Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Ruimte voor begraven in de natuur in Westerkwartier

29 september 2021    Zuidhorn-nieuws
De gemeente ziet hierbij een rol weggelegd voor particuliere initiatiefnemer
Doezumermiedenpeebos (1)

Het college stemt in het met het nieuwe Begraafplaatsenbeleid Westerkwartier 2022-2026. Dit beleid is na een intensief traject van onderzoek en bijeenkomsten en gesprekken met inwoners, raad en uitvaartorganisaties tot stand gekomen. Het college legt het beleid nu ter vaststelling voor aan de raad.

Startnotitie
In 2020 heeft de gemeente een startnotitie over haar begraafplaatsen opgesteld. Deze is besproken met de raad, uitvaartondernemers en -verenigingen en vrijwilligers en medewerkers van de begraafplaatsen. Hierna heeft de gemeente het conceptbeleid opgesteld. Hier konden inwoners en organisaties op reageren. In de eerste helft van 2021 zijn deze reacties verwerkt. Daarnaast zijn nog gesprekken gevoerd met een aantal organisaties. Al deze opbrengsten hebben geleid tot het nieuwe Begraafplaatsenbeleid Westerkwartier 2022-2026.

Natuurbegraafplaats
In het nieuwe beleid is ruimte voor één natuurbegraafplaats in de gemeente. De gemeente ziet hierbij een rol weggelegd voor een particuliere initiatiefnemer om hier plannen voor te ontwikkelen. De gemeente geeft randvoorwaarden aan waaraan een natuurbegraafplaats moet voldoen.

Begraafplaatsenbeleid 2022-2026
Voor de herindeling voerde elke gemeente haar eigen beleid op het gebied van begraven. Na de herindeling heeft de gemeente Westerkwartier 27 begraafplaatsen in eigendom en beheer gekregen. Als eerste zijn in 2019 de tarieven geharmoniseerd. De gemeente benut de komende jaren om uniformiteit te realiseren bij de begraafplaatsen. De gemeente moet daarbij keuzes maken voor onderwerpen als de begraafcapaciteit, de graftermijnen en een natuurbegraafplaats. De gemeente volgt de ontwikkelingen op het gebied van begraven. Daarom stelt de gemeente nu eerst beleid op voor vijf jaren. Na deze periode kijkt de gemeente of er bijstellingen nodig zijn.

Begraafcapaciteit
Jaarlijks vinden ongeveer 200 overledenen hun laatste rustplaats op een van de 27 gemeentelijke begraafplaatsen. In het nieuwe begraafplaatsenbeleid houdt de gemeente deze 27 begraafplaatsen in stand. Met dit aantal begraafplaatsen heeft de gemeente voldoende begraafcapaciteit. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van begraven. Op dit moment daalt landelijk het aantal begrafenissen, stijgt het aantal crematies en is er een toename van begrafenissen op een natuurbegraafplaats.

foto:  Catherina arkema

  • Begraafplaats-zuidhorn
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Snoeien fruitbomen foto stieneke van der wal

Workshop Snoeien fruitbomen & Aanleg boomgaard weer van start

18 januari 2022    Zuidhorn-nieuws
U kunt zich aanmelden!
Lees verder →
Tafeltennis ouderen

Start OldStars tafeltennis in Leek uitgesteld

15 januari 2022    Zuidhorn-nieuws
Op de reguliere dinsdagavond kan wel weer worden getafeltennist. Geïnteresseerden in tafeltennis zijn dan uiteraard welkom om een balletje te komen slaan!’.
Lees verder →
Johan hamster cu

ChristenUnie draagt Johan Hamster voor als nieuwe gedeputeerde Groningen

15 januari 2022    Zuidhorn-nieuws
Opvolger Henk Staghouwer
Lees verder →
Politie-

Drugsdealer betrapt en defensievoertuig kust boom

15 januari 2022    Zuidhorn-nieuws
112 nieuws
Lees verder →
Leerlingen rsg de borgen

rsg de Borgen opent deuren digitaal voor leerlingen groep 8

14 januari 2022    Zuidhorn-nieuws
Open Festival Week opnieuw online!
Lees verder →