Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Programma Westerkwartier Natuurinclusief van start

3 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Boeren ondersteunen bij het aanpakken van meer natuurinclusieve landbouw
Middag-humsterland fakkert

Vorige week is de Stuurgroep Interbestuurlijk Programma Westerkwartier van start gegaan met het programma Westerkwartier Natuurinclusief. Het doel van dit programma is boeren te ondersteunen bij het aanpakken van meer natuurinclusieve landbouw. Dit is een vorm van landbouw, waarbij het economisch verdienmodel zo goed mogelijk wordt gecombineerd met behoud en ontwikkeling van natuur en het landschap. Hiervoor nodigt de Stuurgroep boeren uit mee te helpen met de ontwikkeling hiervan.

Kansen
Met dit programma willen partijen meer kansen bieden aan de toekomst van de boeren, het boerenbedrijf uitdagend laten blijven en het boereninkomen zeker stellen. Daarnaast wil de Stuurgroep ook bereiken dat de natuur en het landschap van het Westerkwartier erop vooruitgaan. Concreet betekent dit dat boeren de kans krijgen uit te vinden hoe ze door anders te boeren een financieel gezonde en meer natuurlijke landbouw kunnen bedrijven. Voor de uitvoering van het programma heeft het Rijk een ruime financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

Aanpak
De Stuurgroep is begonnen met plannen maken. Deze gaan nu vooral over melkveehouderij, het starten van praktijkproeven met minder stikstof en meer aandacht voor biodiversiteit, landschap en bodem. Het maken van de plannen gebeurt met betrokken overheden (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gemeente Westerkwartier, provincie Groningen en Waterschap), boeren- en natuurorganisaties. Later dit jaar organiseert de Stuurgroep een bijeenkomst waar zij met de inwoners in gesprek willen.

Stuurgroep
De Stuurgroep bestaat uit gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen en vertegenwoordigers van LTO, Staatsbosbeheer, Groninger Landschap, het ministerie van LNV, het Waterschap, Collectief Groningen West en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Wethouder Bert Nederveen van de gemeente Westerkwartier is voorzitter van de Stuurgroep.

  • Nmf staghouwer
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Gemeentehuis-zuidhorn

Over Coronavirus en Afvalinzameling

07 juli 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 7 juli 2020
Lees verder →
Lezen-boek

Zomerlezen in bibliotheken Westerkwartier

06 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
Ga op reis naar de bibliotheken in het Westerkwartier
Lees verder →
Trein groningen 2020

Vanaf zaterdag geen sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden

06 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
onderhoudswerkzaamheden aan het spoor
Lees verder →
Aardbeving schade

Compensatie waardedaling woningen in aardbevingsgebied

06 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
meer huiseigenaren komen in aanmerking voor een schadevergoeding
Lees verder →
Vanderdong-expo-zh

De pracht (en de onmacht) van Groningen

06 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
verbeeld door Johan van der Dong
Lees verder →
fierljeppengrijpskerk

In augustus weer Fierljeppen in Grijpskerk

03 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
uitgestelde fierljepseizoen begint 18 juli
Lees verder →