Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over verkeersveilige schoolomgeving, Leefbaarheidsprijs en tegemoetkoming meerkosten

29 september 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 29 september 2020
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

CORONAVIRUS
Let op elkaar

TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN MEERKOSTENREGELING
De gemeente heeft besloten om opnieuw aan mensen die meerkosten hebben als gevolg van hun ziekte en/of handicap een tegemoetkoming te verstrekken. Deze tegemoetkoming bedraagt € 300,00 per jaar. 
Voorwaarden 
1) Er is sprake van een (langdurige) beperking of chronische ziekte, én 
2) U heeft een netto inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm en een beperkt vermogen in de voor u geldende situatie. 
Van inwoners die onder de regeling vallen wordt aangenomen dat zij meerkosten als gevolg van hun beperking of ziekte hebben. Deze kosten hoeven dus niet te worden aangetoond. In ieder geval wordt aan de voorwaarde voldaan als sprake is van:
 een arbeidsongeschiktheidsuitkering 80-100%; 
 een geldige indicatie op grond van de Wet langdurige zorg; 
 periodiek een bijdrage aan het CAK moet worden betaald; 
 een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo; 
 een (licht) verstandelijke beperking; of 
 langdurige behandeling vanuit de Geestelijke Gezondheidszorg. 
Nog een tegemoetkoming ontvangen? Doe dan een aanvraag vanaf 1 oktober 2020. Wanneer u volgens onze gegevens in aanmerking komt heeft u inmiddels bericht van ons ontvangen. Heeft u nog geen brief ontvangen, maar denkt u wel aan de voorwaarden te voldoen, dan kunt u vanaf 1 oktober 2020 via onze website (http://www.westerkwartier.nl/ meerkosten) met DigiD een aanvraag indienen. U kunt tot en met 31 januari 2021 een aanvraag voor de meerkostenregeling bij ons inleveren.
Contact 
Als u vragen heeft over de tegemoetkoming of het aanvraagformulier, kunt u contact opnemen met een medewerker Inkomen via telefoonnummer 14 0594. 
Tip: 
Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor ons minimabeleid. Kijk hiervoor eens op onze website (http://www.westerkwartier.nl/minima) of stel uw vraag aan een medewerker Inkomen.

IEDEREEN KAN HELPEN DE SCHOOLOMGEVING VERKEERSVEILIGER TE MAKEN!
Lopend/fietsend naar school of wat verderop parkeren. Wat doe jij voor een verkeersveilige schoolomgeving? Lees hier hoe jij kunt bijdragen: vvn.nl/veilige-schoolomgeving. 
#Meedoenismakkelijk

KAPMELDING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van: 
 1 kastanje aan de Johan Clantstraat 3-5 te Aduard 
De melding ligt vanaf nu twee weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis, locatie Zuidhorn, Hooiweg 9. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier. Op basis van de nog geldende APV van de voormalige gemeente Zuidhorn moeten de kapmeldingen die betrekking hebben op het grondgebied van de voormalige gemeente Zuidhorn nog in de krant gepubliceerd worden.

AANKONDIGING RAADSVERGADERING 30 SEPTEMBER
De gemeenteraad vergadert weer fysiek. Dit gaat uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen zoals looproutes en op anderhalve meter afstand. Daarnaast willen we vragen aan onze inwoners of zij de raadsvergadering via de livestream willen volgen en niet naar het gemeentehuis in Zuidhorn willen komen. 
De vergadering is op woensdag 30 september en begint om 19.30 uur. De livestream, agenda en stukken zijn te vinden via http://www.westerkwartier.nl/raadsvergaderingen

AANMELDEN LEEFBAARHEIDSPRIJS 
Inwoners kunnen (vrijwilligers)organisaties voordragen voor de leefb aarheidsprijs 2020. Deze prijs loven we elk jaar uit naar een organisatie die positief bijdraagt aan de leefb aarheid in onze gemeente, voor bijvoorbeeld sport, welzijn, cultuur, milieu, zorg of veiligheid. Een jury nomineert drie voordrachten, in oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. Ga naar http://www.westerkwartier.nl/leefb aarheidsprijs om een organisatie voor te dragen en meer informatie te lezen. Aanmelden kan tot 5 oktober 2020.

WEEK TEGEN EENZAAMHEID
Van 1 tot en met 8 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid. Door het hele land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid. Ook in het Westerkwartier besteden we hier aandacht aan. Sociaal Werk De Schans organiseert diverse activiteiten. 
Hieronder het verhaal van Inger van der Wal. 
Voel jij je weleens eenzaam? 
“Eenzaamheid, een thema waar aan de ene kant over wordt gesproken als probleem in onze samenleving en waar aan de andere kant veel over wordt verzwegen. Het woord ‘eenzaamheid’ vinden we naar. Is eenzaam zijn hetzelfde als zielig? Ben je niet leuk genoeg als je kampt met eenzame gevoelens? Durf jij überhaupt aan te geven dat je je eenzaam voelt? Of kijk je wel uit, bang dat anderen denken dat er iets mis met je is? Ik denk dat het tijd wordt dat we hier open over praten met elkaar. Eenzaamheid is niet voor niets een groot thema waar veel aandacht voor is. Eenzaamheid gaat over jou en mij. Eenzaamheid kent vele vormen en komt in alle bevolkingsgroepen voor. Zelf heb ik mij erg eenzaam gevoeld toen ik op een vervelende manier mijn baan verloor en daarmee ook het contact met collega’s. Met hen bracht ik veel tijd door en dat was voor mij dan ook een waardevol deel van mijn sociale leven. Dit viel samen met de periode afgelopen voorjaar, toen we door de coronacrisis ineens erg beperkt werden in onze sociale contacten. Ik merkte dat ik minder vrolijk en positief was dan normaal. Gelukkig vond ik een nieuwe baan, maar wat als jou dat niet lukt? Misschien werk jij wel in een branche waar door COVID-19 geen werk meer in is? Er zijn veel verschillende oorzaken van eenzaamheid: verlies van een dierbare, echtscheiding, verhuizing, verlies van werk of inkomen, gezondheidsproblemen, allerlei persoonlijke omstandigheden of beperkingen. Ook een smalle beurs kan maken dat je je eenzaam voelt; je kunt minder goed meedoen aan allerlei activiteiten die leuk zijn én geld kosten. 
Eenzaamheid onder ouderen is één van de meest bekende vormen: er vallen mensen om je heen weg en door afname van (fysieke) gezondheid heb je zelf minder mogelijkheden om de deur uit te gaan. Deze coronatijd maakt het nóg lastiger om contact te hebben met anderen. Eenzaamheid onder jongeren neemt toe en de sociale media kunnen dit gevoel versterken: het lijkt alsof iedereen een bruisend leven heeft, vol vrienden en activiteiten, behalve jij. Laten we met elkaar erkennen dat dit beeld niet strookt met de werkelijkheid en dat we elkaar nodig hebben om te zorgen dat niemand zich eenzaam of buitengesloten hoeft te voelen. Dat je niet raar of zielig bent als je je eenzaam voelt, maar dat dit iedereen kan overkomen. 
Het doorbreken van eenzaamheid begint met het (h)erkennen ervan en het zetten van een stap. Voel jij je eenzaam en zou je hierover graag eens met mij in gesprek gaan? Wil je jouw ervaring delen of heb je een idee voor een activiteit die kan helpen het taboe te doorbreken? Mail of bel naar 0594 745 620 / info@sociaalwerkdeschans.nl.” 
Inger van der Wal Ervaringsdeskundige Sociaal Werk De Schans

Vanuit Sociaal Werk De Schans werken we vraaggericht en sluiten we aan bij de behoefte van de inwoners van het Westerkwartier. Laat ons dus weten waar jouw behoefte ligt! De komende periode worden er passende activiteiten georganiseerd die coronaproof zijn, kom erbij! 
Leek en omgeving 
Op verschillende momenten en diverse plekken in dorpen en wijken staan wij met een tent klaar om jou te ontmoeten voor een kop koffi e! Kom erbij! 
Marum en omgeving 
Vrijdag 2 oktober is het tevens ‘Nationale Ouderendag’ en zetten we ouderen in het zonnetje! Kinderen van basisschool de Wegwijzer in De Wilp, Kindercentrum ‘Het Zonnetje’ en Peuteropvang ‘De Holle Bolle Boom’ maken een kaartje voor ouderen in De Hoorn. Wij zorgen dat deze op verantwoorde wijze bij hen terecht komen en maken dan graag een praatje! 
Zuidhorn 
Op zaterdag 3 oktober zijn wij aanwezig bij de ‘Welkom in Zuidhorndag’ met o.a. de kop-van-jut en gaan we graag met je in gesprek! 
Grootegast 
Woensdag 7 oktober ‘Ontmoet je Buur’ van 14.00 – 15.30 uur aan de Schalck. Doe mee aan activiteiten zoals jeu de boules en geniet met ons van een proeverij van het Hooge Heem!

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

OPENINGSTIJDEN DEPOT KLEIN CHEMISCH AFVAL
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

INFORMATIEPAGINA GEMIST?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Gemeentenieuws
  • Gemeenteapp
  • Veilig fietsen
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Besparen

Regionaal Netwerk Rookvrij Opgroeien start nieuwe campagne

26 oktober 2020    Zuidhorn-nieuws
“Skip die peuken, pak je pegels”
Lees verder →
Trekking 2020 bestuurlid margriet

Drie kunstwerken verloot bij etalageroute Zuidhorn

25 oktober 2020    Zuidhorn-nieuws
Werken van Anneke Hoes, Matty de Vries en Fenneke Bonsema
Lees verder →
Sint boot

Sinterklaas in het Westerkwartier. Hoe dan?

25 oktober 2020    Zuidhorn-nieuws
Maar hij komt sowieso!
Lees verder →
Nachtvdnacht

Nacht van de Nacht gaat live in 2020

23 oktober 2020    Zuidhorn-nieuws
Livestream Nacht van de Nacht programma via Facebook en Youtube
Lees verder →
Buurtschap

Start verkoop woningen Buurtschap de Gast tijdens open dag

23 oktober 2020    Zuidhorn-nieuws
Zaterdag 24 oktober van 10.00 tot 17.00 uur
Lees verder →
Sintmaarten2020

Zakenkring Zuidhorn blaast Sint Maarten af

22 oktober 2020    Zuidhorn-nieuws
“Onmogelijk de grote hoeveelheid bezoekers te sturen”
Lees verder →