Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Woon & Energiebeurs, vergunningen en Participatiewet

31 maart 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 1 april 2015
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Gemeentehuis 3 en 6 april gesloten
Het gemeentehuis is vrijdag 3 april (Goede Vrijdag) en maandag 6 april (Paasmaandag) gesloten. Dinsdag 7 april staan we vanaf 8.30 uur weer voor u klaar. Let op! Huisvuilroute maandag 6 april verschuift. Op maandag 6 april (Paasmaandag) wordt geen huisvuil opgehaald. Deze route verschuift naar zaterdag 4 april. Zet u uw container voor 7.30 uur langs de weg?

Kom naar de Woon & Energiebeurs Zuidhorn
Zaterdag 18 april aanstaande van 11.00 - 15.00 uur organiseert de gemeente met bouwers en adviseurs een Woon & Energiebeurs in het gemeentehuis aan de Hooiweg 9 te Zuidhorn. Deze beurs is gericht op de thema’s wonen en duurzaamheid. Naast uitgebreide informatie over alle lopende en toekomstige bouwprojecten in de gemeente presenteren de ondernemers van Slim Wonen Westerkwartier de vele mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Meer informatie over de deelnemers en het aanbod vindt u binnenkort in deze website. Noteer 18 april alvast in uw agenda!

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/- ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een:
> Oranjerun op 27 april 2015, start Julianalaan en omgeving te Oldehove
> straatvoetbal Westerkwartier op 13 mei, plein Overtuinen te Zuidhorn
> zondagavondzang op 14 juni 2015, plein/grasveld Gemmastraat te Zuidhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> oprichten van een woning met terras, Spanjaardsdijk Noord 2 te Den Ham
> tijdelijke aanleg van parkeervoorzieningen, Rijksstraatweg te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96. In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 6 bomen, Heemskerkplein 3 te Zuidhorn
> 1 populier, Adm. Helfrichstraat 11 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.                                      

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor:
> bouwen van een ooievaarsnest, a/d Sportlaan te Grijpskerk (verzonden 18 maart 2015)
> uitbreiden/wijzigen van een woning, Eiso Jargesstraat 16 te Saaksum (verzonden 18 maart 2015)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van een:
> autocross Clubwedstrijd 2015 op 25 april 2015 van 08.00 tot 24.00 uur, a/d Pieterzijlsterweg 1 te Pieterzijl (verzonden 23 maart 2015)
> NK Autocross 2015 op 9 mei 2015 van 08.00 tot 24.00 uur, a/d Pieterzijlsterweg 1 te Pieterzijl (verzonden 23 maart 2015)
> rommelmarkt op 18 april 2015 van 10.00 tot 14.00 uur, a/d Schoolstraat 4 te Aduard (verzonden 24 maart 2015)
> Paaspraise op 4 april 2015 van 16.00 tot 22.00 uur, a/d Overtuinen te Zuidhorn (verzonden 24 maart 2015)
> voorjaarskermis van 16 t/m 19 april 2015, parkeerplaats Hoofdstraat te Zuidhorn (verzonden 24 maart 2015)
> circusvoorstelling voor het Zonnehuis op 16 september 2015 van 11.00 tot 17.00 uur, parkeerplaats a/d Atlasstraat te Zuidhorn (verzonden 24 maart 2015)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor:
> de algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Autocross Clubwedstrijd op 25 april 2015 van 08.00 tot 24.00 uur, a/d Pieterzijlsterweg 1 te Pieterzijl (verzonden 23 maart 2015)
> de algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een NK Autocross op 9 mei 2015 van 08.00 tot 24.00 uur, a/d Pieterzijlsterweg 1 te Pieterzijl (verzonden 23 maart 2015)
> een recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen op 9 mei 2015, in een weiland a/d Pieterzijlsterweg 1 te Pieterzijl (verzonden 23 maart 2015)
> de algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Paaspraise op 4 april 2015 van 16.00 tot 22.00 uur, a/d Overtuinen te Zuidhorn (verzonden 24 maart 2015)
> de algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een voorjaarskermis van 16 t/m 19 april 2015, parkeerplaats Hoofdstraat te Zuidhorn (verzonden 24 maart 2015)
> de algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een circusvoorstelling voor het Zonnehuis op 16 september 2015 van 11.00 tot 17.00 uur, parkeerplaats a/d Atlasstraat te Zuidhorn (verzonden 24 maart 2015)
> plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 1 t/m 15 april 2015 ter aankondiging van het wandelproject “van Dorp tot Dorp” (verzonden 26 maart 2015)
> plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 24 april t/m 7 mei 2015 ter aankondiging van de inschrijving voor de KardingeRun op 28 juni 2015 in Groningen (verzonden 26 maart 2015)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend:
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. de Autocross Pieterzijl Clubcross 2015 op 25 april 2015 van 09.00 tot 20.00 uur en i.v.m. de Autocross Pieterzijl NK 2015 op 9 mei 2015 van 09.00 tot 24.00 uur, a/d Pieterzijlsterweg 1 te Pieterzijl (verzonden 23 maart 2015)

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
> het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) op 25 april 2015 ten behoeve van een Autocross Clubwedstrijd 2015 in een weiland aan de Pieterzijlsterweg 1 te Pieterzijl (verzonden op 23 maart 2015)
> het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) op 9 mei 2015 ten behoeve van een NK Autocross 2015 in een weiland aan de Pieterzijlsterweg 1 te Pieterzijl (verzonden op 23 maart 2015)
> het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) op 16 september 2015 ten behoeve van een circusvoorstelling voor het Zonnehuis, parkeerplaats a/d Atlasstraat te Zuidhorn (verzonden op 24 maart 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende ontheffing is verleend voor het branden van een brandstapel op:
> 5 of 6 april 2015 op een perceel nabij rolpalen Oldehoofsterkanaal te Saaksum (verzonden 23 maart 2015)
> 4 april 2015 op een perceel aan de Noorderweg (terrein sportveld) te Noordhorn (verzonden 26 maart 2015)
> 4 april 2015 op het perceel Zuiderweg 1 te Zuidhorn (verzonden 26 maart 2015).
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze ontheffing binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl. Tenzij anders is aangegeven.

Evenementen in de vakantieperiode
Bent u van plan een evenement te organiseren in de maanden juli, augustus of september? Wacht dan niet te lang met het aanvragen van een evenementenvergunning. Wij verzoeken u voor 1 mei aanstaande uw vergunning aan te vragen! Dit in verband met de aanstaande vakantieperiode. Meer over evenementenvergunningen via http://www.zuidhorn.nl

Militaire oefeningen
De Koninklijke Landmacht oefent in de periode:
> Van 3 t/m 6 april 2015 in een gebied van Anjum, Grijpskerk, Groningen, Delfzijl, Waddenzee.
> Van 7 t/m 17 april 2015 in de strook van de Waddenzee, Marnewaard, Drachten, Harlingen.
Wanneer er schade door de oefeningen ontstaat, kunt u dit melden bij het Ministerie van Defensie via 030 - 2180420 of via jdvclaims@mindef.nl.

Tijdelijk parkeerverbod Pieterzijl
Op zaterdag 9 mei 2015 vindt op een weiland tussen de Pieterzijlsterweg en de Bosscherweg te Pieterzijl een autocross plaats. Met het oog op de verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten voor een deel van de Pieterzijlsterweg een tweezijdig stopverbod in te stellen. Deze verkeersmaatregel is alleen geldig op zaterdag 9 mei 2015 tussen 08.00 uur en 24.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is. Voor informatie over bovenstaande maatregel kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Wegstremming Aduard
Op zaterdag 18 april 2015 wordt er een rommelmarkt gehouden aan de Schoolstraat te Aduard. Met het oog op de verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten de Schoolstraat ter hoogte van de kruisingen met de Burg. Seinenstraat en de Kloosterstraat af te sluiten voor alle verkeer. Deze verkeersmaatregel is alleen geldig op 18 april 2015 van 06.00 uur tot 16.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is. Voor informatie over bovenstaande maatregel kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

De gemeente helpt u!
Begin maart heeft elk huishouden een rekening voor de gemeentelijke belasting ontvangen. Bij het Zorgloket van de gemeente Zuidhorn kunt u terecht voor een korting op deze belasting.
U komt hiervoor in aanmerking wanneer:
> U niet meer verdient dan 110% van wat u zou krijgen wanneer u een bijstandsuitkering zou ontvangen.
> Uw vermogen niet hoger is dan € 5.895 (alleenstaande) of € 11.790,00 (meerpersoonshuishouden).
> Voor huizenbezitters geldt een extra vrijlating op het vermogen.
De uitkeringen zijn per 1 januari 2015 gewijzigd, dit geldt ook voor de normen voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Wanneer u naast uw AOW een pensioen ontvangt, geldt een vrijlating van €19,50.
Naast deze korting kunt u bij het Zorgloket ook terecht voor:
> vergoeding in de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen;
> vergoeding voor een computer;
> vergoeding voor diverse activiteiten en abonnementen;
> collectieve ziektekostenverzekering;
> bijzondere bijstand.
Voor meer informatie over de voorwaarden en de mogelijkheden staan de medewerkers van het Zorgloket voor u klaar. Telefoonnummer (0594) 50 88 10.

Bent u al actief voor Burgernet?
Aanmelden kan nog steeds!
Bent u 16 jaar of ouder en wilt u een actieve rol spelen bij de veiligheid van de woon- en leefomgeving van de gemeente Zuidhorn? In een paar eenvoudige stappen registreert u uw aanmelding. Ga naar http://www.burgernet.nl en meld u aan. Op deze website vindt u ook actuele informatie over lokale en nationale Burgernetacties.

De verandering in de zorg raakt iedereen...
Wat is de Participatiewet?

Frits is een 31 jarige man die sinds kort een passende baan heeft gevonden als magazijnmedewerker bij een groot regionaal transportbedrijf. In de jaren daarvoor had hij af en toe een tijdelijke baan via een uitzendbureau. Door zijn ADHD wordt hij vaak niet begrepen en is het voor hem moeilijk aansluiting te vinden bij een bedrijf en zijn collega’s. Frits doet in de periodes zonder werk dan ook een beroep op een bijstandsuitkering bij zijn gemeente. Via zijn klantmanager wordt hij geattendeerd op een workshop sollicitatievaardigheden. Deze wordt gegeven door een adviseur Werkgeversdienstverlening van Matchpunt Werkt! Na het afronden van deze workshop blijftFrits in beeld bij de adviseur van Matchpunt Werkt! en samen gaan ze op zoek naar mogelijkheden in de reguliere arbeidsmarkt. Via het netwerk van de adviseur kan Frits zich bewijzen bij het transportbedrijf door middel van een proefplaatsing van twee weken. Frits krijgt de kans om zijn beperking bespreekbaar te maken op de werkvloer. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn leidinggevende en de adviseur van Matchpunt- Werkt! die als coach op de achtergrond aanwezig is.

Participatiewet
Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Deze wet is er om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De gemeente voert de Participatiewet uit, zorgt voor begeleiding naar werk en regelt een uitkering als dat nodig is.

Hoe pakken we dit op?
De Participatiewet verplicht gemeenten om samen te werken in de arbeidsmarktregio om zo - met andere gemeenten, sociale partners en het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) - te komen tot het vormen van een Werkbedrijf. Dit Werkbedrijf is een bestuurlijk regionaal samenwerkingsverband van regiogemeenten, werkgevers en vakbonden. Binnen dit Werkbedrijf worden afspraken gemaakt. Matchpunt Werkt!
Naast de ontwikkeling van het Werkbedrijf werken de medewerkers van de Westerkwartiergemeenten en Noordenveld, het UWV en de Wsw-organisatie Novatec/Novawork al geruime tijd samen binnen ‘Matchpunt Werkt!’. Dit met als doel om in de regio alle (verborgen) vacatures, stageplaatsen, vrijwilligersplaatsen, leerwerkplaatsen en Wsw-arbeidsplaatsen op één centrale plaats inzichtelijk te krijgen. Dat is belangrijk om:
• meer mensen die onder de Participatiewet vallen (blijvend) aan werk te helpen;
• de beste match te kunnen maken tussen vraag en aanbod;
• werkgevers een positiever beeld te geven van werkzoekenden, de ketenpartijjen en sociale werkvoorzieningsorganisaties;
• het opbouwen en onderhouden van een regionaal netwerk van werkgevers om de lokale arbeidsmarkt zo effectief mogelijk te laten werken.
Meer informatie is te vinden op: http://www.matchpuntwerkt.nl, www.novatec.nl, http://www.noordenkwartier.nl.

Meer weten?
De gemeenten in het Westerkwarieer houden u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. Dat doen we onder meer via deze gemeentepagina, bijeenkomsten, gesprekken, brieven en/of folders.
Daarnaast kunt u informatie over de veranderingen in de zorg vinden op de gemeentelijke website:www.zuidhorn.nl/zorg
Voor vragen kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Kermis zuidhorn (1)

Smullen van een suikerspin in ‘t zonnetje

22 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Mooi weer tijdens laatste dag van de kermis
Lees verder →
Boreas duo uit oostum

Rederijkerskamer Eendracht speelt Theater Na de Dam in Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
‘Kom vanavond met verhalen'
Lees verder →
Ovtw 2024 netwerk (1)

Toeristische ondernemers ontmoeten elkaar (weer eens)

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
ledenvergadering: Podcastpresentatie en levendige discussie
Lees verder →
Inspiratiesessie ai (2)

Inspiratieavond AI boeiend voor ondernemers Westerkwartier

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
De kracht van Artificiële Intelligentie
Lees verder →
Kampioensteam met kees, mathijs, marcel en victor

Tafeltennissers Talero 2 kampioen!

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
volgend seizoen een klasse hoger
Lees verder →
Klimplanten test (3)

Rode, Witte en Blauwe bloemenpracht: Eerst in Wilhelminapark Zuidhorn dan in centrum Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Wethouder Haze plant klimplanten met stagiere Tim: Wilde Wingerd, Toscaanse Jasmijn en bruidsluier en Blauwe regen
Lees verder →