Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Prov. Staten:Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota

24 juni 2009    Zuidhorn-nieuws
Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2009 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota De fracties in Provinciale Staten hebben 24 juni hun Algemene Politieke Beschouwing gehouden. De Voorjaarsnota 2009 is vastgesteld. Aandacht ging onder meer uit

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2009

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota


De fracties in Provinciale Staten hebben 24 juni hun Algemene Politieke Beschouwing gehouden. De Voorjaarsnota 2009 is vastgesteld. Aandacht ging onder meer uit naar; de campagne 'Leren tot de kansen keren', inzet nachttreinen en nachtbussen bij grote evenementen, 'Gast van de Staten', energierotonde, zeesluis bij Delfzijl en Groningen Seaports.

Algemene Politieke Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2009
Een belangrijk moment van het Statenjaar zijn de Algemene (politieke) Beschouwingen. Fractievoorzitters van Provinciale Staten debatteren dan met elkaar én met het college van Gedeputeerde Staten over politieke hoofdlijnen en het collegebeleid voor het komende jaar. Provinciale Staten hebben de Voorjaarsnota 2009 vastgesteld.
De Partij voor het Noorden stemde tegen de Voorjaarsnota.

De volgende moties zijn aangenomen:

PvdA: campagne 'Leren tot de kansen keren':
Provinciale Staten hebben met algemene stemmen een motie aangenomen van de PvdA. In de motie wordt het college verzocht om samen met onderwijsinstellingen en Werkpleinen te komen met een voorstel voor een provinciale campagne genaamd: 'Leren tot de kansen keren'. Aanleiding is de kredietcrisis en de stijging van het aantal WW en WWB aanvragen in de provincie Groningen.PvdA: inzet nachttreinen en nachtbussen bij grote evenementen
Een motie van de PvdA over de inzet van nachttreinen en nachtbussen bij grote evenementen is aangenomen. De Staten verzoeken het college in overleg te gaan met de noordelijke vervoerders en de NS over het inzetten van nachttreinen en nachtbussen tijdens evenementen als 3FM Serious Request en Roze Zaterdag.

De heer Abbes van het CDA, mevrouw de Winter van het CDA en de ChristenUnie stemden tegen deze motie.

PvdA: energierotonde
Provinciale Staten hebben met algemene stemmen een motie aangenomen van de PvdA betreffende energieopwekking in de Eemshaven. Met deze motie verzoeken de Staten het college te onderzoeken of er vanuit de Eemshaven aansluitingen kunnen komen op een groot gelijkstroomnet voor wind op zee. Op deze manier kan windstroom beter benut worden en ingepast in het Europese stroomnet. Ook vragen de Staten het college te onderzoeken of een dergelijk net dan gelijk kan worden benut voor afvoer van stroom van de Eemshaven naar Holland.

VVD: verlenging zeesluis bij Delfzijl
De Staten hebben met algemene stemmen de motie van de VVD aangenomen. In de motie wordt het college verzocht alle mogelijkheden te blijven onderzoeken om verlenging van de zeesluis bij Delfzijl zo spoedig mogelijk te kunnen realiseren. De Staten willen jaarlijks op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in dit dossier.

ChristenUnie: 'Gast van de Staten'
Provinciale Staten hebben met algemene stemmen een motie van de ChristenUnie aangenomen. Met deze motie geven de Staten aan het belangrijk te vinden inwoners van de provincie Groningen meer te betrekken en kennis te laten maken met het werk van de Staten. Zowel in bestuurlijke als politieke zin. Naar aanleiding van de motie zal er een plan opgesteld worden, genaamd 'Gast van de Staten' , met als doel het versterken van de relatie tussen volksvertegenwoordigers en inwoners van de provincie Groningen. Het plan zal uiterlijk in november 2009 voorgelegd worden aan de Staten.


GroenLinks: participatie/repowering solitaire windmolens; inspanningen Seaports
De motie van GroenLinks is met algemene stemmen aangenomen door Provinciale Staten.
In de motie geven de Staten het belang aan van een brede participatie in windenergie en repowering van solitaire molens naar concentratiegebieden. Hierop sturen kan echter alleen als er regie wordt gevoerd over de locaties waarop windturbines mogen worden geplaatst. Omdat Groningen Seaports eigenaar is van locaties waarop windturbines zijn toegestaan, zijn de Staten van mening dat Groningen Seaports zich zou moeten inspannen voor de bredere participatie en repowering.
Vertegenwoordigers van Provinciale Staten zullen dit punt inbrengen bij het Algemeen Bestuur van Groningen Seaports en daarover rapporteren aan de Staten. Ook het college wordt verzocht hetzelfde te doen via hun vertegenwoordigers in het Algemeen en Dagelijks bestuur van Seaports en daar eveneens over te rapporteren aan Provinciale Staten.

Het volgende amendement is aangenomen:

PvdA: Seaport Experience Center

Provinciale Staten hebben met algemene stemmen besloten het niet bestede geld voor het Seaport Experience Center in 2008 (€34.000) door te boeken naar 2009. Het Seaports Experience Center is het contactpunt op het gebied van informatie, onderwijs en arbeidsmarkt in het Eemsdeltagebied en verzorgt informatie over het Eemsdeltagebied.
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Avishai cohen foto sam harfouche

Jazz te Gast 2024 met toppers Avishai Cohen en Tijn Wiebenga

01 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Bekend gemaakt tijdens info avond
Lees verder →
Ftc robotwedstrijd

Pretty Smart Robotics haalt FTC robotwedstrijd naar Westerkwartier

01 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Eerste "thuiswedstrijd" voor Noordelijke teams
Lees verder →
Overhandiging kunstwerk marijke-001

Voor de feestdagen kunst in huis dankzij Etalageroute Zuidhorn

30 november 2023    Zuidhorn-nieuws
Marijke Buijs en C.G. van den Bos-van Oostveen vallen in de prijzen
Lees verder →
Smartphone

Hoe kies je de telefoon die bij je past?

30 november 2023    Zuidhorn-nieuws
Lees verder →
Flower power quiz bart (5)

Bart zet mooi programma neer met Flower Power Quiz

28 november 2023    Zuidhorn-nieuws - fotos
Live band goede aanvulling op de energieke presentatie
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over wijziging afvalophaaldag, Kindpakket & bestuursfunctie CCZ

28 november 2023    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 26 november 2023
Lees verder →