Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over woonplannen, zwerfafval en Verkeersstremmingen

24 mei 2022    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 24 mei 2022
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

Aan de slag met woonplan per dorp 
We gaan aan de slag met woonplannen voor de dorpen. We doen dit samen met de vertegenwoordigers van dorpsbelangen, inwoners, de woningcorporaties en hun huurdersvertegenwoordigers. In de woonplannen komt onder meer te staan aan welke woningen behoefte is. Ook komt erin te staan waar vernieuwing nodig is of waar gebouwen mogelijk tot woningen om te vormen zijn. Daarnaast is er aandacht voor de leefbaarheid van de woonomgeving. Het woonplan maakt duidelijk wat er zou moet gebeuren in een dorp en waar dit zou kunnen.
Digitale enquête
Als voorbereiding op het maken van de woonplannen vragen we je een digitale vragenlijst in te vullen. De uitkomsten van deze enquête gebruiken we bij het maken van de woonplannen. Je kunt in de vragenlijst ook aangeven of je mee wilt denken over het woonplan voor jouw dorp. Je vindt de vragenlijst via www.westerkwartier.nl/woonplannen
Je hebt hiervoor tot en met 31 mei 2022 de tijd.
Alvast hartelijk dank!
Nog niet meegedaan?
Veel inwoners hebben de vragenlijst al ingevuld. Daar zijn we erg blij mee. Heb je nog niet meegedaan? Dan hopen we dat je de vragenlijst ook wilt invullen. We nodigen vooral ook de jongeren in onze gemeente uit hun mening te laten horen over wonen
in hun dorp

Korte enquête over zwerfafval
Woon je in de gemeente Westerkwartier? En heb je een mening over zwerfafval in onze gemeente? Vul dan deze korte vragenlijst in! De gemeenteWesterkwartier vindt het belangrijk dat onze leefomgeving schoon is en daarom wordt zwerfafval aangepakt. Zwerfafval is afval dat op straat of in de natuur terechtkomt, omdat mensen dit daar achterlaten en niet in de vuilnisbak doen of mee naar huis nemen. Denk bijvoorbeeld aan kauwgum, sigarettenpeuken, colablikjes, patatbakjes en snoeppapier. Let op: het gaat hierbij niet om hondenpoep.We horen graag jouw mening over dit onderwerp.Vul daarom de vragenlijst in. Het invullen kost maximaal 5 minuten tijd. Met de resultaten willen we ons zwerfafvalbeleid nog beter maken. Wanneer? Vóór 11 juni 2022

Aankondiging raadsavond woensdag 25 mei
Op woensdag 25 mei is er een raadsvergadering om 19.30 uur. Deze vergadering is in de raadzaal in Zuidhorn aan de Hooiweg 9. Publiek is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
u Opening
u Vaststellen agenda
u Mededelingen
u Besluitenlijsten
u Vraagrecht
u Lijst Ingekomen Stukken
u ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen) jaarrekening 2021
u Jaarstukken 2021 en ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2026 Publiek Vervoer
u Financiële stukken Veiligheidsregio Groningen
u Financiële stukken gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg
u Ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst Groningen
u Uitgebreide procedure t.b.v. nieuwebouw loods Hoendiep NZ 12 Grijpskerk
u Vaststellen bestemmingsplan Oostindie-Roomsterweg 13A Leek
u Onderzoeksrapport rekenkamer Afvalbeleid Westerkwartier
u Evaluatie sociale ombudsfunctionaris
u Benoeming leden vertrouwenscommissie
u Stand van zaken coalitie-onderhandelingen
u Sluiting
De livestream, de volledige agenda en de te bespreken stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://westerkwartier.bestuurlijkeinformatie.nl

Gewijzigde openingstijden Hemelvaartsdag donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 
u De locaties van de gemeente zijn gesloten en telefonisch niet bereikbaar op donderdag 26 en vrijdag 27 mei.
u De route van de milieuboer en de grijze route gaan van donderdag 26 mei naar zaterdag 28 mei.
u De milieustraten zijn donderdag 26 mei gesloten.
Spoed of crisiszaken
Bij spoed of crisiszaken op het gebied van Jeugd belt u met het algemene nummer, 14 0594. U wordt dan doorgeschakeld met een consulent Jeugd. In geval van spoedeisende calamiteiten op het gebied van wegen, riolering, gemeentelijke gebouwen en groen, belt u met het algemene nummer, 14 0594. U wordt dan doorgeschakeld met het calamiteitennummer.

Informatie over opvang van vluchtelingen uit Oekraïne 
De oorlog in Oekraïne is dichtbij en veroorzaakt een grote vluchtelingencrisis in Europa. De gemeente Westerkwartier neemt in de opvang van deze vluchtelingen voor oorlogsgeweld haar verantwoordelijkheid. Ook in onze gemeente zijn al ruim honderd
vluchtelingen opgevangen in opvanglocaties van de gemeenten en bij particulieren.
Wij richten ons op het verzorgen van opvanglocaties voor grotere groepen in bestaande gebouwen, zoals nu in het Gomarus-college in Zuidhorn. Deze locatie is naar verwachting begin juni klaar voor de opvang van maximaal 150 mensen. Wilt u meer informatie, of weten wat u kunt doen, waar u moet zijn en meer? Kijkt u dan op onze website http://www.westerkwartier.nl daar staat de meest actuele informatie.
Onderwijs en leerlingenvervoer
Kinderen en jongeren die gevlucht zijn uit Oekraïne hebben recht op onderwijs, ongeacht de verblijfsstatus. Op de site van de gemeente (http://www.westerkwartier.nl) leest u hoe we onderwijs en vervoer erheen hebben geregeld voor Oekraïense kinderen en
jongeren in het Westerkwartier.
Informatie over zorgkosten voor vluchtelingen uit Oekraïne
Hoe de vergoeding van zorgkosten voor vluchtelingen uit Oekraïne is geregeld is na te lezen op de site van de gemeente (http://www.westerkwartier.nl). Ook staat hier meer informatie over de vergoedingen voor mondzorg. Een vluchteling uit Oekraïne kan ook een zorgverzekering aanvragen. Hoe dat moetstaat op de website van de zorgverzekeringslijn (http://www.zorgverzekeringslijn.nl). Zodra een vluchteling uit Oekraïne in Nederland aan het werk gaat, kan er een Nederlandse zorgverzekering worden afgesloten. In sommige gevallen kan dan ook de zorgtoeslag worden aangevraagd. Meer informatie daarover staat op de site van de Belastingdienst (http://www.belastingdienst.nl).
Voor vluchteling die asiel aanvragen gelden andere regels. Daarover is meer te vinden op http://www.rmasielzoekers.nl.
In alle gevallen geldt dat zorg niet wordt vergoed als deze niet onder het basispakket valt.
Voor spoedgevallen buiten het basispakket kan een uitzondering gemaakt worden. Daarvoor kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator in de gemeentelijke opvang of met de gemeente via oekraine@westerkwartier.nl (particuliere opvang).
Spreekuren Sociaal Werk De Schans en VluchtelingenWerk
Sociaal Werk De Schans en VluchtelingenWerk houden spreekuur in de opvanglocaties. De actuele tijden en locaties staan op onze website http://www.westerkwartier.nl
Contactgegevens gemeente
De contactgegevens van de gemeente voor vragen over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn: oekraïne@westerkwartier.nl en 14 0594 of (0594) 55 15 51.

Herinnering gemeentelijke belastingen 2022
In februari dit jaar zijn de meeste aanslagen gemeentelijke belastingen 2022 verstuurd. Maakt u geen gebruik van betalen met automatische incasso? Dan is de laatste vervaldatum 31 mei 2022. Dit betekent dat u op 31 mei 2022 het totaalbedrag van deze aanslag betaald moet hebben.
Herinnering
Een tegemoetkoming voor de gemeentelijke belastingen geldt niet voor de afrekening ingezamelde kilo’s huisvuil. In dat geval is er dan ook altijd nog een deel door u te betalen. Heeft u na 31 mei 2022 nog niets betaald of moet u nog een deel betalen?
Dan krijgt u binnenkort een herinnering van ons.
Brief
De laatste vervaldatum is ook 31 mei 2022 als u wel gebruik maakt van automatische incasso, maar het 2 keer niet is gelukt een termijn te innen. De automatische incasso voor de aanslag gemeentelijke belastingen 2022 is dan komen te vervallen. Is dit bij u
het geval? Dan heeft u van ons een brief ontvangen.
Heeft u vragen over de inhoud van de aanslag gemeentelijke belastingen?
Neemt u dan contact op met Team Belastingen via telefoonnummer 14 0594. U kunt ook een mail sturen naar belastingen@westerkwartier.nl
Heeft u vragen over uw betaling?
Neemt u dan contact op met een kassier via telefoonnummer 14 0594. U kunt ook een mail sturen naar kassier@westerkwartier.nl

Verkeersstremmingen
Hieronder vindt u de verkeersstremmingen voor de komende periode.
Hoornweg Marum 16 mei t/m 10 juni Werkzaamheden IKC
Polderweg Oostwold Tot 20 mei Werkzaamheden
Waezenburglaan Leek Tot 17 juni Werkzaamheden
N388 Bakkerom Boerakker T/m 10 juni Werkzaamheden
Aduarderdiep Feerwerd 30 mei t/m 3 juni Verwijdering brug
Oldekerkermeer Oldekerk 23 t/m 28 mei Bouwwerkzaamheden
Kijk voor meer details over deze stremmingen op
http://www.westerkwartier.nl/wegwerkzaamheden

Afsluiting fietspad langs de N388 Bakkerom Boerakker
Van maandag 23 mei tot vrijdag 3 juni 2022 (17.00 uur) is het fietspad langs de N388 bij Bakkerom afgesloten voor doorgaand fietsverkeer. Fietsers kunnen tijdens de afsluiting gebruik maken van een omleidingsroute.
Zie voor meer informatie www.zuidelijkwesterkwartier.nl/afsluiting-fietspad-langs-de-n388/

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

AFVALWIJZER
» Hier vindt u informatie over de milieuboer, KCA en Milieustraat
 

INFORMATIEPAGINA GEMIST? 
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Nieuwbouw
  • Afvalscheiding
  • Verkeersbord
  • Oekraine-vluchtelingen
  • Gemeenteinsta
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Koos

Koos Brander Vrijwilliger van het jaar: “niet in al die krantjes hè ”

04 juli 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
De leden van ZuNoBri denken daar natuurlijk anders over
Lees verder →
Zunobri slotfeest 2022 (3)

Slotdagen Zunobri druk bezocht en bloemetje voor ZuNoBri vrijwilligers

04 juli 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
Kantinemedewerkers, trainers, scheidsrechters en de diverse commissieleden kwamen allen op het bordes.
Lees verder →
Oprittenverkoop

Gezellige oprittenverkoop Noordhorn

04 juli 2022    Zuidhorn-nieuws
Een mooi initiatief wat navolging verdient
Lees verder →
Alexander nesterenko

Alexander Nesterenko winnaar jeugd handicaptoernooi Talero

04 juli 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
Alle deelnemers kregen voor hun deelname en inspanningen allen ook een medaille
Lees verder →
Medailleregen special olympics

Medailleregen Special Olympics voor zwemmers Oldekerk

01 juli 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
Toegezongen door de zwemmers en vrijwilligers in zwembad Eekeburen
Lees verder →
Bauke mollema nk 2022

Mollema mikt op ritzege in tour

01 juli 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
"Openingsrit lastig tegen al die mannen"
Lees verder →