Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over tegemoetkoming kosten en meebetalen aan zorgverzekering

25 november 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 25 november 2015
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten, vraag nu aan!
Heeft u meerkosten als gevolg van een ziekte en/of handicap en heeft u een laag inkomen, dan komt u dit jaar mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming van € 300 per persoon. Voor de regeling gelden de volgende voorwaarden:
> U heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 80% - 100% of;
> U heeft een geldige indicatie op grond van de Wet langdurige zorg of;
> U betaalt een periodieke bijdrage aan het CAK of;
> U ontvangt een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo of;
> Er is sprake van een verstandelijke beperking of;
> Er is sprake van een langdurige behandeling op grond van de Geestelijke gezondheidszorg;
> U heeft daarnaast een inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm en u heeft weinig vermogen op uw bankrekening(en) staan en;
> U voert zelfstandig een huishouden.
Let op: Ouders kunnen voor hun ten laste komende minderjarige kinderen, voor wie zij meerkosten hebben, ook een aanvraag indienen.
Aanvragen
U kunt nog tot 1 december 2015 een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming meerkosten 2015. U kunt daarvoor een aanvraagformulier opvragen bij het Zorgloket via telefoonnummer (0594) 50 88 10.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Langestraat 9 te Noordhorn’.
Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Langestraat 9 te Noordhorn’ met het identificatienummer NL.IMRO.0056.WZNO 15HERS1-OW01 en met de bijbehorende stukken met ingang van 26 november 2015 zes weken ter inzage ligt. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden tegen het plan een zienswijze indienen.
Achtergrond
Het ontwerpwijzigingsplan maakt, door het wijzigen van de bestemming ‘Verkeer’ in de bestemming ‘Wonen’, het bouwen van een woning op het (voormalig) perceel Langestraat 9 te Noordhorn mogelijk.
Wijzigingsplan inzien
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Langestraat 9 te Noordhorn’ is in te zien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Daarnaast is deze digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website http://www.zuidhorn.nl en via de landelijke site http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Indienen zienswijzen
Tot en met 6 januari 2016 kunt u bij voorkeur schriftelijk uw zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Digitaal kan dit via reacties-wro@zuidhorn.nl o.v.v. zienswijze ‘Langestraat 9 te Noordhorn’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Ruimte & Welzijn (0594 50 88 84). De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over het wijzigingsplan.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn (0594) 50 88 84.

Gemeente betaalt mee aan zorgverzekering
Goed nieuws! Speciaal voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten is samen met Menzis een zorgverzekering samengesteld. Deze zorgverzekering heet de GarantVerzorgd. Hiermee willen wij bijdragen aan het beperken van uw kosten.
Meer zorg, voor minder geld
> U krijgt 4% korting op de Basisverzekering en 9% op de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering.
> U krijgt extra vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, tandartskosten, ziekenvervoer en de eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp.
> Daarnaast wordt, wanneer u kiest voor de uitgebreidere verzekering uw volledige eigen risico vergoed door Menzis.
> Menzis accepteert iedereen, zonder medische keuring.
Kom ik in aanmerking?
U komt voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking als u een laag inkomen hebt. U hebt een laag inkomen als het netto gezamenlijk inkomen van u en uw eventuele partner lager is dan de bedragen die in de tabel staan.
Maximum netto maandinkomen zonder vakantiegeld per 1 juli 2015.
Jonger dan pensioengerechtigde leeftijd Ouder dan pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande € 1005 € 1128
Echtpaar/samenwonend € 1437 € 1542
Stap over naar zorg die bij u past
Wilt u snel en eenvoudig overstappen? Ga naar http://www.gezondverzekerd.nl/menzis en selecteer uw gemeente. Let op: u kunt zich tot en met 31 december 2015 aanmelden. U kunt ook bellen met de OverstapCoach van Menzis. De OverstapCoach geeft persoonlijk advies en is bereikbaar via 088 222 40 80. Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 19.00 uur, lokaal tarief.
Langskomen
U kunt ook langskomen in het gemeentehuis van Zuidhorn op maandag 30 november voor vragen over de Menzis zorgverzekering en hulp bij het overstappen: Zorgloket, Hooiweg 9 van 13.30 tot 15.00 uur. Kijk voor meer informatie ook op http://www.zuidhorn.nl.

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening/milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> wijzigen van de bestemming, Hooiweg 2 te Zuidhorn
> vervangen en verlengen van een dakkapel, Jellemaweg 18 te Zuidhorn
> plaatsen van dakpanprofielplaten en het plaatsen van een dakkapel met een licht hellend dak, Aduarderdiep 5 te Den Ham
> vergroten van een woning, Westergast 14 te Zuidhorn
> verbouwen en uitbreiden garage, Johan Clantstraat 3 te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> verbreden van een oprit, Niehoofsterweg 35 te Oldehove
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 2 thuja’s, 3 prunussen en 1 spar, Nic. Grijpstraat, Grijpskerk
> 8 bomen, Nieuwbrugsterweg, Aduard
> 1 esdoorn, Taling 3, Grijpskerk
> 2 berken, Jellemaweg 66, Zuidhorn
> 1 slangenden (apeboom), Patrijzenlaan 4, Zuidhorn
> 1 wilg (knotten), Vijverweg, Aduard
> 1 kastanjeboom, thv Thorbeckestraat 25, Zuidhorn
> 1 esdoorn, Hanckemalaan (parkzijde), Zuidhorn
> 2 esdoorns, Sportlaan, Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
> Serious Request Estafetteloop en entertainment op 18, 19 en 20 december 2015 in Zuidhorn  (verzonden op 16 november 2015)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> schieten met carbid op 31 december 2015 in Grijpskerk (verzonden 16 november 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. activiteiten op 12 december 2015 van 19.00 tot 01.00 uur, Schoolstraat 19a te Oldehove (verzonden 16 november 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. live-muziek op 28 november 2015 van 21.00 tot 02.00 uur, Bartolesstraat 2a Visvliet (verzonden 16 november 2015)
> plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 11 t/m 27 januari 2016 ter aankondiging van de open dag Lauwerscollege (verzonden 16 november 2015)
> schieten met carbid op 31 december 2015 in Noordhorn (verzonden 18 november 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over de publicaties bij de Publieksbalie (0594) 50 88 88.

Militaire oefening
De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 30 november t/m 4 december 2015 tussen het militaire oefenterrein De Marnewaard en de dorpen Pieterburen, Winsum, Grijpskerk en Zoutkamp. Wanneer er schade door de oefening ontstaat, kan dit gemeld worden bij het Ministerie van Defensie via 030 - 2180420 of via jdvclaims@mindef.nl.

Afsluiting deel Sportlaan Zuidhorn
In het kader van de actie Serious Request wordt op 18 en 19 december 2015 een estafetteloop georganiseerd in het Johan Smitpark te Zuidhorn. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om van 17 tot en met 21 december 2015 een klein deel van de Sportlaan te Zuidhorn af te sluiten voor alle verkeer. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan.

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Frouwina

Wisselwinkel dit weekend open in Zuidhorn

28 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Pand in Overtuinen passage Ingericht door Tosja en Gerard Schaeffer, Frouwina bloem en Moes en Moes
Lees verder →
Grote dorus

Festivals Westerkwartier op pad met Draaiorgel Dorus

27 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Komend weekend naar publiek toe
Lees verder →
Bert nederveen-2019

Wethouder Westerkwartier naar Stadskanaal

27 mei 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Bert Nederveen wordt verkenner in Stadskanaal na opstappen SP
Lees verder →
Wilhelminapark (3)

Gemeente pakt Wilhelminapark aan

26 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Groenonderhoud en reparatie
Lees verder →
Middag-humsterland fakkert

Naar een rijk platteland: Groningse uitwerking van Deltaplan Biodiversiteit

26 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Landbouw- en natuurorganisaties en kennisinstellingen bundelen krachten in manifest biodiversiteit
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Coronavirus, hulp in de buurt en afval tijdens Pinksteren

26 mei 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 26 mei 2020
Lees verder →