er geen MTB burgerinitiatief bestaat. Het is niet ingediend, de burgemeester heeft het draagvlak niet getoetst en de aanvraag is aan niemand voorgelegd. De regels zijn echter duidelijk hoe dit had gemoeten. Toch is onder het label 'burgerinitiatief' verder gegaan en subsidie toegezegd.

Daarnaast mag die route alleen bereden worden door 'Zuidhorns' mountainbikers. Het plan is namelijk vóór het besluit in mei 2018 in gebruiksdoel beperkter gemaakt, althans tekstueel: van regionale trekpleister voor het hele Westerkwartier tot een lokale baan. Dit was een soort voorwaarde om het te laten doorgaan. Echter is deze planwijziging niet aan de subsidieverstrekkers verteld, die meer dan de helft van de totale subsidie (100% uw en ons geld) betaalt. Dus zowel de Provincie Groningen als een commerciële bank zijn tot op de dag van vandaag ten onrechte in de veronderstelling iets goeds te doen voor het hele Westerkwartier en hebben de aanvraag daarop getoetst. Komt u van buiten het dorp? Jammer dan, u bent niet welkom!

Voor wie denkt dat de bezwaarde burgers überhaupt tegen MTB activiteiten zijn: dat is niet het geval, er zijn ook actieve MTB'ers onder hen. De gemeente is echter de verantwoordelijke gesprekspartner in dit verhaal. Burgers hoeven niet onderling in discussie over proporties, inhoud of uitvoering, daar waar de verantwoordelijkheid voor het draagvlak bij de gemeente ligt. Velen hoopten gedurende 3 à 4 jaar dat de gemeente zelf onderzoek zou doen naar dit traject. Helaas moet je dan de gang naar de rechter maken.

Wij waarderen het dat een partij als VZ Westerkwartier zich zorgen maakt over iets wat zoveel burgers bezighoudt. Net als de partijen die in 2017/2018 dat ook deden. Want laten we wel zijn, naast het juridische zit er toch echt een politiek verantwoordelijke kant aan. Ongeacht de juridische uitslag van de Hoge Raad, zal dat niet bestaande burgerinitiatief en het op die basis oneerlijk verkregen geld toch altijd blijven kleven aan dit verhaal. De Stichting Vrienden is daarom blij met elke partij die onderzoek doet en hier een vraag- of uitroepteken plaatst. Dat is ook verantwoordelijkheid nemen over deze erfenis.

De Stichting Vrienden blijft zich inzetten voor een oplossing die proportioneel past in de waarden van de parken en niet aan een kleine groep voorkeur geeft ten koste van andere zaken, gebruikers en omwonenden.

Laat parken en politiek elkaar niet bijten maar versterken, zonder voorkeur, op een eerlijke manier.
Dat moet toch mogelijk zijn?

Het bestuur

foto: De vrienden met een stand op het Komfeest in 2019

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Kerk den ham wandelen t meestringa

Dorpentocht en 4 mijl van Oldehove in september

18 augustus 2022    Zuidhorn-nieuws
Kinderloop voor 4 mijl en na afloop braderie en feesttent met dj's
Lees verder →
Jongen kleuter rugzak

Terug naar school? Denk aan een goede rugzak

18 augustus 2022    Zuidhorn-nieuws
Lees verder →
Begraafplaats-zuidhorn

Onderzoek historische en waardevolle graven gemeentelijke begraafplaatsen

16 augustus 2022    Zuidhorn-nieuws
Van de gemeentelijke begraafplaatsen in de voormalige gemeente Zuidhorn bestaat al zo’n lijst
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Openingstijden bouwvak, Verkeersstremmingen en historische begraafplaatsen

16 augustus 2022    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 16 augustus 2022
Lees verder →
Reitdieptocht

Zwemmen in het Reitdiep!

14 augustus 2022    Zuidhorn-nieuws
74e editie is op zondag 28 augustus
Lees verder →
Zonnepanelen1

Aanpassing salderingsregeling zonnepanelen vanaf 2025

10 augustus 2022    Zuidhorn-nieuws
het percentage gaat dan naar 64%. Dit bouwt tot en met 2030 met 9% per jaar af, om in 2031 ineens een sprong te maken naar 0%.
Lees verder →